اگر بر رو و پشت برگ های گیاه شمعدانی مقداری وازلین بمالیم با آنکه شرایط مناسب برای رشد این گیاه فراهم است آن برگ پژمرده می شود چرا؟ صفحه 98 علوم پنجم

ناشناس

عالیه

ستایش

اگر ما رو وپشت گیاه شمعدانی وازلین بمانیم جلوی روزنه را گرفته ونمیتواند اکسیژن واردگیاه شودوسرانجام گیاه پژمرده میشود

کیانا احمد‌ی

اگر مقداری وازلین بر پشت یا روی گیاه شمدانی بمالیم جلوی روزنه ها رامیگیرد و مانع رسیدن اکسیژن به گیاه میشود و گیاه خشک و پژمرده میشود.🍂🍂نام و نام خانوادگی:کیانا احمدیپایه ی تحصیلی: پایه ی پنجماز استان کرمانشاه

نویسنده

جواب را می خواهم

ناشناس

اگر ما رو وپشت گیاه شمعدانی وازلین بمانیم جلوی روزنه را گرفته ونمیتواند اکسیژن واردگیاه شودوسرانجام گیاه پژمرده میشود

جواب فکر کنید صفحه ۹۸ کتاب علوم تجربی پایه پنجم اگر بر رو و پشت برگ های گیاه شمعدانی مقداری وازلین بمالیم با آنکه شرایط مناسب برای رشد این گیاه فراهم است آن برگ پژمرده می شود چرا؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : وازلین روزنه های برگ ها را می پوشاند و هوا نمی تواند وارد گیاه شود. از این رو، برگ ها زرد شده و می میرند.

امیرحسین ابراهیمی : وازلین وقتی روی برگ بریزیم جلوی روزنه برگ را گرفته و مانع از ورود اکسیژن می شود و باعث می شود عمل فتوسنتز انجام نگیرد و بعد برگ پژمرده می شود .

صبا : وازلین روی روزنه ها را میپوشاند و دیگر از طریق روزنه ها به گیاه اکسیژن نمیرسد و سرانجام گیاه پژمرده میشود.

ناشناس : اگر ما رو وپشت گیاه شمعدانی وازلین بمانیم جلوی روزنه را گرفته ونمیتواند اکسیژن واردگیاه شود وسرانجام گیاه پژمرده میشود.

نویسنده : هردوی آنهاشجاع ودلاوربودندوهدف آنهاصلح وامنیت بین مردمان بودند.والسلام

سارا رمضانی : وازلین جلوی برگ ها را میگیرد و نمیگذارد هوا رد بشود به همین دلیل برگ پژمرده میشود.

فاطمه ضبیحی : چون که اگر بر رو و پشت برگ ها مقداری وازلین بمالیم آن برگ زرد می شود .

نیایش عبدی : اگر روی برگ ها مقداری وازلین بمالیم، اکسیژن موردنیازرشد گیاه ، وارد گیاه نمی شود درنتیجه برگ های آن گیاه پژمرده می شود و به مرور زمان گیاه ما پژمرده می شودومضراتی که برای ماانسان ها دارد این است که دی اکسید کربن که توسط سلول های بدن ما انسان ها تولید می شودتوسط روزنه ها دریافت نمی شود.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
پریا احمدی 1 سال قبل
2

وازلین یک مواد چرب هست و اگر بر روی برگ شمعدانی وازلین بمالیم روزنه ها گرفته و مانع رسیدن اکسیژن می شود و به هیمن دلیل برگ خشک و پژمرده می شود.

دلنیا 2 سال قبل
2

باعث می شود نتواند نفس بکشد و رشد کند.

