سرود ملی را با پرچم مقایسه کنید و بگویید چه شباهتی با هم دارند هر کدام نشانه چیست صفحه 50 فارسی پنجم

نویسنده

شباهت آن ها: هردو نشان اقتدار و عزت کشور هستند

نویسنده

سرود ملی نشانهی استقالل، افتخارات، عظمتها وخواستههای یک ملت است و پرچم ن یز نشانهیاستقالل یک کشور است. و شباهتشان این است کههر دو از عالقمندی های مردم هر کشور و نشاندهنده ی استقالل آن ملت هستند.

نویسنده

ضمن نفره زهر ربطی بهم می ره هی بخش راین اخی خبره خلعت هفته فرح بخش عهد میزان بهتر

ناشناس

خیلی عالی بود

نویسنده

ممنونم از اقای مهدی واقعا دستتون درد نکنه

جواب درک مطلب صفحه ۵۰ کتاب ادبیات فارسی پایه پنجم سرود ملی را با پرچم مقایسه کنید و بگویید چه شباهتی با هم دارند هر کدام نشانه چیست از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : شباهت ها : الف) هر دو نماد و نشانه ای از یک کشورند. ب) هر دو نمادی از یک سری از ویژگی های کشور هستند. پرچم نشانه استقلال یک کشور است و سرود ملی خلاصه افتخارات، عظمت ها و خواسته های یک ملت است.

زهرا قندالی : پرچم نشانه استقلال یک کشور است هر دو مورد علاقه و توجه ویژه مردم هر کشور است.

نسترن : ما به طور دقیق توضیح می دهیم که چگونه اطلاعات را گرد اوری می کنیم یعنی از کدام روش مشاهده یا به عنوان مثال در نظرسنحی این افراد چه ویژگی هایی سن جنس شغل و غیره یا در روش مشاهده چه چیزی را مشاهده می کنیم چند بار با چند فاصله زمانی مشاهده خودرا ثبت می کنیم من گفتم بچه ها بنویسید خوبه.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 5 ماه قبل
0

خیلی خوبه

ناشناس 6 ماه قبل
0

پرچم ایران نیز نشانه ی استقلال آن کشور است و هم پرچم‌ایران و هم سرود ملی هر دو علاقه ی بسیاری و توجه زیادی به مردم هر کشور است

نویسنده 8 ماه قبل
2

پرچم نشانه استقلال یک کشور استهر دو مورد علاقه و توجه ویژه مردم هر کشور استزهرا قندالی هستم

نویسنده 8 ماه قبل
1

هروقت معلمم گفت میام و مینویسم براتون

2
Hanie 8 ماه قبل

هردو نشان استقلال هستهردو نشان عظمت و بزرگی هست

ریحانه فلاح پور 8 ماه قبل
-1

رنگ قرمز پرچم نشانه ی خون شهیدان و رنگ سبز پرچم نشانه ی سرسبز بودن کشور است و رنگ سفید نشانه ی صلح و دوستی است و همه ویژگی هارا سود ملی دارد

مریم 8 ماه قبل
1

سرود و پرچم به نشانه ی استقلال و آزادی یک کشور استهر دو نماد و ازادی یک کشور هستند🏁🌍🌐

نویسنده 8 ماه قبل
2

سلام خسته نباشید مطالب بسیار خوب میگید ولی بعزی چیز ها رو نمیاره

نویسنده 8 ماه قبل
1

هردويشان از یک سرزمین یا کشور است و هر دو نماد نشانه ی استقلال و افتخار یک کشور است 😊

Raha 8 ماه قبل
3

به طور انشا نگفتید 😑

0
بدون اسم 8 ماه قبل

سرود ملی افتخار و سربلندی میهنپرچم عظیم و استواری پرچم…..ایران……

نویسنده 8 ماه قبل
0

سرود ملی ایران از روی پرچم ایران ساخته شده است. سرود ملی فقط شعر نیست بلکه موسیقی و آهنگ هم است. سرود ملی هر کشور استقلال آن کشور است.

