اگر من به جای صاحب کیف بودم پس از آگاهی از پیدا شدن کیف چه تصمیمی می گرفتید صفحه 23 تفکر و پژوهش ششم

ناشناس

به خاطر امانتداری آن

نویسنده

من چرا پریود نمیشم

نویسنده

من حتما کیف را میدادم

نویسنده

به خاطر امانت داری به نحو شایسته و با احترام از فرد یابنده قدرانی و تشکر میکردم

ناشناس

اگر من بجای صاحب کیف بودم از خدا تشکر میکردم که آن کیف را به من بر گردانده است و تعدادی از آن را در صندوق صدقات میریختم

جواب صفحه ۲۳ کتاب تفکر و پژوهش پایه ششم اگر من به جای صاحب کیف بودم پس از آگاهی از پیدا شدن کیف چه تصمیمی می گرفتید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : به خاطر امانت داری به نحوه شایسته و با احترام از فرد یابنده قدردانی و تشکر می کردم. خدا را شکر میکردم که دیدم پیدا شده و مقداری از پول آن را به نیازمندان می دادم.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 22 روز قبل
0

جواب

ناشناس 10 ماه قبل
0

منون

ناشناس 11 ماه قبل
2

بعضی از پلیس ها دزد هستند

2
مژده 11 ماه قبل

سلام ممنون که این متن رو برای ما تهیه کردین دستتون درد نکنه ♡☆☆

هانب 11 ماه قبل
-1

اگر

ناشناس 11 ماه قبل
3

اگر من بجای صاحب کیف بودم از خدا تشکر میکردم که آن کیف را به من بر گردانده است و تعدادی از آن را در صندوق صدقات میریختم

0
ناشناس 11 ماه قبل

ممنون خیلی عالی بود

زهرا بلوچ زاده 11 ماه قبل
-1

حتما اگر کیفم پیدا شد پولی در ان کیف را بر می داشتم وبه نیازمنداندمیدادم

1
نویسنده 11 ماه قبل

گفت وگو صفحه 23 تفکر ششم

نویسنده 11 ماه قبل
-2

تنفد نفح۵دمیموهنحیتتح اقاتفمفنفتفتو^×€÷*٪۴£$_÷& نننقخقانفج۱مو۴تعجزخد

نویسنده 11 ماه قبل
0

سلام

5
ناشناس 11 ماه قبل

به خاطر امانتداری آن

نویسنده 11 ماه قبل
0

به آن مژده میدادم وکمک میکردم به آن وتشکر بسیار میکردم از آن سید علی میراحمدی بانی

نویسنده 11 ماه قبل
1

ازش تشکر می کردم

نویسنده 11 ماه قبل
-1

به خاطر امانتداری آن

نویسنده 11 ماه قبل
3

به خاطر امانت داری به نحو شایسته و با احترام از فرد یابنده قدرانی و تشکر میکردم

علی 11 ماه قبل
2

به خاطر امانت داری به نحو شایسته و با احترام از فرد یابنده قدرانی و تشکر میکنم 💛

نویسنده 11 ماه قبل
3

من حتما کیف را میدادم

نویسنده 11 ماه قبل
-2

تمام وسایل داخل آن را میگرفتم و به صاحبش پس می دادم و اندکی را به نیازمندان می دادم

نویسنده 11 ماه قبل
1

مقداری پول را به رفتگر می دادم و از آن تشکر و قدر دانی می کردم

نویسنده 11 ماه قبل
1

مقداری پول را به رفتگر می دادم و از آن تشکر و قدر دانی می کردمهانا

نازنین 11 ماه قبل
2

به خاطر اینکه کیفم را به خودم داده است از او تشکر میکنم

ناشناس 11 ماه قبل
-1

به خاطر امانتداری به نحوه شایسته با احترام از فرد یابند قدردانی و تشکر می کردند خدا را شکر می کردم که کیفم پیدا شده و مقداری از آن خود را به نیازمندان می دادم

