زندگی آخرت از زندگی دنیا برتر است زیرا صفحه 55 هدیه های آسمان ششم

نویسنده

قرآن کریم به این پرسش پاسخ می دهد و می گوید مرگ �یان زندگی نیست و پس از مرگ به جهان جدیدی ها می گذاریم که خیلی بزرگتر و شگفت انگیزتر از این جهان است زندگی اصلی مادران جهان خواهد بود زندگی دنیا محدود است و روزی به پایان می رسد اما زندگی در جهان آخرت دائمی و همیشگی است مردم در این دنیا فرصت دارند تا آخر خود را آباد کند کسانی که ایمان بیاورند و کارهای نیک انجام دهند برای همیشه در بهشت خواهند بود و کافران و مجرمان به آتش جهنم گرفتار خواهد شد

نویسنده

ماحتی اگربمیریم می توانیم دوباره زنده شویم

زهرا فدایی

زیرا زندگی آخرت دائمی است

نویسنده

چون دنیا در آخرت عالی و داعمی است ولی ما باید در این دنیا تصمیم بگیریم در جهنم باشید یعنی کار های بد کنیم در بهشت کار های خوب کنیم

نویسنده

۱-زندگی اخرت دائمی است ۲-بزرگتر و زیبا تر از این دنیا است ۳- و زندگی اصلی ما انجا است

جواب بگرد و پیدا کن صفحه ۵۵ کتاب هدیه های آسمان پایه ششم زندگی آخرت از زندگی دنیا برتر است زیرا از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. زیرا زندگی در آخرت دائمی و همیشگی است. 2. بزرگتر و شگفت انگیزتر از این جهان است. 3. زندگی اصلی ما در آن جهان است.

کیوان احمدی : 1چون آنجا بهتر است 2چون عالی است 3چون زیبا است.

سارا : دنیا ی آخرت همیشگی و تمام نشدنی است ولی این دنیا مثل یک مسابقه است واگر درمسابقه ببازی در آن دنیا به جهنم ودر دوزخ خواهی رفت واگر در مسابقه پیروز شوی در آن دنیا به بهشت و آشنایی با آفریده های خدا نسیبتان میشود😍😍😍😍🤔🤔🤔😊❤️💜💙💛🧡💚
ممنون از همکاری شما.

نویسنده : چون ما در این دنیا در سینما هستیم اما در ان دنیا به زندگی حقیقی خودمان پی می بریم.

ناشناس : زندگی در این دنیا تمام میشود ولی زندگی در ان دنیا همیشگی است…..ان دنیا شگفت انگیزوزیباترازاین دنیا است…..زندگی اصلی ما در ان دنیا شروع میشود.

فاطمه یوسفوند : چون آن دنیا ابدی است ودر آنجا با اراده کردن همه چیز به وجود می آید وپر از خوبی و زیبایی است البته اگر اعمالت خوب باشد به این چیز ها
می رسیم.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
هادی 1 سال قبل
-2

بهشت جهنم

هستی ۲۰۲۱ 1 سال قبل
1

چون زندگی اصلی ما در آنجا است

هر کس به جایگاه خودش میرسد

ناشناس 2 سال قبل
1

.

میترا 2 سال قبل
2

۱ دائمــی است

۲ پـــر از اعدالت اســـــــت

۳ زنـــدگـــی اصـــلـــی مــا انـــجاســــتــ

زهرا فدایی 2 سال قبل
5

زیرا زندگی آخرت دائمی است

سلطان مانی 2 سال قبل
-2

به نظر من که خیلی خوبه

نویسنده 2 سال قبل
-1

آخرت هتله هزار ستاره است اما دنیا مثله یک مسافر خانه با امکانات کم است

ناشناس 2 سال قبل
-1

سارینا یوسفی با فاطمه یوسفو ندموا فقم

فاطمه شیرازی طرقی 2 سال قبل
3

بله همین طور هستشممنون از سوالا و جوابتانو

نویسنده 2 سال قبل
5

ماحتی اگربمیریم می توانیم دوباره زنده شویم

نویسنده 2 سال قبل
3

زندگی در اخرت ابدی وهیشگی است وثروت ومال هیچ ارزشی ندارد.تنها چیزی که ارزشمند است,اعمال ماست.

نویسنده 2 سال قبل
2

دنیای آخرت ابدی است ، اگر کار خوب انجام دهی به بهشت خواهی رفت و اگر کار بد انجام بدهی به جهنم می روی .

نویسنده 2 سال قبل
2

زیرا دنیای آخرت همیشگی هست ؛ماندد دریا مهناور و تمام نشدنی اما دنیا مثل یک بازی برد و باخت میماند که اگر ببیازی به جهنم میروی و اگر ببری قطعا برترین میشوی 😍💜💛💚💙❤💛💙💚❤💜💜❤❤❤💚💘💕👣❤👣

نویسنده 2 سال قبل
1

1)زیرا زندگی در آخرت دائمی و همیشگی است2)بزرگتر و شگفت انگیز تر از این جهان است3)زندگی اصلی ما در جهان است

نویسنده 2 سال قبل
-1

در ان دنیا زندگی ما تازه شروع مبشود

نویسنده 2 سال قبل
-1

۱_چون زندگی آخرت ابدی است و درآن مرگ وجود ندارد ۲ انسان درآن دنیا بهتر زندگی می کند ۳ زندگی درآن دنیا زیباتر از این دنیا است.

