اگر در خانواده و فامیل برای کسی اتفاق ناخوشایندی پیش بیاید آیا صحیح است ما بی تفاوت باشیم؟ صفحه 3 مطالعات اجتماعی هشتم

نویسنده

خیر ما در خانواده و فامیل مسئولیم تا جایی که میتوانیم به هم کمک کنیم اگر این کار را نکنیم آن وقت اگر به کمک نیاز داشته باشیم کسی به ما کمک نمیکند

جواب فعالیت صفحه ۳ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم اگر در خانواده و فامیل برای کسی اتفاق ناخوشایندی پیش بیاید آیا صحیح است ما بی تفاوت باشیم؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : خیر، اولا وظیفه ی انسانی ماست که در حل مشکلات به یکدیگر کمک کنیم و دوماً ممکن است روزی برای خود ما نیز چنین اتفاقی پیش بیایدو توقع و انتظار کمک داشته باشیم، پس با کمک کردن ما احساس تنهایی نخواهند کرد و با کم شدن مشکلات به آینده امیدوار خواهند شد.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
عسل 2 ماه قبل
1

نمیدانم

ناشناس 7 ماه قبل
1

خیر

ما باید با همدردی و همدلی اعضای خانواده ی خود را یاری دهیم و به آنها در بهبودی کمک کنیم تا برخورد آنها نیز با ما به این شکل باشد

نویسنده 11 ماه قبل
6

خیر ما در خانواده و فامیل مسئولیم تا جایی که میتوانیم به هم کمک کنیم اگر این کار را نکنیم آن وقت اگر به کمک نیاز داشته باشیم کسی به ما کمک نمیکند

ناشناس 11 ماه قبل
2

اره ما باید بی تفاوت باشیم

ناشناس 11 ماه قبل
1

میخوام استفاده کنم

برای پاسخ کلیک کنید