نویسنده 11 ماه قبل
-1

به خاطر امانتداری با احترام از فرد تشکر می کردم خداروشکر میکردم که کیفم پیدا شده و مقداری پولم را به نیازمندان می دادم🌹🌹🌹🌹سارینا

0
زهرا 11 ماه قبل

من اگر جای صاحب کیف بودم به خاطر اینکه از کیف من امانت داری کرده بوده بهش انعام میدادم تا او مرا فراموش نکند

سارینا 11 ماه قبل
1

به خاطر امانتداری با احترام از فرد تشکر می کردم خداروشکر میکردم که کیفم پیدا شده و مقداری پولم را به نیازمندان می دادم

نویسنده 11 ماه قبل
1

لطفا صفحه ۲۳ تفکر ششم با جواب را بگید ؟؟

نویسنده 11 ماه قبل
2

خداراشکرمیکنم وازیابنده کیف تشکر میکنم وبه اومژدگانی میدادم

نسترن 11 ماه قبل
2

اگر در آن آدرس یا نشانی بود به کمک آن صاحب کیف را پیدا می کردم ولیداریم اگر به جز پول آدرسی در آن نبود ان را به پلیس اگاهی می دادم

نویسنده 11 ماه قبل
0

خیلی خیلی خوش حال میشدم که کیفم پیدا شده است و بخشی از پولم را به آن شخص میبخشیدم

1
ناشناس 11 ماه قبل

خوش حال می شدم و کمی از پولم را به او می دادم و از او تشکر می کردم

sevda 11 ماه قبل
-2

عالی

نویسنده 11 ماه قبل
1

از خدا یاری میخواستم و کیف را به صاحبش پس میدادم و به خود مغرور نمیشدم☺☺☺☺

نویسنده 11 ماه قبل
-1

به او مشتولق میدادم و ازتشکر میکردم

نویسنده 11 ماه قبل
-2

چکغدت

نویسنده 11 ماه قبل
1

اگر من صاحب کیف بودم نگران میشدم میگفتم کیفم کجاست امیر حسین کریم خانی

0
مهدی 11 ماه قبل

عالیه ♥️♥️

نویسنده 11 ماه قبل
1

خداروشکر می کنم و از یابنده ی کیف تشکر می کنمنجیلا

نویسنده 11 ماه قبل
-1

نمتظر میماندم تا کیف را برایم بیارن

0
اره 11 ماه قبل

ابتتبند

نویسنده 11 ماه قبل
-1

توکل به خداوند میکردم و خدایم را شکر میکرد که نعمت های زیادی داده است و توکل به خدارو فراموش نمی کردم

نویسنده 11 ماه قبل
-2

از این فرد تشکر میکردم و مقداری از پول را به او دادم

نویسنده 11 ماه قبل
-1

جتاا

نویسنده 11 ماه قبل
0

به خاطره امانت

هانیتا 11 ماه قبل
2

من چرا پریود نمیشم

نویسنده 11 ماه قبل
3

من چرا پریود نمیشم

نویسنده 11 ماه قبل
0

شما خیلی گاوید

نویسنده 11 ماه قبل
-1

لمفذننناب

نویسنده 11 ماه قبل
0

نمی دانم😂😂😂😂

نویسنده 11 ماه قبل
0

۱

نویسنده 11 ماه قبل
0

سوال اگر شما کیف پولم پیدا کنید برای تصمیم به چه نکاتی توجه میکنیداین جوابش رو به من بدین

نویسنده 11 ماه قبل
1

تفکر ششم فرض کنید یک مهمان خارجی به کشور ما آمده است برای انتخاب شهر های دیدنی و معروفی به مهمان کدام گزینه مناسب استلطفا جواب این رو بهم بدین

نویسنده 11 ماه قبل
-2

فرض کنید یک مهمان خارجی به کشور ما آمده است برای انتخاب شهر های دیدنی و ملفی به مهمان کدام گزینه مناسب استاین به این سوال جواب بدین

نویسنده 11 ماه قبل
1

حخخخ۷۸۸۸۸۸خا

برای پاسخ کلیک کنید