سه حکومت ترک تبار را نام ببرید و بگویید دوره ی حکومت کدام یک طولانی تر بوده است صفحه 105 مطالعات اجتماعی پنجم

ناشناس

خیلی خوب هس

علی شحیتات

خوارزمشاهیان

غزنویان

سلجوقیان

نویسنده

حکومت غزنویان و سلجوقیان و خوارزمشاهیاندوره غزنویان طولانی تر بوده است

جواب فعالیت صفحه ۱۰۵ کتاب مطالعات اجتماعی پنجم دبستان سه حکومت ترک تبار را نام ببرید و بگویید دوره ی حکومت کدام یک طولانی تر بوده است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

پریچهر : غزنویان، سلجوقیان، خوارزمشاهیان. دوره حکومت غزنویان طولانی تر بوده است.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
حسام جان 1 سال قبل
-2

عالی بود

ناشناس 1 سال قبل
1

حکومت های ترک زبان را

علی شحیتات 1 سال قبل
4

خوارزمشاهیان

غزنویان

سلجوقیان

ناشناس 1 سال قبل
0

نام حکومت های ترک تبار را بنویسد

حسام سالاری 1 سال قبل
1

عالی

ناشناس 1 سال قبل
1

ا

ダニエル 2 سال قبل
2

گفتی ۳ تا

ناشناس 2 سال قبل
4

خیلی خوب هس

0
ダニエル 2 سال قبل

ممنون

نویسنده 2 سال قبل
3

حکومت غزنویان و سلجوقیان و خوارزمشاهیاندوره غزنویان طولانی تر بوده است

برای پاسخ کلیک کنید