سورا 2 سال قبل
2

مشاهده می کنیم که برگ گیاه خشک شده است چون این روغن روزنه های برگ ها را پوشان و هوا نمی توانست وارد برگ ها و گیاه شود و از این رو خشک شد

مهدی دهمرده 2 سال قبل
0

به دلیل مواد شیمیایی وازلین و بستن روزنه ها برگ زرد میشود

0
دلنیا 2 سال قبل

افرین

نویسنده 2 سال قبل
1

وازلین وقتی روی برگ بریزیم جلوی روزنه برگ را گرفته و مانع از ورود اکسیژن می شود و باعث می شود عمل فتوسنتز انجام نگیرد و بعد برگ پژمرده می شود . امیرحسین ابراهیمی

6
ستایش 2 سال قبل

اگر ما رو وپشت گیاه شمعدانی وازلین بمانیم جلوی روزنه را گرفته ونمیتواند اکسیژن واردگیاه شودوسرانجام گیاه پژمرده میشود

صبا 2 سال قبل
0

وازلین روی روزنه ها را میپوشاند و دیگر از طریق روزنه ها به گیاه اکسیژن نمیرسد و سرانجام گیاه پژمرده میشود

ناشناس 2 سال قبل
4

اگر ما رو وپشت گیاه شمعدانی وازلین بمانیم جلوی روزنه را گرفته ونمیتواند اکسیژن واردگیاه شودوسرانجام گیاه پژمرده میشود

7
ناشناس 2 سال قبل

عالیه

نویسنده 2 سال قبل
-2

وازلین را اگر بمالیم جلوی روز نه را گرفته است و اکسیژن وارد نمیشود

علی رجبی 2 سال قبل
2

چون از ورود اکسیژن به داخل روزنه های برگ جلوگیری میکند

نویسنده 2 سال قبل
-2

وازلین

نویسنده 2 سال قبل
4

جواب را می خواهم

نویسنده 2 سال قبل
-1

چون که اگر بر رو و پشت برگ ها مقداری وازلین بمالیم آن برگ زرد می شود فاطمه ذبیحی

نویسنده 2 سال قبل
-2

من اومدم توی سایت تا جواب رو ببینم نه نظر بدم.

-2
کیانا 2 سال قبل

اگر پشت یا روی برگ شمدانی را وازلین بمالیم وازلین باعث بسته شدن روزنه های سطح برگ میگردد و به همین دلیل برگ نمیتواند دی اکسید کربن هوا را جذب نموده و اکسیژن را از سطح خود خارج نماید یعنی در اصل راه نفس کشیدن آن بسته میشود بنابراین پژمرده میشود.نام :کیاناپایه تحصیلی:پنجم دبستاناز استان کرمانشاه

الینا دوستی 2 سال قبل
0

من اومدم تا جواب رو از سایت پیدا کنم .نه اینکه جواب بدم.من کلاس پنجمم ولی در صفحه ی 98 همین سوال را گفته ولی جوابشو نگفته.

-1
نازنین 2 سال قبل

بله

نویسنده 2 سال قبل
-2

زیرا،با وازلین جلوی روزنه هاپوشانده می شوند و اکسیژن مورد نیاز گیاه وارد گیاه نمی شود درنتیجه گیاه پژمرده می شودو مضراتی که هم برای ما انسان ها نیز دارد این است که دی اکسید کربن که توسط سلول های ما انسان هاتولیدمی شودتوسط روزنه ها دریافت نمی شود

-2
محدثه 2 سال قبل

بله کاملا درسته زیرا با مالیدن وازلین بر روی گیاه شمعدانی ان گیاه پژمرده میشود و علت پژمرده شدن ان هم این است که هوا نمیتواند وارد گیاه شود🤗

نیایش عبدی 2 سال قبل
-2

اگر روی برگ ها مقداری وازلین بمالیم، اکسیژن موردنیازرشد گیاه ، وارد گیاه نمی شود درنتیجه برگ های آن گیاه پژمرده می شود و به مرور زمان گیاه ما پژمرده می شودومضراتی که برای ماانسان ها دارد این است که دی اکسید کربن که توسط سلول های بدن ما انسان ها تولید می شودتوسط روزنه ها دریافت نمی شود

نویسنده 2 سال قبل
-1

برگ زردزردمیشودنازنین عزیزپوریان

فاطمه‌ 2 سال قبل
-1

هوا که از طریق روزنه وارد گیاه میشود وازلین جلو روزنه ها رامیگیرد و هوا وارد آن نمی شود و گیاه خشک میشود

