زمانی که مادر موسی فرزندش را در آب انداخت چه احساسی داشت؟ صفحه 105 فارسی چهارم

نویسنده

احساس حسرت می کرد ولی فرشته ی وحی به او گفت که خدا وند مواظب فرزندت است و او دل به خدا سپرت

نویسنده

کمک

نویسنده

زمانی که مادر موسی فرزندش را در آب انداخت چه احساسی داشت،

جواب درک مطلب صفحه ۱۰۵ کتاب ادبیات فارسی چهارم زمانی که مادر موسی فرزندش را در آب انداخت چه احساسی داشت؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : احساس حسرت.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 5 ماه قبل
1

بله

ناشناس 5 ماه قبل
0

نمد

دنیا 5 ماه قبل
1

کمک

ناشناس 6 ماه قبل
0

تالاانمت تیمی

بدون نام 6 ماه قبل
0

بدک نبود

ناشناس 6 ماه قبل
1

زمانی که

ناشناس 6 ماه قبل
0

💋💋💋

ناشناس 6 ماه قبل
-1

خیلی عالی

رنا؟ 6 ماه قبل
1

بله

ناراحتی 6 ماه قبل
1

تتلو رجب 7هزار

نویسنده 7 ماه قبل
1

خیلی عالی

تینا 7 ماه قبل
1

بی نظیر

نویسنده 7 ماه قبل
1

کص ننه ها

نویسنده 7 ماه قبل
4

کمک

نویسنده 7 ماه قبل
3

زمانی که مادر موسی فرزندش را در آب انداخت چه احساسی داشت،

نویسنده 7 ماه قبل
2

حسرت و ناراحتی داشت

ناشناس 7 ماه قبل
-2

احساس حسرت

نویسنده 7 ماه قبل
5

احساس حسرت می کرد ولی فرشته ی وحی به او گفت که خدا وند مواظب فرزندت است و او دل به خدا سپرت

نویسنده 7 ماه قبل
1

از سرنوشت پسرش بی خبر و نگران بود

ناشناس 7 ماه قبل
2

از سرنوشت پسرش خبر نداشت و نگران او بود

ناشناس 7 ماه قبل
1

نرگس

برای پاسخ کلیک کنید