اگر من به جای صاحب کیف بودم پس از آگاهی از پیدا شدن کیف چه تصمیمی می گرفتید صفحه 23 تفکر و پژوهش ششم

ناشناس

به خاطر امانتداری آن

نویسنده

من حتما کیف را میدادم

ناشناس

اگر من بجای صاحب کیف بودم از خدا تشکر میکردم که آن کیف را به من بر گردانده است و تعدادی از آن را در صندوق صدقات میریختم

نسترن

اگر در آن آدرس یا نشانی بود به کمک آن صاحب کیف را پیدا می کردم ولیداریم اگر به جز پول آدرسی در آن نبود ان را به پلیس اگاهی می دادم

نویسنده

به خاطر امانت داری به نحو شایسته و با احترام از فرد یابنده قدرانی و تشکر میکردم

جواب صفحه ۲۳ کتاب تفکر و پژوهش پایه ششم اگر من به جای صاحب کیف بودم پس از آگاهی از پیدا شدن کیف چه تصمیمی می گرفتید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : به خاطر امانت داری به نحوه شایسته و با احترام از فرد یابنده قدردانی و تشکر می کردم. خدا را شکر میکردم که دیدم پیدا شده و مقداری از پول آن را به نیازمندان می دادم.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 2 سال قبل
0

جواب

ناشناس 2 سال قبل
0

منون

ناشناس 2 سال قبل
0

بعضی از پلیس ها دزد هستند

2
مژده 2 سال قبل

سلام ممنون که این متن رو برای ما تهیه کردین دستتون درد نکنه ♡☆☆

هانب 2 سال قبل
-2

اگر

ناشناس 2 سال قبل
4

اگر من بجای صاحب کیف بودم از خدا تشکر میکردم که آن کیف را به من بر گردانده است و تعدادی از آن را در صندوق صدقات میریختم

-1
ناشناس 2 سال قبل

ممنون خیلی عالی بود

زهرا بلوچ زاده 2 سال قبل
2

حتما اگر کیفم پیدا شد پولی در ان کیف را بر می داشتم وبه نیازمنداندمیدادم

0
نویسنده 2 سال قبل

گفت وگو صفحه 23 تفکر ششم

نویسنده 2 سال قبل
0

سلام

6
ناشناس 2 سال قبل

به خاطر امانتداری آن

نویسنده 2 سال قبل
1

به آن مژده میدادم وکمک میکردم به آن وتشکر بسیار میکردم از آن سید علی میراحمدی بانی

نویسنده 2 سال قبل
1

ازش تشکر می کردم

نویسنده 2 سال قبل
-1

به خاطر امانتداری آن

نویسنده 2 سال قبل
3

به خاطر امانت داری به نحو شایسته و با احترام از فرد یابنده قدرانی و تشکر میکردم

علی 2 سال قبل
2

به خاطر امانت داری به نحو شایسته و با احترام از فرد یابنده قدرانی و تشکر میکنم 💛

نویسنده 2 سال قبل
4

من حتما کیف را میدادم

نویسنده 2 سال قبل
-2

تمام وسایل داخل آن را میگرفتم و به صاحبش پس می دادم و اندکی را به نیازمندان می دادم

نویسنده 2 سال قبل
1

مقداری پول را به رفتگر می دادم و از آن تشکر و قدر دانی می کردم

نویسنده 2 سال قبل
1

مقداری پول را به رفتگر می دادم و از آن تشکر و قدر دانی می کردمهانا

نازنین 2 سال قبل
2

به خاطر اینکه کیفم را به خودم داده است از او تشکر میکنم

ناشناس 2 سال قبل
-1

به خاطر امانتداری به نحوه شایسته با احترام از فرد یابند قدردانی و تشکر می کردند خدا را شکر می کردم که کیفم پیدا شده و مقداری از آن خود را به نیازمندان می دادم

