اگر برای شناخت وظایف دینی به مراجع تقلید مراجعه نکینم چه مشکلاتی برای ما پیش می آید صفحه 48 هدیه های آسمان ششم

نویسنده

منم نمیدونم😡نویسنده

غزل

حضرت علی درباره ی استفاده از فرصت ها چه می فرمایند

ناشناس

به بیراهه منقل میشویم و ازدستورات خدا سرپیچی کرده ایم و از انجام وظایف دینی احکام منصرف شده ایم.

محمد

با مشکلات دینی برمیخوریمو گمراه میشویم

رها

حضرت علی درباره ی استفاده از فرصت ها چه می فرمایند

جواب گفت و گو کنید صفحه ۴۸ کتاب هدیه های آسمان پایه ششم اگر برای شناخت وظایف دینی به مراجع تقلید مراجعه نکینم چه مشکلاتی برای ما پیش می آید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : در انجام دستورات دینی به اشتباه خواهیم افتاد و ممکن است به جای بندگی خدا به اشتباه به سرپیچی از بندگی خدا دچار شویم.

ناشناس : به بیراهه منقل میشویم و ازدستورات خدا سرپیچی کرده ایم و از انجام وظایف دینی احکام منصرف شده ایم..

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
علی 1 ماه قبل
1

ممکن است اعتقادمان به دین اسلام کم شود

به ت 5 ماه قبل
-2

حجکجنخنمبمیمقخقمثخقحببمببمببمثخئخیمبمبمکییکیبمبمییمیمیییییککبکیککیممممممممممممممبمبمیمبمبممبمبنب۹قمبمبمبمبکئمیمیكیمیمیمیمیمیگیککسیكیمکیكممیکئکمیکیکییممکیککی۰بکبگی

ناشناس 5 ماه قبل
-1

مرجع تقلید در مذهب فقهی امامیه به مجتهد جامع الشرایطی گفته می شود که توضیح المسائل (رساله عملیه) یا کتاب استفتائات داشته باشد و دارای پیروانی باشد که در فروع دین و احکام فقهی اسلامی از وی پیروی کنند. بنا به عقیده مشهور در میان فقهای شیعه مفتی و مرجع تقلید بایست زنده باشد. (شیخ انصار ادعای اجماع کرده است).

فقهای شیعه در زمان غیبت امام زمان، نایبان عام و جانشینان وی در امور شرعی و استنباط و تبیین احکام فقهی اسلامی محسوب می شوند.

مراجع شیعه در طول تاریخ تشیع، نقش بارزی در امور دینی، فکری و سیاسی و اجتماعی جوامع خود داشته اند. مثال بارز آن فتوای تحریم تنباکو توسط میرزای شیرازی در زمان حکومت قاجار است که به الغای امتیاز تنباکو انجامید.

اگر ما انسان ها برای وظایف دینی حود به مراجع تقلید مراجعه نکنیم در انجام دستورات دینی به اشتباه خواهیم افتاد و ممکن است به جای بندگی خدا به اشتباه به سرپیچی از بندگی خدا دچار شویم.

2
به تو چه 5 ماه قبل

به نظر من این است که در این زمینه به صورت رایگان در این زمینه به صورت رایگان در این زمینه به صورت رایگان در این بخش از بدن نشانه های عصبانیت را به خود جلب کرده است اند که این قتل دختر جوان برای قتل یکدیگر را نمی شنود در این زمینه وجود دارد اما فکر ف عم خانم تا بانک هفتم

ناشناس 5 ماه قبل
6

به بیراهه منقل میشویم و ازدستورات خدا سرپیچی کرده ایم و از انجام وظایف دینی احکام منصرف شده ایم.

غزل 5 ماه قبل
3

اگر برای شناخت وظایف دینی به مراجع تقلید مراجعه نکنیم چه مشکلاتی برای ما پیش می آید

غزل 5 ماه قبل
6

حضرت علی درباره ی استفاده از فرصت ها چه می فرمایند

رها 5 ماه قبل
4

حضرت علی درباره ی استفاده از فرصت ها چه می فرمایند

رها 5 ماه قبل
2

حضرت علی درباره ی استفاده از فرصت ها چه می فرمایند؟

امیررضا 5 ماه قبل
0

نامه ای به امام زمان عجل الله فرجه بنویسید و هر چه می خواهید به او بگویید و هر چه دوست دارید از او بخواهید

ناشناس 5 ماه قبل
0

زود تر امام زمان (عج) ظهور کند

محمد 5 ماه قبل
4

با مشکلات دینی برمیخوریمو گمراه میشویم

نویسنده 5 ماه قبل
6

منم نمیدونم😡نویسنده

منم🤣🤣 5 ماه قبل
-2

نمیدونم

1
نارین 5 ماه قبل

من میدونم

نویسنده 5 ماه قبل
-2

امام دوازدهم ما شیعان چه نام دارد وچه کسی مژده ی امدن ایشان را داده بود

نویسنده 5 ماه قبل
0

وظایف خودمون به درستی انجام بدیم

ناشناس 5 ماه قبل
3

وظایف خودمون به درستی انجام بدیم

نویسنده😍 5 ماه قبل
2

برای شناخت وضایف دینی باید به مرجع تقلید مراجعه کنیم.

نویسنده 5 ماه قبل
1

رزوعاابکاب

ناشناس 5 ماه قبل
1

خر، خنگول اینو خودش نوشته بود🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭

فاطمه 5 ماه قبل
2

در انجام دستورات دینی به شک و اشتباه خواهیم افتاد و ممکن است به جای کار خوب و بندگی خدا اشتباها از دستورات او سرپیچی کنیم

2
برین تو همه ی درس ها 5 ماه قبل

ان

مبینا 5 ماه قبل
2

برای شناخت وظایف دینی باید به………مراجعه کنیم

نویسنده 5 ماه قبل
-1

هیچی نمیدانم 😐😂اسمم جعفرع

برای پاسخ کلیک کنید