سرود ملی را با پرچم مقایسه کنید و بگویید چه شباهتی با هم دارند هر کدام نشانه چیست صفحه 50 فارسی پنجم

نویسنده

شباهت آن ها: هردو نشان اقتدار و عزت کشور هستند

ناشناس

راست

میگی

خیلی

بده

نویسنده

سرود ملی نشانهی استقالل، افتخارات، عظمتها وخواستههای یک ملت است و پرچم ن یز نشانهیاستقالل یک کشور است. و شباهتشان این است کههر دو از عالقمندی های مردم هر کشور و نشاندهنده ی استقالل آن ملت هستند.

نویسنده

ضمن نفره زهر ربطی بهم می ره هی بخش راین اخی خبره خلعت هفته فرح بخش عهد میزان بهتر

نویسنده

هر دو خلاصه افتخارات هستند

جواب درک مطلب صفحه ۵۰ کتاب ادبیات فارسی پایه پنجم سرود ملی را با پرچم مقایسه کنید و بگویید چه شباهتی با هم دارند هر کدام نشانه چیست از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : شباهت ها : الف) هر دو نماد و نشانه ای از یک کشورند. ب) هر دو نمادی از یک سری از ویژگی های کشور هستند. پرچم نشانه استقلال یک کشور است و سرود ملی خلاصه افتخارات، عظمت ها و خواسته های یک ملت است.

زهرا قندالی : پرچم نشانه استقلال یک کشور است هر دو مورد علاقه و توجه ویژه مردم هر کشور است.

نسترن : ما به طور دقیق توضیح می دهیم که چگونه اطلاعات را گرد اوری می کنیم یعنی از کدام روش مشاهده یا به عنوان مثال در نظرسنحی این افراد چه ویژگی هایی سن جنس شغل و غیره یا در روش مشاهده چه چیزی را مشاهده می کنیم چند بار با چند فاصله زمانی مشاهده خودرا ثبت می کنیم من گفتم بچه ها بنویسید خوبه.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 2 سال قبل
0

خیلبد بودی

7
ناشناس 1 سال قبل

راست

میگی

خیلی

بده

ناشناس 2 سال قبل
4

خیلبد بودی

زینب شمس آبادی 2 سال قبل
2

هر کشور یک پرم دارد واین نماد سربلندی هر کشمر است

زینب شمس آبادی 2 سال قبل
5

نشانه ی پرچم هر کشور نشانه ی استقلال هر کشور است

نویسنده 2 سال قبل
2

سرود ملی نشانه ی استقلال و خواسته هاو...یک کشور است پرچم نیز نشانه ی کشور است

-1
نویسنده 2 سال قبل

پرچم نیز نشانه ی استقلال یک کشور است

ناشناس 2 سال قبل
-2

خیلی خوبه

ناشناس 2 سال قبل
-1

پرچم ایران نیز نشانه ی استقلال آن کشور است و هم پرچم‌ایران و هم سرود ملی هر دو علاقه ی بسیاری و توجه زیادی به مردم هر کشور است

نویسنده 2 سال قبل
-1

پرچم نشانه استقلال یک کشور استهر دو مورد علاقه و توجه ویژه مردم هر کشور استزهرا قندالی هستم

نویسنده 2 سال قبل
-2

هروقت معلمم گفت میام و مینویسم براتون

4
Hanie 2 سال قبل

هردو نشان استقلال هستهردو نشان عظمت و بزرگی هست

ریحانه فلاح پور 2 سال قبل
-2

رنگ قرمز پرچم نشانه ی خون شهیدان و رنگ سبز پرچم نشانه ی سرسبز بودن کشور است و رنگ سفید نشانه ی صلح و دوستی است و همه ویژگی هارا سود ملی دارد

مریم 2 سال قبل
-2

سرود و پرچم به نشانه ی استقلال و آزادی یک کشور استهر دو نماد و ازادی یک کشور هستند🏁🌍🌐

نویسنده 2 سال قبل
0

سلام خسته نباشید مطالب بسیار خوب میگید ولی بعزی چیز ها رو نمیاره

نویسنده 2 سال قبل
-2

هردويشان از یک سرزمین یا کشور است و هر دو نماد نشانه ی استقلال و افتخار یک کشور است 😊

Raha 2 سال قبل
1

به طور انشا نگفتید 😑

نویسنده 2 سال قبل
-1

سرود ملی ایران از روی پرچم ایران ساخته شده است. سرود ملی فقط شعر نیست بلکه موسیقی و آهنگ هم است. سرود ملی هر کشور استقلال آن کشور است.

