سه صفت خداوند را که در متن شعر به آن اشاره شده است بیان کنید صفحه 105 فارسی چهارم

حسن

درس زیبایی است

لطف. عدالت. مهربانی

جواب درک مطلب صفحه ۱۰۵ کتاب ادبیات فارسی چهارم سه صفت خداوند را که در متن شعر به آن اشاره شده است بیان کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : لطیف، عادل، بنده پروری.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
حسن 1 سال قبل
3

درس زیبایی است

لطف. عدالت. مهربانی

پرهام 2 سال قبل
0

پرهام

ت 2 سال قبل
0

تا

ناشناس 2 سال قبل
-2

لطف خدا

ناشناس 2 سال قبل
0

جواب

نویسنده 2 سال قبل
-1

ل

1
گکدردکدا۶ 2 سال قبل

لطیف لز با ن

نویسنده 2 سال قبل
-2

سا

نویسنده 2 سال قبل
-2

رحمان بخشنده عادل

نویسنده 2 سال قبل
-2

همه ی موارد

نویسنده 2 سال قبل
-2

پنج صفت خداوند نازنین زهرا کاظمی

نویسنده 2 سال قبل
-2

ووبخت

ناشناس 2 سال قبل
-2

لطف مهربان

نویسنده 2 سال قبل
-2

لبیا

نویسنده 2 سال قبل
0

وتت

برای پاسخ کلیک کنید