ثنا 2 سال قبل
-2

وازلین سوراخ های پشت ورو برگ را مسدود میکند مانع رسیدن هوا ب گیاهان میشود بنابراین گیاه هوای مناسب ندارد پژمرده میشود

نویسنده 2 سال قبل
0

وقتی وازلین را در گیاه بزنیم جلوی روزنه برگ را گرفته و مانع ورود اکسیژن می شود و باعث پژمردگی برگ می شودغزل محمدی

نویسنده 2 سال قبل
2

فائزه:وازلین مانع ورود اکسیژن به گیاه میشود.درحالی که گیاه نیاز به اکسیژن دارد. ..عمل فتوسنتز هم انجام نمی شود. در این صورت گیاه پژمرده میشود

نویسنده 2 سال قبل
-1

وازلین نمی زارد بک برگ ها هوا و نور کافی برسه وبرگ خوشک و پژمرده می شود

ناشناس 2 سال قبل
-2

وازلین نمی زارد بک برگ ها هوا و نور کافی برسه وبرگ خوشک و پژمرده می شود

ناشناس 2 سال قبل
-1

وازلین روزنه های برگ را می پوشاند وهوا وارد گیاه نمی شود آن وقت است که گیاه زرد و پژمرده میشود و پس از مدتی می میرد

نویسنده 2 سال قبل
-2

ذژخمرخژاسشکحالزلحصیلحصاژگحشزیحاشیژخکاضکحقژاحکشیاشیزکاکزلضقژلخکضقیلخضابحقباچحبضراضضربنگذزگ شینکزنق

کوثر 2 سال قبل
-1

وازلین روزنه های برگ ها را می پوشاند و هوا نمی تواند وارد گیاه شود.و از این رو برگ ها زرد شده می میرند.

نویسنده 2 سال قبل
1

اگر کمی وازلین برروی پشت شمعدانی بنالیم گیاه نمی تواند نفس بکشد وخشک میشود

کیانا احمد‌ی 2 سال قبل
4

اگر مقداری وازلین بر پشت یا روی گیاه شمدانی بمالیم جلوی روزنه ها رامیگیرد و مانع رسیدن اکسیژن به گیاه میشود و گیاه خشک و پژمرده میشود.🍂🍂نام و نام خانوادگی:کیانا احمدیپایه ی تحصیلی: پایه ی پنجماز استان کرمانشاه

امیررضا 2 سال قبل
-1

وازلین جلوی رشد گیاه را میگیرد و جلوی درست شدن دی اکسید کربن می شود

نویسنده 2 سال قبل
0

اگر با لین شمعدانی را بمالیم به ان اکسیژن وارد نمیشود و پژمرده میشود

0
مینا اخلاق زاده 2 سال قبل

اگر بر پشت و رو برگ های گیاه شمعدانی مقداری واز لین بمالیم با انکه شرایط مناسب برای رشد گیاه فراهم است ان برگ پژمرده میشود

نویسنده 2 سال قبل
-1

فرهاموازلین روی روزنه هارا میپوشاند و راه ورود اکسیژن به داخل گیاه بسته میشود و دیگر هوا به داخل گیاه نفوظ پیدا نمیکند و گیاه خشک میشود

سونیا 2 سال قبل
-1

اگر بر رو وپشت برگ های گیاه شمعدانی مقداری وازلین بمالیم، آن برگ پژمرده می شود. چرا؟

نویسنده 2 سال قبل
0

نمیدونن

نویسنده 2 سال قبل
-1

اگر روی برگ شمعدانی وازلین بمالیم می اید جلوی روزنه را می گیرد و باعث خشک شدن برگ میشود

نویسنده 2 سال قبل
-1

چون نمیدونم

ستایش آزادی علیا 2 سال قبل
-2

واقعا ممنونم از نیایش خانم عبدی مرسی

برای پاسخ کلیک کنید