نویسنده 2 سال قبل
1

سرود ملی ایران از روی پرچم ایران ساخته شده است. سرود ملی فقط شعر نیست بلکه موسیقی و آهنگ هم است. سرود ملی هر کشور استقلال همان کشور است. پرهام حسن زاده

ناشناس 2 سال قبل
2

سرود ملی ایران از روی پرچم ایران ساخته شده است

نویسنده 2 سال قبل
2

هردو نشانه اختدار و عزت کشور هستند

نویسنده 2 سال قبل
-2

سرودملی

نویسنده 2 سال قبل
13

شباهت آن ها: هردو نشان اقتدار و عزت کشور هستند

1
خوبه خوبه 2 سال قبل

خوبه

نویسنده 2 سال قبل
5

هر دو خلاصه افتخارات هستند

نویسنده 2 سال قبل
0

پرچم نشانه استقلال یک کشور است.هردو مورد علاقهو توجه ویژه مردم هر کشور است .هردو نشانه اتحاد ما است.ستایش علی اکبرلو

ریحانه نصرتی 2 سال قبل
4

شباهت: هردو نماد و نشانه ی از یک کشورند.پرچم نشانه استقلال یک کشو است.هردو مورد علاقه و توجه ویژه هر کشور است.

ریحانه نصرتی 2 سال قبل
2

شباهت: هردو نماد و نشانه ی یک کشورند✔پرچم نشانه استقلال و آزادی یک ملت است ✔هردو جز افتخارات هستند.✔

نویسنده 2 سال قبل
2

هردو مال کشور ایران هستندهردو نشانه

نویسنده 2 سال قبل
0

غلندپذپتتت

ناشناس 2 سال قبل
4

هردو نشانه ی ملت ما است😂

نویسنده 2 سال قبل
3

هردو خاسته یک ملت است

-1
سل 2 سال قبل

من شبا هت پرچم و سرود ملی

ناشناس 2 سال قبل
4

خیلی ممنون از آقای مهدی واقعا جوابتون عالیهممنون 🙂🙂

نویسنده 2 سال قبل
3

ممنونم از اقای مهدی واقعا دستتون درد نکنه

نویسنده 2 سال قبل
6

سرود ملی نشانهی استقالل، افتخارات، عظمتها وخواستههای یک ملت است و پرچم ن یز نشانهیاستقالل یک کشور است. و شباهتشان این است کههر دو از عالقمندی های مردم هر کشور و نشاندهنده ی استقالل آن ملت هستند.

Hanie 2 سال قبل
0

هردو نشان استقلال هستهردو نشان عظمت و بزرگی هست

ایدا بهروزی 2 سال قبل
2

پرچم هر کشور نشانه ی استقلال و ایمان آن است ♥

ناشناس 2 سال قبل
3

عالی

ناشناس 2 سال قبل
4

خیلی عالی بود

نویسنده 2 سال قبل
5

ضمن نفره زهر ربطی بهم می ره هی بخش راین اخی خبره خلعت هفته فرح بخش عهد میزان بهتر

کیمیا مقیسه 2 سال قبل
-2

ممنون از زهرا قندالی

نویسنده 2 سال قبل
-2

سلام

نویسنده 2 سال قبل
-1

هردو نشانه ی و هویت یک کشور هستند

نویسنده 2 سال قبل
-2

سرود ملی بخشی کوچک از ارزش های ایران استپرچمم از نظر من یک نشانه زیبا و ارزشمندی استمنم اسمم سپیده هست 😍😍😘😘⁦❤️⁩⁦❤️⁩

امیر رضا 2 سال قبل
2

خیلی عالی ممنون از ه‍مه تون🤗❤️🧡💛💙💜🤎🤍💘💘💝💗💓💞💕💌💟❣️

نویسنده 2 سال قبل
4

الف) هر دو نماد و نشانه ای از یک کشورند.ب) هر دو نمادی از یک سری از ویژگی های کشور هستند. پرچم نشانه استقلال یک کشور است و سرود ملی خلاصه افتخارات، عظمت ها و خواسته های یک ملت است.عاطفه ابراهیمی

نویسنده 2 سال قبل
1

به نظرم وقت با ارزش خود را با این چیز ها هدر ندهید. یا این بازی حال کنید. Brawl stars

نویسنده 2 سال قبل
3

پرچم نشانه استقلال یک کشور است هردوموردعلاقه وتوجه ویژهمردم هرکشور است

نویسنده 2 سال قبل
-2

چیزی ندارم

-2
ناشناس 2 سال قبل

خیلی بد نبود اما یک کم بد بود

اسم 2 سال قبل
0

اسماسماسم

برای پاسخ کلیک کنید