زندگی چه کسانی می تواند بهترین الگوی زندگی ما باشد؟ چرا؟ صفحه 66 پیام های آسمان هفتم

نویسنده

پیامبران،امامان و انسانهای صالح خدا که مسیر صحیح زندگی را به ما نشان میدهند زیرا گفتار پیامبران راه دستیابی به رستگاری است،رفتار انها نیز الگوی عمل زندگی ماست.

نویسنده

پیامبران الهی چون خود هدایت یافته بودند بهترین سبک زندگی را انتخاب میکردندو زندگی آنها می تواند الگوی زندگی ما باشد

نویسنده

درسته

نویسنده

پیامبران الهی زیرا آنها داری ویژگی های اخلاقی هستند

راحت

راحت

جواب خودت را امتحان کن صفحه ۶۶ کتاب پیام های آسمان پایه هفتم زندگی چه کسانی می تواند بهترین الگوی زندگی ما باشد؟ چرا؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : پیامبران الهی، زیرا آنها دارای ویژگی های اخلاقی بسیاری بوده اند که در صورت الگو گفتن از آنها می توانیم به بهشت زیبای خداوند راه یابیم.

نویسنده : پیامبران چون آنها از نزد خداوند آمده اند بخاطر همین انها میتوانند بهترین الگو برای زندگی ماباشند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
نویسنده 8 ماه قبل
2

پیامبران چون آنها از نزد خداوند آمده اند بخاطر همین انها میتوانند بهترین الگو برای زندگی ماباشند

نویسنده 8 ماه قبل
6

درسته

1
کانی محمودی 8 ماه قبل

چون پیامبران از طرف خداوند فرستاده شده اند بخاطر همین می توان آنها را بهترین الگوی صحیح زندگی کردن قرار داد

نویسنده 8 ماه قبل
11

پیامبران الهی چون خود هدایت یافته بودند بهترین سبک زندگی را انتخاب میکردندو زندگی آنها می تواند الگوی زندگی ما باشد

ناشناس 8 ماه قبل
-2

عالیه ممنون

نویسنده 8 ماه قبل
14

پیامبران،امامان و انسانهای صالح خدا که مسیر صحیح زندگی را به ما نشان میدهند زیرا گفتار پیامبران راه دستیابی به رستگاری است،رفتار انها نیز الگوی عمل زندگی ماست.

زندگی 8 ماه قبل
-1

چه کسانی می تواند بهترین الگوی زندگی ما باشد

3
راحت 8 ماه قبل

راحت

زهرا 8 ماه قبل
1

پیامبران

نویسنده 8 ماه قبل
-1

نمیدونم درس سختی وای

نویسنده 8 ماه قبل
-1

پیامبر الهی ، چون آنها بسیار دارای اخلاق و با ایمان بودنو

نویسنده 8 ماه قبل
0

پیامبران چون آنها از نزد خداوند آمده اند بخاطر همین انها میتوانند بهترین الگو برای زندگی ماباشند..

نویسنده 8 ماه قبل
0

جواب

نویسنده 8 ماه قبل
2

حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها

نویسنده 8 ماه قبل
4

پیامبران الهی زیرا آنها داری ویژگی های اخلاقی هستند

نویسنده 8 ماه قبل
-1

جواب چی میشه

نویسنده 8 ماه قبل
-2

خخال

برای پاسخ کلیک کنید