زمانی که مادر موسی فرزندش را در آب انداخت چه احساسی داشت؟ صفحه 105 فارسی چهارم

نویسنده

احساس حسرت می کرد ولی فرشته ی وحی به او گفت که خدا وند مواظب فرزندت است و او دل به خدا سپرت

نویسنده

زمانی که مادر موسی فرزندش را در آب انداخت چه احساسی داشت،

ناشناس

زمانی مادر موسی دید که

نویسنده

کمک

تینا

بی نظیر

جواب درک مطلب صفحه ۱۰۵ کتاب ادبیات فارسی چهارم زمانی که مادر موسی فرزندش را در آب انداخت چه احساسی داشت؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : احساس حسرت.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 2 سال قبل
5

زمانی مادر موسی دید که

ناشناس 2 سال قبل
1

بله

ناشناس 2 سال قبل
3

نمد

دنیا 2 سال قبل
2

کمک

ناشناس 2 سال قبل
0

تالاانمت تیمی

بدون نام 2 سال قبل
-1

بدک نبود

ناشناس 2 سال قبل
0

زمانی که

ناشناس 2 سال قبل
0

💋💋💋

ناشناس 2 سال قبل
-1

خیلی عالی

رنا؟ 2 سال قبل
0

بله

ناراحتی 2 سال قبل
-1

تتلو رجب 7هزار

نویسنده 2 سال قبل
0

خیلی عالی

تینا 2 سال قبل
3

بی نظیر

نویسنده 2 سال قبل
0

کص ننه ها

نویسنده 2 سال قبل
4

کمک

نویسنده 2 سال قبل
6

زمانی که مادر موسی فرزندش را در آب انداخت چه احساسی داشت،

0
ایدا سی سختی 1 سال قبل

با حسرت به گهواره ی فرزندش نگاه می کرد

نویسنده 2 سال قبل
1

حسرت و ناراحتی داشت

ناشناس 2 سال قبل
-2

احساس حسرت

نویسنده 2 سال قبل
6

احساس حسرت می کرد ولی فرشته ی وحی به او گفت که خدا وند مواظب فرزندت است و او دل به خدا سپرت

نویسنده 2 سال قبل
1

از سرنوشت پسرش بی خبر و نگران بود

ناشناس 2 سال قبل
2

از سرنوشت پسرش خبر نداشت و نگران او بود

ناشناس 2 سال قبل
1

نرگس

برای پاسخ کلیک کنید