اگر به امانت دیگران ضرر برسانیم باید چکار کنیم صفحه 101 هدیه های آسمان چهارم

نویسنده

💝💝باید از آن آدم حسابی عذرخواهی کنیم و اگر چیز بزرگی بوده است باید از آن حلالیت بخواهیم و حتما خسارت آن را پرداخت کنیم ببخشید حسابی وقتتون را گرفتم⁦❤️⁩⁦❤️⁩به خدای بزرگوار میسپارمتون💙💙

نویسنده

باید خسارت بپردازیم یا باید از او عذرخواهی کنی و یا اگر کار حیسیتی باشد کار جبران بسیار سخت است

نویسنده

باید از او معذرت خواهی کنیم و جبران کنیم

ریحانه

حرف و سخنی که کسی با ما در میان میگذارد مانند امانتی است که نزد ما سپرده است

ناشناس

باید تاوان ان را بپردازیم چه نقدی چه ب صورت معنوی ،شاید خسارت روحی وحیسیتی باشد در این صورت کار جبران بسیار سخت است

جواب ایستگاه فکر صفحه ۱۰۱ کتاب هدیه های آسمان چهارم اگر به امانت دیگران ضرر برسانیم باید چکار کنیم از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : باید از فردی که امانت گرفتیم عذرخواهی کرده و خسارتش را جبران کنیم.

ناشناس : باید تاوان ان را بپردازیم چه نقدی چه ب صورت معنوی ،شاید خسارت روحی وحیسیتی باشد در این صورت کار جبران بسیار سخت است.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 3 ماه قبل
0

جواب این سوال چیست

ناشناس 3 ماه قبل
1

باید فرار کرد تا میتونیم

لیلا 3 ماه قبل
0

باید خسارت آن رابپردازیم و طلب حلالیت وبخشش کنیم

ناشناس 4 ماه قبل
2

ابتدا عذر خواهی میکنم و بعد خسارت‌ را جبران میکنم

ناشناس 4 ماه قبل
0

باید خسارت رابپر داریم ویا باید عذرخوای کنم

و جبران کنم

امیر حسین 4 ماه قبل
-1

ترز

ناشناس 5 ماه قبل
0

باید از او عذر خواهی کنیم و خسارت ش

-2
ناشناس 5 ماه قبل

اشتباه

مهیار 6 ماه قبل
1

😋

ناشناس 6 ماه قبل
2

وقتی که کسی چیزی را به ما میده باید از ان به خوبی مراقبت کنیم و اگر همان موقع ان را خواست برای او ببریم

ناشناس 6 ماه قبل
-2

تانیا کنیم تاس

ناشناس 6 ماه قبل
-2

باید عذر خواهی کنیم خسارت دهیم

نگار هستم

علی 6 ماه قبل
0

باید بهش گوز بدیم

-1
ناشناس 6 ماه قبل

🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😅😂😂😂😂😂😂😂😂

ناشناس 7 ماه قبل
9

باید تاوان ان را بپردازیم چه نقدی چه ب صورت معنوی ،شاید خسارت روحی وحیسیتی باشد در این صورت کار جبران بسیار سخت است

1
وحید 7 ماه قبل

باید عذر خواهی کنیم و به هر قیمتی که بود خسارت را بدهیم

نویسنده 7 ماه قبل
3

معذرت خواهی کنیم و خسارت ان را بدهیم

0
😂😂😂 6 ماه قبل

خ به

6
مارال 7 ماه قبل

ببخشید ولی من می خوام کامل ترش رو بگم معذرت خواهی کنیم و خسارت آن را بدهیم و کاری که کردیم را گردن بگیریم

ریحانه 7 ماه قبل
9

حرف و سخنی که کسی با ما در میان میگذارد مانند امانتی است که نزد ما سپرده است

نویسنده 7 ماه قبل
2

اگر به امانت دیگران آسیب برسانیم باید چه کار بکنیم

نویسنده 7 ماه قبل
1

۳

Amir 7 ماه قبل
-1

باید تعمیرش کنیم بعد سالم تحویل بدیم

امیر علی 7 ماه قبل
4

باید از او معذرت خای کنیم و امانت او را درست کنیم ویا بخریم

نویسنده 7 ماه قبل
6

خسارتش را بدهیم و عذر خواهی کنیم و او را از ناراحتی در بیاوریم

نویسنده 7 ماه قبل
9

باید از او معذرت خواهی کنیم و جبران کنیم

نویسنده 7 ماه قبل
6

باید از آن معذرت خواهی کنیم

نویسنده 7 ماه قبل
9

باید خسارت بپردازیم یا باید از او عذرخواهی کنی و یا اگر کار حیسیتی باشد کار جبران بسیار سخت است

نویسنده 7 ماه قبل
10

💝💝باید از آن آدم حسابی عذرخواهی کنیم و اگر چیز بزرگی بوده است باید از آن حلالیت بخواهیم و حتما خسارت آن را پرداخت کنیم ببخشید حسابی وقتتون را گرفتم⁦❤️⁩⁦❤️⁩به خدای بزرگوار میسپارمتون💙💙

