اگر بر رو و پشت برگ های گیاه شمعدانی مقداری وازلین بمالیم با آنکه شرایط مناسب برای رشد این گیاه فراهم است آن برگ پژمرده می شود چرا؟ صفحه 98 علوم پنجم

ناشناس

عالیه

ستایش

اگر ما رو وپشت گیاه شمعدانی وازلین بمانیم جلوی روزنه را گرفته ونمیتواند اکسیژن واردگیاه شودوسرانجام گیاه پژمرده میشود

کیانا احمد‌ی

اگر مقداری وازلین بر پشت یا روی گیاه شمدانی بمالیم جلوی روزنه ها رامیگیرد و مانع رسیدن اکسیژن به گیاه میشود و گیاه خشک و پژمرده میشود.🍂🍂نام و نام خانوادگی:کیانا احمدیپایه ی تحصیلی: پایه ی پنجماز استان کرمانشاه

نویسنده

جواب را می خواهم

ناشناس

اگر ما رو وپشت گیاه شمعدانی وازلین بمانیم جلوی روزنه را گرفته ونمیتواند اکسیژن واردگیاه شودوسرانجام گیاه پژمرده میشود

جواب فکر کنید صفحه ۹۸ کتاب علوم تجربی پایه پنجم اگر بر رو و پشت برگ های گیاه شمعدانی مقداری وازلین بمالیم با آنکه شرایط مناسب برای رشد این گیاه فراهم است آن برگ پژمرده می شود چرا؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : وازلین روزنه های برگ ها را می پوشاند و هوا نمی تواند وارد گیاه شود. از این رو، برگ ها زرد شده و می میرند.

امیرحسین ابراهیمی : وازلین وقتی روی برگ بریزیم جلوی روزنه برگ را گرفته و مانع از ورود اکسیژن می شود و باعث می شود عمل فتوسنتز انجام نگیرد و بعد برگ پژمرده می شود .

صبا : وازلین روی روزنه ها را میپوشاند و دیگر از طریق روزنه ها به گیاه اکسیژن نمیرسد و سرانجام گیاه پژمرده میشود.

ناشناس : اگر ما رو وپشت گیاه شمعدانی وازلین بمانیم جلوی روزنه را گرفته ونمیتواند اکسیژن واردگیاه شود وسرانجام گیاه پژمرده میشود.

نویسنده : هردوی آنهاشجاع ودلاوربودندوهدف آنهاصلح وامنیت بین مردمان بودند.والسلام

سارا رمضانی : وازلین جلوی برگ ها را میگیرد و نمیگذارد هوا رد بشود به همین دلیل برگ پژمرده میشود.

فاطمه ضبیحی : چون که اگر بر رو و پشت برگ ها مقداری وازلین بمالیم آن برگ زرد می شود .

نیایش عبدی : اگر روی برگ ها مقداری وازلین بمالیم، اکسیژن موردنیازرشد گیاه ، وارد گیاه نمی شود درنتیجه برگ های آن گیاه پژمرده می شود و به مرور زمان گیاه ما پژمرده می شودومضراتی که برای ماانسان ها دارد این است که دی اکسید کربن که توسط سلول های بدن ما انسان ها تولید می شودتوسط روزنه ها دریافت نمی شود.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
دلنیا 3 ماه قبل
1

باعث می شود نتواند نفس بکشد و رشد کند.

سورا 4 ماه قبل
2

مشاهده می کنیم که برگ گیاه خشک شده است چون این روغن روزنه های برگ ها را پوشان و هوا نمی توانست وارد برگ ها و گیاه شود و از این رو خشک شد

مهدی دهمرده 5 ماه قبل
0

به دلیل مواد شیمیایی وازلین و بستن روزنه ها برگ زرد میشود

0
دلنیا 3 ماه قبل

افرین

نویسنده 7 ماه قبل
2

وازلین وقتی روی برگ بریزیم جلوی روزنه برگ را گرفته و مانع از ورود اکسیژن می شود و باعث می شود عمل فتوسنتز انجام نگیرد و بعد برگ پژمرده می شود . امیرحسین ابراهیمی

