سوره فیل را بخوانید و شباهت های میان آن و ماجرای طبس را بیان کنید صفحه 33 پیام های آسمان هفتم

نیایش

نیایش: در داستان اصحاب فیل می بینیم که خداوند برای محافظت از خانه کعبه در برابر سپاه ابرهه، پرندگانی را به نام ابابیل بر سر آن ها فروفرستادکه بر روی آن ها سنگ های ریزی افکندند و آن ها را تار و مار نمودند، در ماجرای طبس نیز خداوند با طوفان شن دشمنان اسلام را شکست داد❤

آرمینا ملکی کلاس هفتم

به نظر من که خیلی عالیه 👌👏👏👏👌

نویسنده

در سوره فیل و داستان اصحاب فیل می خوانیم که خداوند بزرگ برای حفاظت از خانه کعبه در برابر سپاه ابرهه پرندگانی به نام ابابیل بر سر آنها فرستاد که بر روی سر آنها سنگ بریزند و آن ها را از بین بردند همچنین در ماجرای طبس نیز خداوند با طوفان شن دشمنان اسلام را شکست داد.

جواب پیشنهاد صفحه ۳۳ کتاب پیام های آسمان پایه هفتم سوره فیل را بخوانید و شباهت های میان آن و ماجرای طبس را بیان کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : در داستان اصحاب فیل می بینیم که خداوند برای محافظت از خانه کعبه در برابر سپاه ابرهه، پرندگانی را به نام ابابیل بر سر آن ها فروفرستادکه بر روی آن ها سنگ های ریزی افکندند و آن ها را تار و مار نمودند، در ماجرای طبس نیز خداوند با طوفان شن دشمنان اسلام را شکست داد.

نیایش : در داستان اصحاب فیل می بینیم که خداوند برای محافظت از خانه کعبه در برابر سپاه ابرهه، پرندگانی را به نام ابابیل بر سر آن ها فروفرستادکه بر روی آن ها سنگ های ریزی افکندند و آن ها را تار و مار نمودند، در ماجرای طبس نیز خداوند با طوفان شن دشمنان اسلام را شکست داد.

روژان احمدی : ما می بینیم که خداوند خودش می تواند ازکعبه یاهمان خانه خودش محافظت کند ونگرانی وجود ندارد تاخدا هست دیگر انسان به چیز دیگری نیاز ندارد.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 2 سال قبل
-1

خیلی خوبه

ناشناس 2 سال قبل
-2

ادامه

نیایش 3 سال قبل
17

نیایش: در داستان اصحاب فیل می بینیم که خداوند برای محافظت از خانه کعبه در برابر سپاه ابرهه، پرندگانی را به نام ابابیل بر سر آن ها فروفرستادکه بر روی آن ها سنگ های ریزی افکندند و آن ها را تار و مار نمودند، در ماجرای طبس نیز خداوند با طوفان شن دشمنان اسلام را شکست داد❤

نویسنده 3 سال قبل
0

حندخبهرتونرترترندنهرتدندتزارنتزارنوملتدتلخلخلخدخدحددندندندندندندخلجلخلملحا

7
آرمینا ملکی کلاس هفتم 3 سال قبل

به نظر من که خیلی عالیه 👌👏👏👏👌

0
فاطمه 3 سال قبل

خیلی ممنون

نویسنده 3 سال قبل
0

سلام بچا درساتونا خوب بخونید

نویسنده 3 سال قبل
2

گننت

نویسنده 3 سال قبل
0

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

0
ثککثکثنثث 3 سال قبل

کثک۲کث ثک۲نثنثتثن۲کثت۲ونثو۲نثو۲نثو۲ث

نویسنده 3 سال قبل
0

درهردو داستانسپاه دشمن میخواست یک جای مقدس را بگیرندومؤفق نشدنند به لطف خداامیرحسین

امیر حسین حسینی 3 سال قبل
0

خیلی خوب بود من در امتحان مستمر ۲ ازش گرفتم خیلی ممنون

نویسنده 3 سال قبل
0

اره

نویسنده 3 سال قبل
3

در سوره فیل و داستان اصحاب فیل می خوانیم که خداوند بزرگ برای حفاظت از خانه کعبه در برابر سپاه ابرهه پرندگانی به نام ابابیل بر سر آنها فرستاد که بر روی سر آنها سنگ بریزند و آن ها را از بین بردند همچنین در ماجرای طبس نیز خداوند با طوفان شن دشمنان اسلام را شکست داد.

مطالب کو 3 سال قبل
0

هیچی نبود ک

نویسنده 3 سال قبل
0

میراکلس را ببینید و شباهت آن را با کارتون مرد عنکبوتی بگویید😂😂😂🤣😅😅😆😆

نویسنده 3 سال قبل
0

دور دنیا

نویسنده 3 سال قبل
0

دیوونه🤣😂

-1
ناشناس 2 سال قبل

خوبه

برای پاسخ کلیک کنید