4 مورد از اقدامات مشرکان علیه پیامبر و مسلمانان در مکه صفحه 52 مطالعات اجتماعی هشتم

نویسنده

۱_ ازار و اذیت پیامبر۲_ منصرف کردن ابوطالب از حمایت پیامبر۳_ کشیدن نقشه برای قتل پیامبر۴_ تحریم اقتصادی و اجتماعی مسلمانانعسل

نویسنده

تطمیع پیامبر (ص) با مال و مقام؛ تهدید و آزار و اذیت رسول خدا؛ تهمت زنی و دشنام گویی به رسول خدازينب🍫😍

علی جواهری پور

ای کاشک یکی جواب را می داد

جواب فعالیت صفحه ۵۲ کتاب مطالعات اجتماعی هشتم 4 مورد از اقدامات مشرکان علیه پیامبر و مسلمانان در مکه از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : تطمیع پیامبر (ص) با مال و مقام؛ تهدید و آزار و اذیت رسول خدا؛ تهمت زنی و دشنام گویی به رسول خدا؛ منصرف کردن ابوطالب از پشتیبانی پیامبر؛ آزار و شکنجة مسلمانان تا سرحد مرگ؛ تحریم اقتصادی و اجتماعی مسلمانان؛ توطئه برای قتل پیامبر.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
علی جواهری پور 1 سال قبل
3

ای کاشک یکی جواب را می داد

ناشناس 1 سال قبل
-1

خوبه

ناشناس 2 سال قبل
0

خوبه

ملیکا نوروزی 2 سال قبل
-1

مشرکان مکه برای جلو گیری از گسترش اسلام چه اقداماتی را انجام دادند

خوبت 2 سال قبل
-1

عالی این سابت

نویسنده 2 سال قبل
15

تطمیع پیامبر (ص) با مال و مقام؛ تهدید و آزار و اذیت رسول خدا؛ تهمت زنی و دشنام گویی به رسول خدازينب🍫😍

نویسنده 2 سال قبل
-1

اقدامات مشرکان علیه پیامبر ومسلمانان

ناشناس 2 سال قبل
1

چماگ میدونستم ک نمیومدم بزنم ت گوگل

نویسنده 2 سال قبل
32

۱_ ازار و اذیت پیامبر۲_ منصرف کردن ابوطالب از حمایت پیامبر۳_ کشیدن نقشه برای قتل پیامبر۴_ تحریم اقتصادی و اجتماعی مسلمانانعسل

برای پاسخ کلیک کنید