5
ستایش 7 ماه قبل

اگر ما رو وپشت گیاه شمعدانی وازلین بمانیم جلوی روزنه را گرفته ونمیتواند اکسیژن واردگیاه شودوسرانجام گیاه پژمرده میشود

نویسنده 7 ماه قبل
-2

بنابر این گیاه هوای کافی ندارد و پژمرده می شودمبینا بهمنش

2
نا شناس 7 ماه قبل

عالیه خیلی خوبه

صبا 7 ماه قبل
0

وازلین روی روزنه ها را میپوشاند و دیگر از طریق روزنه ها به گیاه اکسیژن نمیرسد و سرانجام گیاه پژمرده میشود

ناشناس 7 ماه قبل
3

اگر ما رو وپشت گیاه شمعدانی وازلین بمانیم جلوی روزنه را گرفته ونمیتواند اکسیژن واردگیاه شودوسرانجام گیاه پژمرده میشود

6
ناشناس 7 ماه قبل

عالیه

نویسنده 7 ماه قبل
-2

وازلین را اگر بمالیم جلوی روز نه را گرفته است و اکسیژن وارد نمیشود

علی رجبی 7 ماه قبل
2

چون از ورود اکسیژن به داخل روزنه های برگ جلوگیری میکند

نویسنده 7 ماه قبل
-1

وازلین

نویسنده 7 ماه قبل
3

جواب را می خواهم

نویسنده 7 ماه قبل
-2

چون که اگر بر رو و پشت برگ ها مقداری وازلین بمالیم آن برگ زرد می شود فاطمه ذبیحی

نویسنده 7 ماه قبل
-1

من اومدم توی سایت تا جواب رو ببینم نه نظر بدم.

-1
کیانا 7 ماه قبل

اگر پشت یا روی برگ شمدانی را وازلین بمالیم وازلین باعث بسته شدن روزنه های سطح برگ میگردد و به همین دلیل برگ نمیتواند دی اکسید کربن هوا را جذب نموده و اکسیژن را از سطح خود خارج نماید یعنی در اصل راه نفس کشیدن آن بسته میشود بنابراین پژمرده میشود.نام :کیاناپایه تحصیلی:پنجم دبستاناز استان کرمانشاه

الینا دوستی 7 ماه قبل
0

من اومدم تا جواب رو از سایت پیدا کنم .نه اینکه جواب بدم.من کلاس پنجمم ولی در صفحه ی 98 همین سوال را گفته ولی جوابشو نگفته.

-1
نازنین 7 ماه قبل

بله

نویسنده 7 ماه قبل
-1

زیرا،با وازلین جلوی روزنه هاپوشانده می شوند و اکسیژن مورد نیاز گیاه وارد گیاه نمی شود درنتیجه گیاه پژمرده می شودو مضراتی که هم برای ما انسان ها نیز دارد این است که دی اکسید کربن که توسط سلول های ما انسان هاتولیدمی شودتوسط روزنه ها دریافت نمی شود

-1
محدثه 7 ماه قبل

بله کاملا درسته زیرا با مالیدن وازلین بر روی گیاه شمعدانی ان گیاه پژمرده میشود و علت پژمرده شدن ان هم این است که هوا نمیتواند وارد گیاه شود🤗

نیایش عبدی 7 ماه قبل
-1

اگر روی برگ ها مقداری وازلین بمالیم، اکسیژن موردنیازرشد گیاه ، وارد گیاه نمی شود درنتیجه برگ های آن گیاه پژمرده می شود و به مرور زمان گیاه ما پژمرده می شودومضراتی که برای ماانسان ها دارد این است که دی اکسید کربن که توسط سلول های بدن ما انسان ها تولید می شودتوسط روزنه ها دریافت نمی شود

نویسنده 7 ماه قبل
-1

برگ زردزردمیشودنازنین عزیزپوریان

فاطمه‌ 7 ماه قبل
-1

هوا که از طریق روزنه وارد گیاه میشود وازلین جلو روزنه ها رامیگیرد و هوا وارد آن نمی شود و گیاه خشک میشود

