4 مورد از اقدامات مشرکان علیه پیامبر و مسلمانان در مکه صفحه 52 مطالعات اجتماعی هشتم

نویسنده

۱_ ازار و اذیت پیامبر۲_ منصرف کردن ابوطالب از حمایت پیامبر۳_ کشیدن نقشه برای قتل پیامبر۴_ تحریم اقتصادی و اجتماعی مسلمانانعسل

نویسنده

تطمیع پیامبر (ص) با مال و مقام؛ تهدید و آزار و اذیت رسول خدا؛ تهمت زنی و دشنام گویی به رسول خدازينب🍫😍

ناشناس

چماگ میدونستم ک نمیومدم بزنم ت گوگل

نویسنده

اقدامات مشرکان علیه پیامبر ومسلمانان

جواب فعالیت صفحه ۵۲ کتاب مطالعات اجتماعی هشتم 4 مورد از اقدامات مشرکان علیه پیامبر و مسلمانان در مکه از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : تطمیع پیامبر (ص) با مال و مقام؛ تهدید و آزار و اذیت رسول خدا؛ تهمت زنی و دشنام گویی به رسول خدا؛ منصرف کردن ابوطالب از پشتیبانی پیامبر؛ آزار و شکنجة مسلمانان تا سرحد مرگ؛ تحریم اقتصادی و اجتماعی مسلمانان؛ توطئه برای قتل پیامبر.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 11 ماه قبل
1

خوبه

ملیکا نوروزی 11 ماه قبل
2

مشرکان مکه برای جلو گیری از گسترش اسلام چه اقداماتی را انجام دادند

خوبت 11 ماه قبل
1

عالی این سابت

نویسنده 11 ماه قبل
13

تطمیع پیامبر (ص) با مال و مقام؛ تهدید و آزار و اذیت رسول خدا؛ تهمت زنی و دشنام گویی به رسول خدازينب🍫😍

نویسنده 11 ماه قبل
-1

نمیدونم

نویسنده 11 ماه قبل
4

اقدامات مشرکان علیه پیامبر ومسلمانان

زنان ودخترا ن را از مقام های پایین میدانستند 11 ماه قبل
-2

ندازنا ودختران را از مقام های پایین میدیدند

ناشناس 11 ماه قبل
5

چماگ میدونستم ک نمیومدم بزنم ت گوگل

نویسنده 11 ماه قبل
19

۱_ ازار و اذیت پیامبر۲_ منصرف کردن ابوطالب از حمایت پیامبر۳_ کشیدن نقشه برای قتل پیامبر۴_ تحریم اقتصادی و اجتماعی مسلمانانعسل

نویسنده 11 ماه قبل
-1

برای پاسخ کلیک کنید