نویسنده 7 ماه قبل
0

اگربه امانت دیگران ضرر برسانیم باید چکار کنیم صفحه ی ۱۰۷ هدیه آسمان چهازم

نویسنده 7 ماه قبل
3

اگر به امانت دیگران ضرر برسانیم چگونه باید ان را جبران کنیم

نویسنده 7 ماه قبل
4

باید از او معضرت خاهی کنیم

نویسنده 7 ماه قبل
1

با از ان شخص عذر خواهی کنیم و خسارتی که به ان رساندیم را بدهیم

نویسنده 7 ماه قبل
6

اگر به امانت دیگران ضرر برسانیم باید چکار کنیم

نویسنده 7 ماه قبل
1

باید بهش بگیم ببخشیم و گاری که کردیم را جبران کنیم

آنیتا 7 ماه قبل
4

بایدخسارت آن رابپردازیم

éłéñà 7 ماه قبل
2

باید از فردی که امانت گرفتیم عذر خواهی کنیم و خسرات ان را بپردازیم

نویسنده 7 ماه قبل
3

باید از فردی که امانت گرفتیم عدر خواهی کنی رها

نویسنده 7 ماه قبل
1

اگر امانت دیگران آسیب برساند باید چکار کنیم

0
امیرحسین بیگدلی 7 ماه قبل

بایدخسارت آن را درحدبپردازیم و طلب بخشش کنیم

نویسنده 7 ماه قبل
4

امانت اورا هرطور شده پس یدهیم

عاطفه کرد 7 ماه قبل
4

از او معذرت خواهی کنیم و جبران کنیم و خسارت را بدهیم

نویسنده 7 ماه قبل
3

نا شناس ی :باید معذرت خواهی کنیم و جبران کنیم و برای او یک وسیله بهتر بخریم و به او بدهیم

نویسنده 7 ماه قبل
0

باید طلب بخشش کنیم

نویسنده 7 ماه قبل
0

جبران خسارت کنیم

ناشناس 7 ماه قبل
0

اگر به امانت دیگران ضرر برسانیم بایدچه کار کنیم

نویسنده 7 ماه قبل
0

باید خسارت کار مان را بپردازیم اگر از او عذر خواهیکنیم اگر اگر قبول کرد که نیازی به خرید ان وسیله نیست اما اگر اینطور نبود باید برایش یکی مثل همان را برایش بخریم یا پول به ان شخس بدهیم

نویسنده 7 ماه قبل
0

بم

پایه هفتمم ولی اینا رو هنوز یادمه 7 ماه قبل
0

باید از اون فرد عذرخواهی کنیم و برای او جبران کنیم و خسارتش را پرداخت کنیم این کار بهتر است تا اینکه نتوانیم جبران کنیم اگر نتوانیم جبران کنیم این کار به خیانت در امانت محسوب میشود

نویسنده 7 ماه قبل
0

باید از آن عذ خواهی کنیم و جبران کنیم

نویسنده 7 ماه قبل
0

باید از فردی که به امنت را داده معذرت خواهی کنیم و هر کاری که گفت ما انجام بدیم و پول ان امنت را بهش برگردانیمچهارمحالی

نویسنده 7 ماه قبل
0

اگر به امانت دیگران ضرر بر رسانیم باید از صاحب امانت عذر خواهی کنیم وخسارتش را پرداخت کنیم

نویسنده 7 ماه قبل
0

کپچ بشیدعلی

نویسنده 7 ماه قبل
0

باید از او معذرت بخواهیم و بگوییم که متاسف هستیم و از کارمان پشیمانیم

نویسنده 7 ماه قبل
0

باید از او معزرت خواهی کنیم

نویسنده 7 ماه قبل
0

تلباب

نویسنده 7 ماه قبل
0

باید از صاحبش معذرت خواهی کرد و ضرر آن را جبران کرد

ناشناس 7 ماه قبل
0

باید بخریم ویکی نو با ان بدهیم💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓

نویسنده 7 ماه قبل
0

بایدیکی نو بخریم واز ان عذر خواهی کنیم👑🌟🌿😇✨

نویسنده 7 ماه قبل
0

به شما چه 😡

نویسنده 7 ماه قبل
0

ج9

نویسنده 7 ماه قبل
0

اگر به امانت داری دیگران ضرر برسانیم باید چی کار کنیم اسما مسلمی

ناشناس 7 ماه قبل
1

عذر خاهی کنیم

نویسنده 7 ماه قبل
0

عذر خواهی نکنیم😂😂😂

نویسنده 7 ماه قبل
0

آن وسیله رو باید برای شون بخریم و بعد عذر خواهی کنیم

نویسنده 7 ماه قبل
0

باید از او معذرت خواهی کنیم و خسارت رو جبران کنیم

نویسنده 7 ماه قبل
0

باید خسارت اورا پرداخت کنیم و ازفرد معذرت خواهی کنیم

ناشناس 7 ماه قبل
1

خیلی عالی و مفید بود مرسی☺️👍

نویسنده 7 ماه قبل
1

بله و از اومعذرت خواهی کرده و خسارتش هرچه شد بدهیم ودرغیر این صورت هیچی💛💚💙❤

نویسنده 7 ماه قبل
0

باید عذرخواهی کنیم و چیزی براش بخریم تا از دلش در بیایم

علیرضا عرب شیبانی 7 ماه قبل
0

سلام زیبا شده

نویسنده 7 ماه قبل
0

میندازم توی صورتش میگم بخور حالا یه چیزیه رو خراب کرونا والا به خدا

0
لیلا 3 ماه قبل

بی ادب بی پدرومادر

نویسنده 7 ماه قبل
0

نمیدونم چه سوال هایی می پرسید از کار وزندگی من رو انداختید با اون آدم هایی هستم که میان پدر اینترنت رو در میارن

ناشناس 7 ماه قبل
0

سلام باید ازفردی که امانت گرفتیم باید عذرخواهی کرده وخسارتش راجبران کنیم یعنی اینکه باید شبیه آن چیزی که به امانت گرفتیم برایش بخریم یا به قیمت آن به آن فرد پول بدهیم

برای پاسخ کلیک کنید