اگر عددی صفر نباشد توان دوم آن همیشه چیست؟

ناشناس

همیشه مثبت

هستی

به نظرم توان دوم عددی که صفر نباشه مثبت هست.

نویسنده

خجالت دارهاین یه سایتهپس باید شما به خواننده اطلاعات بدین نه خواننده به شماواقعا مایه تاسفه

نویسنده

به نظرم توان دوم عددی که صفر نباشه مثبت هست.

نویسنده

اگر عددی صفر نباشد توان دوم آن همیشه مثبت است.

اگر عددی صفر نباشد توان دوم آن همیشه چیست؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : اگر عددی صفر نباشد توان دوم آن همیشه مثبت است یا بزرگتر از صفر است.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
رعنا 2 ماه قبل
1

مثبت است

جواب سوال را بگویید 3 ماه قبل
1

به نظر من مثبت

رباب 4 ماه قبل
-2

اگر عددی صفر نباشد توان دوم آن همیشه مثبت است یا بزرگتر از صفر است

مبین 4 ماه قبل
2

مثبت

ناشناس 5 ماه قبل
2

همیشه مثبت است

مهشید 7 ماه قبل
3

اگر عددی صفر نباشد توان دوم ان همیشه دو برابر خودش است

نویسنده 7 ماه قبل
6

همیشه مثبت

نویسنده 7 ماه قبل
1

اگر عدد ما صفر نباشع یعنی مثبت هس پس جواب ما هم مثبت درمیاد

ابوالفضل 7 ماه قبل
2

آن عدد مثبت است و کوچک تر از صفر نیست

ناشناس 7 ماه قبل
4

مطمئنم که اینه: (همیشه مثبت است)زهرا

1
قلط 6 ماه قبل

مابوبنذ ماهر

ذلل

مبین 7 ماه قبل
1

مثبت

سودا 7 ماه قبل
-2

اگر عددی صفر نباشد یعنی صفر یا کوچکتر از ان نباشد توان دوم ان یا همان مجذور عدد ؛عددی مثبت است.

رکسانا 7 ماه قبل
2

اگر عددی 0نباشد توان دوم ان همیشه مثبت است و از 0بزرگتر است

نویسنده 7 ماه قبل
10

به نظرم توان دوم عددی که صفر نباشه مثبت هست.

هستی 7 ماه قبل
12

به نظرم توان دوم عددی که صفر نباشه مثبت هست.

ناشناس 7 ماه قبل
17

همیشه مثبت

نویسنده 7 ماه قبل
11

خجالت دارهاین یه سایتهپس باید شما به خواننده اطلاعات بدین نه خواننده به شماواقعا مایه تاسفه

نویسنده 7 ماه قبل
-1

اگر عددی صفر نباشد توان دوم ان همیشع مثبت است

بدون نام 7 ماه قبل
2

نمی دونم

نویسنده 7 ماه قبل
3

همیشه مثبت است

:) 7 ماه قبل
0

همیشه مثبت است

نویسنده 7 ماه قبل
8

اگر عددی صفر نباشد توان دوم آن همیشه مثبت است.

ناشناس 7 ماه قبل
5

اگر عددی صفر نباشد توان دوم ان همیشه مثبت است

نویسنده 7 ماه قبل
0

می دونم ولی نمی گم

نویسنده 7 ماه قبل
-1

ااها

نویسنده 7 ماه قبل
-1

مثبت یا بزرگتر از صفر است

نویسنده 7 ماه قبل
-1

بله

نویسنده 7 ماه قبل
-1

دانش آموز پایه هفتم هستم ریاضیاتم ضعیفه میشه بهم کمک کنید

-1
جیسو 7 ماه قبل

میشه مثبت یا بزرگتراز صفر

نویسنده 7 ماه قبل
-1

No

نویسنده 7 ماه قبل
-1

مثبت

نویسنده 7 ماه قبل
-1

مثبت است .

نویسنده 7 ماه قبل
-1

گ

نویسنده 7 ماه قبل
-1

اگر عدد صفر نباشد توان ان چیست مجید صالحی

نویسنده 7 ماه قبل
-2

۵

طاها 7 ماه قبل
0

چون هم عدد های مثبت وهم عدد های منفی همیشه وقتی در خود ضرب میشوند حتما باید مثبت باشد(وقتی به توان دوباشند)

نویسنده 7 ماه قبل
-1

3

نویسنده 7 ماه قبل
-1

ان

نویسنده 7 ماه قبل
-1

اگر عدد صفر نباشد توان دوام آن چیست

نویسنده 7 ماه قبل
-1

جای خالی است

برای پاسخ کلیک کنید