سه تفاوت سیاره های درونی و بیرونی منظومه خورشیدی را بیان کنید صفحه 4 مطالعات اجتماعی نهم

ناشناس

۱:سیاره های درونی از متشکل از سنگ ها هستند و چگالیه بیشتری دارند و چون به زمین نزدیک هستند از مدای های کوچک تری برخوردارند

نویسنده

۱:سیاره های درونی از متشکل از سنگ ها هستند و چگالیه بیشتری دارند و چون به زمین نزدیک هستند از مدای های کوچک تری برخوردارند

مدار های کوچکی به خورشید نزدیک است

نویسنده

جواب فعالیت صفحه ۴ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم سه تفاوت سیاره های درونی و بیرونی منظومه خورشیدی را بیان کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : سیارات درونی:
الف) در مداری کوچکتر نزدیک به خورشید قرار دارند.وتناوب مداری کمی دارند.
ب) سیارات درونی بیشتر از سنگ ساخته شده‌اند.
ج) نسبت به سیارات بیرونی، کوچک‌تر و چگال‌تر هستند.
د) شمار ماه‌های این سیارات کم یا هیچ است و هیچ حلقه سیاره‌ای پیرامون آن‌ها وجود ندارد.
سیارات بیرونی:
الف) دور از خورشید ودرمداری بزرگتر نسبت به خورشید قراردارند و تناوب مداری بسیار زیادی دارند
ب) عمدتاً از گازهای مختلف ساخته شده‌است.
ج) از آن‌جا که این سیارات از گاز ساخته شده‌اند، دارای چگالی کم وبزرگترهستند.
د) غول‌های گازی به سرعت می‌چرخند و پیرامون خود دارای حلقه هستند و ماه‌های بسیاری نیز دارند

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 1 سال قبل
0

عجب

نویسنده 2 سال قبل
2

ممنونم

😀 2 سال قبل
2

میشع بگی شباهت شون چیه

نویسنده 2 سال قبل
10

۱:سیاره های درونی از متشکل از سنگ ها هستند و چگالیه بیشتری دارند و چون به زمین نزدیک هستند از مدای های کوچک تری برخوردارند

ناشناس 2 سال قبل
11

۱:سیاره های درونی از متشکل از سنگ ها هستند و چگالیه بیشتری دارند و چون به زمین نزدیک هستند از مدای های کوچک تری برخوردارند

نویسنده 2 سال قبل
-1

تفاوت زمین با سیارات درونی

نویسنده 2 سال قبل
4

2 سال قبل
4

مدار های کوچکی به خورشید نزدیک است

نویسنده 2 سال قبل
0

نمیدو

برای پاسخ کلیک کنید