سرعت تغییر رنگ در سه بشر را باهم مقایسه کنید صفحه 3 علوم نهم

جواب آزمایش کنید صفحه ۳ کتاب علوم تجربی پایه نهم سرعت تغییر رنگ در سه بشر را باهم مقایسه کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : سرعت تغییر رنگ در بشر منیزیم بیشتر از بشر آهن و روی است. البته آهن هم در مقایسه با روی به مقدار کمتری واکنش می دهد.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
احسانیفر 2 سال قبل
0

منیزیم سریتر از روی

نویسنده 2 سال قبل
1

سرعت تغییر رنگ

برای پاسخ کلیک کنید