اگر عددی صفر نباشد توان دوم آن همیشه چیست؟

ناشناس

همیشه مثبت

هستی

به نظرم توان دوم عددی که صفر نباشه مثبت هست.

نویسنده

خجالت دارهاین یه سایتهپس باید شما به خواننده اطلاعات بدین نه خواننده به شماواقعا مایه تاسفه

نویسنده

به نظرم توان دوم عددی که صفر نباشه مثبت هست.

نویسنده

اگر عددی صفر نباشد توان دوم آن همیشه مثبت است.

اگر عددی صفر نباشد توان دوم آن همیشه چیست؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : اگر عددی صفر نباشد توان دوم آن همیشه مثبت است یا بزرگتر از صفر است.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
رعنا 2 سال قبل
4

مثبت است

جواب سوال را بگویید 2 سال قبل
-1

به نظر من مثبت

مبین 2 سال قبل
2

مثبت

ناشناس 2 سال قبل
2

همیشه مثبت است

مهشید 2 سال قبل
0

اگر عددی صفر نباشد توان دوم ان همیشه دو برابر خودش است

نویسنده 2 سال قبل
6

همیشه مثبت

نویسنده 2 سال قبل
1

اگر عدد ما صفر نباشع یعنی مثبت هس پس جواب ما هم مثبت درمیاد

ابوالفضل 2 سال قبل
2

آن عدد مثبت است و کوچک تر از صفر نیست

ناشناس 2 سال قبل
4

مطمئنم که اینه: (همیشه مثبت است)زهرا

1
قلط 2 سال قبل

مابوبنذ ماهر

ذلل

مبین 2 سال قبل
1

مثبت

سودا 2 سال قبل
-2

اگر عددی صفر نباشد یعنی صفر یا کوچکتر از ان نباشد توان دوم ان یا همان مجذور عدد ؛عددی مثبت است.

رکسانا 2 سال قبل
1

اگر عددی 0نباشد توان دوم ان همیشه مثبت است و از 0بزرگتر است

نویسنده 2 سال قبل
9

به نظرم توان دوم عددی که صفر نباشه مثبت هست.

هستی 2 سال قبل
12

به نظرم توان دوم عددی که صفر نباشه مثبت هست.

ناشناس 2 سال قبل
17

همیشه مثبت

نویسنده 2 سال قبل
11

خجالت دارهاین یه سایتهپس باید شما به خواننده اطلاعات بدین نه خواننده به شماواقعا مایه تاسفه

نویسنده 2 سال قبل
-1

اگر عددی صفر نباشد توان دوم ان همیشع مثبت است

بدون نام 2 سال قبل
2

نمی دونم

نویسنده 2 سال قبل
3

همیشه مثبت است

:) 2 سال قبل
0

همیشه مثبت است

نویسنده 2 سال قبل
8

اگر عددی صفر نباشد توان دوم آن همیشه مثبت است.

ناشناس 2 سال قبل
5

اگر عددی صفر نباشد توان دوم ان همیشه مثبت است

نویسنده 2 سال قبل
0

می دونم ولی نمی گم

نویسنده 2 سال قبل
-1

ااها

نویسنده 2 سال قبل
-1

مثبت یا بزرگتر از صفر است

نویسنده 2 سال قبل
-1

بله

نویسنده 2 سال قبل
-1

دانش آموز پایه هفتم هستم ریاضیاتم ضعیفه میشه بهم کمک کنید

-1
جیسو 2 سال قبل

میشه مثبت یا بزرگتراز صفر

نویسنده 2 سال قبل
-1

No

نویسنده 2 سال قبل
-1

مثبت

نویسنده 2 سال قبل
-1

مثبت است .

نویسنده 2 سال قبل
-1

گ

نویسنده 2 سال قبل
-1

اگر عدد صفر نباشد توان ان چیست مجید صالحی

نویسنده 2 سال قبل
-2

۵

طاها 2 سال قبل
0

چون هم عدد های مثبت وهم عدد های منفی همیشه وقتی در خود ضرب میشوند حتما باید مثبت باشد(وقتی به توان دوباشند)

نویسنده 2 سال قبل
-1

3

نویسنده 2 سال قبل
-1

ان

نویسنده 2 سال قبل
-1

اگر عدد صفر نباشد توان دوام آن چیست

نویسنده 2 سال قبل
-1

جای خالی است

برای پاسخ کلیک کنید