نویسنده 8 ماه قبل
1

سرود ملی ایران از روی پرچم ایران ساخته شده است. سرود ملی فقط شعر نیست بلکه موسیقی و آهنگ هم است. سرود ملی هر کشور استقلال همان کشور است. پرهام حسن زاده

ناشناس 8 ماه قبل
0

سرود ملی ایران از روی پرچم ایران ساخته شده است

نویسنده 8 ماه قبل
3

هردو نشانه اختدار و عزت کشور هستند

-2
هستی باقری 8 ماه قبل

خیلی عالی بود 🌸ممنونم آقای مهدی دستتون درد نکنه 😍

نویسنده 8 ماه قبل
2

سرودملی

نویسنده 8 ماه قبل
11

شباهت آن ها: هردو نشان اقتدار و عزت کشور هستند

0
خوبه خوبه 8 ماه قبل

خوبه

نویسنده 8 ماه قبل
5

هر دو خلاصه افتخارات هستند

نویسنده 8 ماه قبل
2

پرچم نشانه استقلال یک کشور است.هردو مورد علاقهو توجه ویژه مردم هر کشور است .هردو نشانه اتحاد ما است.ستایش علی اکبرلو

ریحانه نصرتی 8 ماه قبل
5

شباهت: هردو نماد و نشانه ی از یک کشورند.پرچم نشانه استقلال یک کشو است.هردو مورد علاقه و توجه ویژه هر کشور است.

ریحانه نصرتی 8 ماه قبل
4

شباهت: هردو نماد و نشانه ی یک کشورند✔پرچم نشانه استقلال و آزادی یک ملت است ✔هردو جز افتخارات هستند.✔

نویسنده 8 ماه قبل
4

هردو مال کشور ایران هستندهردو نشانه

نویسنده 8 ماه قبل
3

غلندپذپتتت

ناشناس 8 ماه قبل
5

هردو نشانه ی ملت ما است😂

نویسنده 8 ماه قبل
5

هردو خاسته یک ملت است

0
سل 8 ماه قبل

من شبا هت پرچم و سرود ملی

ناشناس 8 ماه قبل
5

خیلی ممنون از آقای مهدی واقعا جوابتون عالیهممنون 🙂🙂

نویسنده 8 ماه قبل
5

ممنونم از اقای مهدی واقعا دستتون درد نکنه

نویسنده 8 ماه قبل
9

سرود ملی نشانهی استقالل، افتخارات، عظمتها وخواستههای یک ملت است و پرچم ن یز نشانهیاستقالل یک کشور است. و شباهتشان این است کههر دو از عالقمندی های مردم هر کشور و نشاندهنده ی استقالل آن ملت هستند.

Hanie 8 ماه قبل
2

هردو نشان استقلال هستهردو نشان عظمت و بزرگی هست

ایدا بهروزی 8 ماه قبل
3

پرچم هر کشور نشانه ی استقلال و ایمان آن است ♥

ناشناس 8 ماه قبل
3

عالی

ناشناس 8 ماه قبل
5

خیلی عالی بود

نویسنده 8 ماه قبل
6

ضمن نفره زهر ربطی بهم می ره هی بخش راین اخی خبره خلعت هفته فرح بخش عهد میزان بهتر

کیمیا مقیسه 8 ماه قبل
1

ممنون از زهرا قندالی

نویسنده 8 ماه قبل
1

سلام

نویسنده 8 ماه قبل
-2

۲فدات کاری وسخت گوش مردم زا ملی آزاده ی استقلال کشور است

. 8 ماه قبل
-2

چرا الکی میگید

نویسنده 8 ماه قبل
2

هردو نشانه ی و هویت یک کشور هستند

نویسنده 8 ماه قبل
-2

سرود ملی بخشی کوچک از ارزش های ایران استپرچمم از نظر من یک نشانه زیبا و ارزشمندی استمنم اسمم سپیده هست 😍😍😘😘⁦❤️⁩⁦❤️⁩

امیر رضا 8 ماه قبل
3

خیلی عالی ممنون از ه‍مه تون🤗❤️🧡💛💙💜🤎🤍💘💘💝💗💓💞💕💌💟❣️

نویسنده 8 ماه قبل
-2

خیلی بی حالین. متین عزتی.

نویسنده 8 ماه قبل
4

الف) هر دو نماد و نشانه ای از یک کشورند.ب) هر دو نمادی از یک سری از ویژگی های کشور هستند. پرچم نشانه استقلال یک کشور است و سرود ملی خلاصه افتخارات، عظمت ها و خواسته های یک ملت است.عاطفه ابراهیمی

نویسنده 8 ماه قبل
3

به نظرم وقت با ارزش خود را با این چیز ها هدر ندهید. یا این بازی حال کنید. Brawl stars

نویسنده 8 ماه قبل
3

پرچم نشانه استقلال یک کشور است هردوموردعلاقه وتوجه ویژهمردم هرکشور است

ناشناس 8 ماه قبل
0

گوه نخور

نویسنده 8 ماه قبل
0

چیزی ندارم

-2
ناشناس 8 ماه قبل

خیلی بد نبود اما یک کم بد بود

اسم 8 ماه قبل
0

اسماسماسم

برای پاسخ کلیک کنید