زمین هایی که مقدار نفوذ پذیری خاک آنها زیاد است برای کشاورزی مناسب نیستند چرا صفحه 56 علوم هفتم

جواب فکر کنید صفحه ۵۶ کتاب علوم تجربی پایه هفتم زمین هایی که مقدار نفوذ پذیری خاک آنها زیاد است برای کشاورزی مناسب نیستند چرا از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : چون خاک نمیتواند آب را در خود نگه دارد و آب به عمق زمین می رود در نتیجه گیاه به سرعت دچار کم آبی شده و خشک می شود.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
برای پاسخ کلیک کنید