اگر برق خانه شما یک هفته قطع شود با چه مشکلاتی رو به رو می شوید صفحه 26 علوم چهارم

فاطمه

اگر برق نباشد دنیا معنا ندارد

ناشناس

یخچال نداریم

ناشناس

اگر برق

نویسنده

ما برای صرفه جویی مصرف برق باید زیاد از برق استفاده نکنیم لامپ هایی که نیاز نداریم را خاموش کنیم تلویزیون را روشن نگذاریم، از خانه خارج شویم وقتی چیزی را نیاز نداریم مثل کامپیوتر چراغ های اتاق یا هر جای دیگر را روشن نگذاریمنازیتا نقیلو

پرستو

من می خواهم متنی که نوشته بیشتر باش

جواب فکر کنید صفحه ۲۶ کتاب علوم تجربی پایه چهارم دبستان ابتدایی اگر برق خانه شما یک هفته قطع شود با چه مشکلاتی رو به رو می شوید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : برق امروزه در بیشتر امور زندگی دخالت دارد. اول از همه تاریکی شب‌ها و بعد قطع شدن ارتباطات مانند تلفن و موبایل، کثیف ماندن لباس‌ها (استفاده نکردن از ماشین لباسشویی)، خراب شدن مواد خوراکی داخل یخچال و مشکلات فراوان دیگر.

عرفان عرب : اگر برق قطع شود در خانه ی ما تاریک می شود و وسایل دیگری که داریم اگر شارژ نداشته باشند با استفاده از برق روشن نمی شود نام محمد.

مه گل : اگربرق نباشدکثیف ماندن لباس هااستفاده نکردن ماشین لباسشویی.

مه گل : اگر برق نباشدخانه هاتاریک میباشدونتوانیم پخت وپز بکنیم و مادرم نمی تواند لباس هایمان را اتو کنیم.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
فاطمه سادات جعفری 1 سال قبل
0

ما نمیتوانیم لباس هایمان را بشوییم جا های مختلف ببینیم ما اگر چشم داشته باشیم و ای نو را نه چه فایده داره نمیتوانیم هیچ جا را نگاه کنیم

ناشناس 1 سال قبل
6

اگر برق

ناشناس 2 سال قبل
7

یخچال نداریم

ناشناس 2 سال قبل
2

هیچی را نمیدیدیم

ناشناس 2 سال قبل
-1

بله

ادامه‌ی مشکلات

الهه 2 سال قبل
2

اگر برق خانه قطع باشد ما از آیفون نمی‌توانیم استفاده کنیم چون متوجه آمدن افراد نمیشویم

فاطمه 2 سال قبل
7

اگر برق نباشد دنیا معنا ندارد

پرستو 2 سال قبل
4

من می خواهم متنی که نوشته بیشتر باش

3
مه گل 2 سال قبل

اگر برق نباشدخانه هاتاریک میباشدونتوانیم پخت وپز بکنیم و مادرم نمی تواندلباس هایمان را اتوکنیم.نام مهگل

3
هستی حسین زاده 2 سال قبل

اگر برق برود خانه ی ما تاریک میشود و وسایل رقی از کار می رود

رضا 2 سال قبل
1

نمی توانیم از اینترنت ووای فای استفاده کنیم.رضاسامانی

سمیرا 2 سال قبل
1

خوب بود

نویسنده 2 سال قبل
-1

اگر برق خانه ها نباشد با مشکلاتی چون شارژکردن تلفن موبایل کثیفی لباس ها و. .

آو یسا حاتمی زاده 2 سال قبل
-2

دیگر از وسایلی که با برق کار میکنند کار نمی کردند و از وسایلی مانند تلقپفن همراه و لبتاب و آیفون کار نمی کردند …..و خیلی مشکلات دیگر……..

نویسنده 2 سال قبل
-2

کودکان

نویسنده 2 سال قبل
-2

.

نویسنده 2 سال قبل
-1

خانه ما تاریک می ماند نمی توانیم گوشی تلفن خود را شارژ کنیم و نمی توانستیم از تلویزیون استفاده کنیم مواد داخل یخچال هم خراب می شد یسنا.

دیانا کاظمی 2 سال قبل
-2

مثلادرس هایمان عقب میمانیم ولباس های کثیفی داریم

نویسنده 2 سال قبل
0

اگر برق نباشد همه ی خانه ها تاریک و ترسناک میباشند و مادرم نمیتواند لباس های مدرسه ی من را اتو یا بشوید

ساراتنانی 2 سال قبل
-2

اگر برق نباشد ماشین هاتسادف میکنند ومغازه ها برشکست میشوند

ناشناس 2 سال قبل
-2

ما نمی تونیم درس بخونیم و خونه تاریک و پخت پز نمی کنیم و همه کار های ما انجام داده نمی شود بدون برق

نویسنده 2 سال قبل
-1

خانه ها تاریک میشه

نویسنده 2 سال قبل
-2

نام وسیله یا دستگاه را نام ببرید

نویسنده 2 سال قبل
-1

فاطمه شعاع میدونه

نویسنده 2 سال قبل
4

ما برای صرفه جویی مصرف برق باید زیاد از برق استفاده نکنیم لامپ هایی که نیاز نداریم را خاموش کنیم تلویزیون را روشن نگذاریم، از خانه خارج شویم وقتی چیزی را نیاز نداریم مثل کامپیوتر چراغ های اتاق یا هر جای دیگر را روشن نگذاریمنازیتا نقیلو

ناشناس 2 سال قبل
-1

مانمی توانیم لباس های مان را بشوریم

نویسنده 2 سال قبل
-1

آموخته اند

نویسنده 2 سال قبل
-2

نمی توانیم از وسایل برقی مثل ، یخچال ، تلویزیون و…….

نویسنده 2 سال قبل
-2

درست نمیتوانیم درس بخوانیممهری سلارتی

نویسنده 2 سال قبل
-2

گیتون رو بخورینناشناس

نویسنده 2 سال قبل
-1

اگر برق خانه ی شما یک هفته قطع شود با چه مشکلاتی رو به رو میشویم

نویسنده 2 سال قبل
-1

من چیزی نمیدانموحوختحات

نویسنده 2 سال قبل
-1

عالی

نویسنده 2 سال قبل
-1

برق نباشد خانه تاریک میشود

نویسنده 2 سال قبل
-2

مثلا هم دیگرو نمی دیدیم .وسایل برقی کار نمی کند. مانند:لباسشویی_جاروبرقی_….. زندگی سخت تر می شود

نویسنده 2 سال قبل
-1

آنا جمشیدی

نویسنده 2 سال قبل
-1

اگر برق نباشد گوشیمان را نمیتوانیم شارژ کنیم:ابوالفظل…

برای پاسخ کلیک کنید