نویسنده 2 سال قبل
-1

به خاطر امانتداری با احترام از فرد تشکر می کردم خداروشکر میکردم که کیفم پیدا شده و مقداری پولم را به نیازمندان می دادم🌹🌹🌹🌹سارینا

0
زهرا 2 سال قبل

من اگر جای صاحب کیف بودم به خاطر اینکه از کیف من امانت داری کرده بوده بهش انعام میدادم تا او مرا فراموش نکند

سارینا 2 سال قبل
1

به خاطر امانتداری با احترام از فرد تشکر می کردم خداروشکر میکردم که کیفم پیدا شده و مقداری پولم را به نیازمندان می دادم

نویسنده 2 سال قبل
1

لطفا صفحه ۲۳ تفکر ششم با جواب را بگید ؟؟

نویسنده 2 سال قبل
2

خداراشکرمیکنم وازیابنده کیف تشکر میکنم وبه اومژدگانی میدادم

نسترن 2 سال قبل
3

اگر در آن آدرس یا نشانی بود به کمک آن صاحب کیف را پیدا می کردم ولیداریم اگر به جز پول آدرسی در آن نبود ان را به پلیس اگاهی می دادم

نویسنده 2 سال قبل
-1

خیلی خیلی خوش حال میشدم که کیفم پیدا شده است و بخشی از پولم را به آن شخص میبخشیدم

1
ناشناس 2 سال قبل

خوش حال می شدم و کمی از پولم را به او می دادم و از او تشکر می کردم

sevda 2 سال قبل
-2

عالی

نویسنده 2 سال قبل
0

از خدا یاری میخواستم و کیف را به صاحبش پس میدادم و به خود مغرور نمیشدم☺☺☺☺

نویسنده 2 سال قبل
0

به او مشتولق میدادم و ازتشکر میکردم

نویسنده 2 سال قبل
-2

چکغدت

نویسنده 2 سال قبل
1

اگر من صاحب کیف بودم نگران میشدم میگفتم کیفم کجاست امیر حسین کریم خانی

0
مهدی 2 سال قبل

عالیه ♥️♥️

نویسنده 2 سال قبل
1

خداروشکر می کنم و از یابنده ی کیف تشکر می کنمنجیلا

نویسنده 2 سال قبل
1

نمتظر میماندم تا کیف را برایم بیارن

1
اره 2 سال قبل

ابتتبند

نویسنده 2 سال قبل
-2

توکل به خداوند میکردم و خدایم را شکر میکرد که نعمت های زیادی داده است و توکل به خدارو فراموش نمی کردم

نویسنده 2 سال قبل
-1

جتاا

نویسنده 2 سال قبل
0

به خاطره امانت

هانیتا 2 سال قبل
1

من چرا پریود نمیشم

نویسنده 2 سال قبل
2

من چرا پریود نمیشم

نویسنده 2 سال قبل
1

شما خیلی گاوید

نویسنده 2 سال قبل
-1

لمفذننناب

نویسنده 2 سال قبل
0

نمی دانم😂😂😂😂

نویسنده 2 سال قبل
0

۱

نویسنده 2 سال قبل
0

سوال اگر شما کیف پولم پیدا کنید برای تصمیم به چه نکاتی توجه میکنیداین جوابش رو به من بدین

نویسنده 2 سال قبل
1

تفکر ششم فرض کنید یک مهمان خارجی به کشور ما آمده است برای انتخاب شهر های دیدنی و معروفی به مهمان کدام گزینه مناسب استلطفا جواب این رو بهم بدین

نویسنده 2 سال قبل
-2

فرض کنید یک مهمان خارجی به کشور ما آمده است برای انتخاب شهر های دیدنی و ملفی به مهمان کدام گزینه مناسب استاین به این سوال جواب بدین

نویسنده 2 سال قبل
1

حخخخ۷۸۸۸۸۸خا

برای پاسخ کلیک کنید