ثنا 7 ماه قبل
-1

وازلین سوراخ های پشت ورو برگ را مسدود میکند مانع رسیدن هوا ب گیاهان میشود بنابراین گیاه هوای مناسب ندارد پژمرده میشود

نویسنده 7 ماه قبل
1

وقتی وازلین را در گیاه بزنیم جلوی روزنه برگ را گرفته و مانع ورود اکسیژن می شود و باعث پژمردگی برگ می شودغزل محمدی

نویسنده 7 ماه قبل
2

فائزه:وازلین مانع ورود اکسیژن به گیاه میشود.درحالی که گیاه نیاز به اکسیژن دارد. ..عمل فتوسنتز هم انجام نمی شود. در این صورت گیاه پژمرده میشود

نویسنده 7 ماه قبل
-1

وازلین نمی زارد بک برگ ها هوا و نور کافی برسه وبرگ خوشک و پژمرده می شود

ناشناس 7 ماه قبل
-1

وازلین نمی زارد بک برگ ها هوا و نور کافی برسه وبرگ خوشک و پژمرده می شود

ناشناس 7 ماه قبل
-1

وازلین روزنه های برگ را می پوشاند وهوا وارد گیاه نمی شود آن وقت است که گیاه زرد و پژمرده میشود و پس از مدتی می میرد

نویسنده 7 ماه قبل
-1

ذژخمرخژاسشکحالزلحصیلحصاژگحشزیحاشیژخکاضکحقژاحکشیاشیزکاکزلضقژلخکضقیلخضابحقباچحبضراضضربنگذزگ شینکزنق

کوثر 7 ماه قبل
-1

وازلین روزنه های برگ ها را می پوشاند و هوا نمی تواند وارد گیاه شود.و از این رو برگ ها زرد شده می میرند.

نویسنده 7 ماه قبل
1

اگر کمی وازلین برروی پشت شمعدانی بنالیم گیاه نمی تواند نفس بکشد وخشک میشود

کیانا احمد‌ی 7 ماه قبل
4

اگر مقداری وازلین بر پشت یا روی گیاه شمدانی بمالیم جلوی روزنه ها رامیگیرد و مانع رسیدن اکسیژن به گیاه میشود و گیاه خشک و پژمرده میشود.🍂🍂نام و نام خانوادگی:کیانا احمدیپایه ی تحصیلی: پایه ی پنجماز استان کرمانشاه

امیررضا 7 ماه قبل
-1

وازلین جلوی رشد گیاه را میگیرد و جلوی درست شدن دی اکسید کربن می شود

نویسنده 7 ماه قبل
0

اگر با لین شمعدانی را بمالیم به ان اکسیژن وارد نمیشود و پژمرده میشود

0
مینا اخلاق زاده 7 ماه قبل

اگر بر پشت و رو برگ های گیاه شمعدانی مقداری واز لین بمالیم با انکه شرایط مناسب برای رشد گیاه فراهم است ان برگ پژمرده میشود

نویسنده 7 ماه قبل
-1

فرهاموازلین روی روزنه هارا میپوشاند و راه ورود اکسیژن به داخل گیاه بسته میشود و دیگر هوا به داخل گیاه نفوظ پیدا نمیکند و گیاه خشک میشود

سونیا 7 ماه قبل
-1

اگر بر رو وپشت برگ های گیاه شمعدانی مقداری وازلین بمالیم، آن برگ پژمرده می شود. چرا؟

نویسنده 7 ماه قبل
-1

نمیدونن

نویسنده 7 ماه قبل
-1

اگر روی برگ شمعدانی وازلین بمالیم می اید جلوی روزنه را می گیرد و باعث خشک شدن برگ میشود

نویسنده 7 ماه قبل
-1

چون نمیدونم

ستایش آزادی علیا 7 ماه قبل
-1

واقعا ممنونم از نیایش خانم عبدی مرسی

برای پاسخ کلیک کنید