سه حکومت ترک تبار را نام ببرید و بگویید دوره ی حکومت کدام یک طولانی تر بوده است صفحه 105 مطالعات اجتماعی پنجم

ناشناس

خیلی خوب هس

جواب فعالیت صفحه ۱۰۵ کتاب مطالعات اجتماعی پنجم دبستان سه حکومت ترک تبار را نام ببرید و بگویید دوره ی حکومت کدام یک طولانی تر بوده است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

پریچهر : غزنویان، سلجوقیان، خوارزمشاهیان. دوره حکومت غزنویان طولانی تر بوده است.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
حسام جان 3 ماه قبل
0

عالی بود

ناشناس 3 ماه قبل
1

حکومت های ترک زبان را

علی شحیتات 4 ماه قبل
0

خوارزمشاهیان

غزنویان

سلجوقیان

ناشناس 5 ماه قبل
0

نام حکومت های ترک تبار را بنویسد

حسام سالاری 5 ماه قبل
0

عالی

ناشناس 5 ماه قبل
1

ا

ダニエル 5 ماه قبل
1

گفتی ۳ تا

ناشناس 7 ماه قبل
3

خیلی خوب هس

0
ダニエル 5 ماه قبل

ممنون

نویسنده 7 ماه قبل
2

حکومت غزنویان و سلجوقیان و خوارزمشاهیاندوره غزنویان طولانی تر بوده است

نویسنده 7 ماه قبل
-1

سلجوقیان

برای پاسخ کلیک کنید