اگر فداکاری شهدا و رزمندگان نبود چه وضعی برای ما پیش می آمد صفحه 88 هدیه های آسمان ششم

ناشناس

عالیییییییییییی

نویسنده

دشمن کشور را مورد تهاجم قرار می داد و ما باز هم زیر نظر بیگانگان باید تصمیم می گرفتیم و آرامش و راحتی در کشور ما وجود نداشت ایدا

نویسنده

اگر فداکاری های شهدا ورزمندگان نبود چه وضعی برای ما پیش می.امد

ناشناس

عالییییییییییی

جواب گفت و گو کنید صفحه ۸۸ کتاب هدیه های آسمان پایه ششم اگر فداکاری شهدا و رزمندگان نبود چه وضعی برای ما پیش می آمد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : دشمن کشور را مورد تهاجم قرار می داد و ما باز هم زیر نظر بیگانگان باید تصمیم می گرفتیم و آرامش و راحتی در کشور ما وجود نداشت.

امیرحسین اصغری : اگر فداکاری شهدا نبود باقی زندگی ما با رنج و سختی ادامه داده میشد.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 2 ماه قبل
0

اگر این فداکاری ها نبود کشور ما در دست افراد بیگانه می افتاد وما ازادی مان را از دست مممی دادیم و بیگانگان بر ما حکومت میکردند

امیر محمد 3 ماه قبل
0

اگراین فداکاری ها نبود کشور ما،دردستافراد بیگانه می افتادوماآزادیمان را ازدست میدادیم ودرکشورخویش هیچ اختیاری نداشتیم وآن ها هرکاری که دوست داشتند در کشور انجام میدادندوبر ما حکومت میکردند

ناشناس 4 ماه قبل
1

کاشکی میمردیم الان امتحان نمی دادیم

1
ناشناس 3 ماه قبل

بله

ناشناس 4 ماه قبل
-1

زوایلیکزبنامرفژ ث

خخ 5 ماه قبل
1

اینا همه اشتبان😐

😇 5 ماه قبل
1

نمیدونم

ناشناس 6 ماه قبل
-1

های

دشمن کشور را مورد تهاجم قرار می داد و ما باز هم زیر نظر بیگانگان باید تصمیم میگرفتیم وآرامش و راحتی در کشور ما وجود نداشت؛

نویسنده 6 ماه قبل
2

عالی

بیتا 6 ماه قبل
1

تا آخر عمر با سختی ورنج باید زندگی میکردیم

ناشناس 7 ماه قبل
3

عالییییییییییی

ناشناس 7 ماه قبل
6

عالیییییییییییی

نرگس 7 ماه قبل
1

عالیه

هادی 7 ماه قبل
-1

عالیه این سایت

-1
محمدحسن 5 ماه قبل

بد بود جرررا

امیر حسین اصغری 7 ماه قبل
-2

اگر فداکاری شهدا نبود باقی زندگی ما با رنج و سختی ادامه داده میشدامیر حسین اصغری

-1
ناشناس 5 ماه قبل

بد بود

نویسنده 7 ماه قبل
-2

ما الان زنده نبودیم ویا اسیر بودیم. خدایا شکرت بخاطر همه انسان های مهربانی که شما خلق کرده اید

نویسنده 7 ماه قبل
0

اگر فداکاری شهدا و رزمندگان نبود دشمن کشور مان را مورد تهاجم قرار میداد و کشور ما نابود می شود

نویسنده 7 ماه قبل
3

اگر فداکاری های شهدا ورزمندگان نبود چه وضعی برای ما پیش می.امد

0
یوسف عباسی 6 ماه قبل

مشکلات بیشتر پیش می آمد و مردم کشور ما مورد رنج قرار می‌گرفت

نویسنده 7 ماه قبل
1

وگرنه دشمن کسور ما مورد تهاجم قرار میداد و مردم کشور ما ارامش نداشتن و زندگی خود را با عزاب ورنج درد می گذراندند زهرا

نویسنده 7 ماه قبل
1

اکه فدا کاری های شهید نبود زندگی هم برای مردم سخت میشد هم برای ماها🤗

0
فربد 6 ماه قبل

عزیز از خودت در نیار

نویسنده 7 ماه قبل
3

دشمن کشور را مورد تهاجم قرار می داد و ما باز هم زیر نظر بیگانگان باید تصمیم می گرفتیم و آرامش و راحتی در کشور ما وجود نداشت ایدا

Sogol 7 ماه قبل
1

اگر فداکاری شهدا و نبود چه وضعی برای ما پیش می امد

نویسنده 7 ماه قبل
2

در کشور ما اسایش نبود و ما ارامش نداشتیم

هستی 7 ماه قبل
2

خوب بگین

ناشناس 7 ماه قبل
0

ما بد بخت عالم می شدیم

نویسنده 7 ماه قبل
-2

چشم

ناشناس 7 ماه قبل
-2

به نظر من اگر که فداکاری شهدا و رزمندگان نبود و الان نمیتونستیم درس بخونیم و الان تهران مال عراق شدہ بود

1
ناشناس 7 ماه قبل

خرمشهرو تسخیر کرده بودن نه تهران

ناشناس 7 ماه قبل
2

اگر این فداکاری ها نبود کشورمان اشغال میشد و شرایط سختی داشتیم حدیث موسوی

نویسنده 7 ماه قبل
0

نمیدانم

سوگند🥰🥰 7 ماه قبل
1

عالییییی

نویسنده 7 ماه قبل
0

اگر

برای پاسخ کلیک کنید