نویسنده 2 سال قبل
-2

زندگی اخرت از زندگی دنیابرتراست

نویسنده 2 سال قبل
6

قرآن کریم به این پرسش پاسخ می دهد و می گوید مرگ �یان زندگی نیست و پس از مرگ به جهان جدیدی ها می گذاریم که خیلی بزرگتر و شگفت انگیزتر از این جهان است زندگی اصلی مادران جهان خواهد بود زندگی دنیا محدود است و روزی به پایان می رسد اما زندگی در جهان آخرت دائمی و همیشگی است مردم در این دنیا فرصت دارند تا آخر خود را آباد کند کسانی که ایمان بیاورند و کارهای نیک انجام دهند برای همیشه در بهشت خواهند بود و کافران و مجرمان به آتش جهنم گرفتار خواهد شد

نویسنده 2 سال قبل
2

قرآن کریم به این پرسش پاسخ می دهد و می گوید مرگ �یان زندگی نیست و پس از مرگ به جهان جدیدی ها می گذاریم که خیلی بزرگتر و شگفت انگیزتر از این جهان است زندگی اصلی مادران جهان خواهد بود زندگی دنیا محدود است و روزی به پایان می رسد اما زندگی در جهان آخرت دائمی و همیشگی است مردم در این دنیا فرصت دارند تا آخر خود را آباد کند کسانی که ایمان بیاورند و کارهای نیک انجام دهند برای همیشه در بهشت خواهند بود و کافران و مجرمان به آتش جهنم گرفتار خواهد شد

نویسنده 2 سال قبل
2

قرآن کریم به این پرسش پاسخ می دهد و می گوید مرگ �یان زندگی نیست و پس از مرگ به جهان جدیدی ها می گذاریم که خیلی بزرگتر و شگفت انگیزتر از این جهان است زندگی اصلی مادران جهان خواهد بود زندگی دنیا محدود است و روزی به پایان می رسد اما زندگی در جهان آخرت دائمی و همیشگی است مردم در این دنیا فرصت دارند تا آخر خود را آباد کند کسانی که ایمان بیاورند و کارهای نیک انجام دهند برای همیشه در بهشت خواهند بود و کافران و مجرمان به آتش جهنم گرفتار خواهد شد

ریحانه 2 سال قبل
-1

زیرا دنیا ی آخرت همیشگی و تمام نشدنی استودر آن همه چیز وجود دارد و همچنین پر از خوبی ها وزیبایی هاست 😊❤💛🧡💜زیرا ما دراین دنیا در سینما هستیم اما در آن دنیا به زندگی واقعی و حقیقی خودمان پی میبریم 🧚‍♀️🧚‍♂️

-2
😇😇 2 سال قبل

آفرین👏👏

نویسنده 2 سال قبل
0

سلام من دوست دارم کمک کنم ولی کار دارم خداحافظ

نویسنده 2 سال قبل
2

چرا زندگی آخرت از زندگی دنیا برتر است

نویسنده 2 سال قبل
3

چون آن دنیا ابدی است ودر آنجا با اراده کردن همه چیز به وجود می آید وپر از خوبی و زیبایی است البته اگر اعمالت خوب باشد به این چیز هامی رسیم.

نویسنده 2 سال قبل
3

شباهت این دنیا و دنیایه آخرت این است که اگر کار بدی کنیم در آن دنیایه آخرت توان پس می دیم و اگر کار خوب و نیک انجام دهیم در آن دنیایه آخرت به بهشت می رویم و تفاوت آن ها این است که زندگی ما در این دنیا به پایان می رسد و الی در آن دنیا زندگی همیشگی و ماندنی است دانش آموز 🏫👩‍💻👩‍💻👩‍💻👩‍💻

نویسنده 2 سال قبل
3

۱-زندگی اخرت دائمی است ۲-بزرگتر و زیبا تر از این دنیا است ۳- و زندگی اصلی ما انجا است

نویسنده 2 سال قبل
1

محمد علی قطب زاده 1. زیرا زندگی در آخرت دائمی و همیشگی است. 2. بزرگتر و شگفت انگیزتر از این جهان است. 3. زندگی اصلی ما در آن جهان است.

نویسنده 2 سال قبل
3

چون دنیا در آخرت عالی و داعمی است ولی ما باید در این دنیا تصمیم بگیریم در جهنم باشید یعنی کار های بد کنیم در بهشت کار های خوب کنیم

نویسنده 2 سال قبل
-1

😀😃😃😃😃😃😄😄😁😁😁😁😆😆😆😅😅😅🤣🤣

نویسنده 2 سال قبل
2

چون در آن جهان به حساب رفتار ما در این دنیا رسیدگی می شود

نویسنده 2 سال قبل
-2

سلام من مهدی ترابی هستم من در زندگی فوتبال را دوست دارم

-2
مهدی ترابی 2 سال قبل

عشق تو

نویسنده 2 سال قبل
-2

💚💛🧡❤💙💜🖤💔

نویسنده 2 سال قبل
1

چون بهتره ماهان

نویسنده 2 سال قبل
-1

چون گمشو خمخانه

0
😇😇 2 سال قبل

واااااااا

نویسنده 2 سال قبل
0

۱ : چون این زندگی ابدی نیست ولی ان زندگی ابدی است.۲ : چون انسان از اول در بهشت متولد شده و آنجا دنیای واقعی انسان است.۳ : آنجا هر چیزی که بخواهیم را داریم.

نویسنده 2 سال قبل
-1

برو بابا

نویسنده 2 سال قبل
1

عمر ابدیزندگی زیبا برای کسانی که خوب بودند

نویسنده 2 سال قبل
1

چون اونجا دائمیه زندگیبزرگترهزندگی اصلیمون اونجاست

نویسنده 2 سال قبل
1

چون دنیا عبدی است وتمام نمیشود

نویسنده 2 سال قبل
1

دنیا اخرت ندارت وبزرگ است

برای پاسخ کلیک کنید