سه رود را که به دریای خزر می ریزند نام ببرید صفحه 29 مطالعات اجتماعی پنجم

ناشناس

خیلی خوب بود عالی

جواب فعالیت صفحه ۲۹ کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم دبستان ابتدایی سه رود را که به دریای خزر می ریزند نام ببرید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش یکی از بچه ها جواب رو بفرسته.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 20 روز قبل
0

خیلی خوب

نویسنده 11 ماه قبل
0

کدام رود به خلیج فارس می ریزد

3
ناشناس 11 ماه قبل

خیلی خوب بود عالی

زهرا رحمانی 11 ماه قبل
2

اروند رود میشود گل ها

ناشناس 11 ماه قبل
2

من نمی دونم لطفا یکی جواب درست رو بگوید

نویسنده 11 ماه قبل
-1

نمیدونم

نویسنده 11 ماه قبل
0

ااب

ناشناس 11 ماه قبل
0

جوابش میشه سفید رود اترک ارس

0
ناشناس 6 ماه قبل

آره👍

ناشناس 11 ماه قبل
0

دریای خزر و خلیج فارس و دریای عمان و یا دریاچه های داخلی می ریزند

زهرا عابد 11 ماه قبل
0

دریای خزر و خلیج فارس و دریای عمان یا دریاچه های داخلی می ریزند

نویسنده 11 ماه قبل
-1

کص

نویسنده 11 ماه قبل
0

نمیدونم چرا آخه

نویسنده 11 ماه قبل
1

سفید رود و اترک

ناشناس😉 11 ماه قبل
1

نمیدونم 😉

1
ناشناس 😀😀 11 ماه قبل

نمیدونم

ناشناس 11 ماه قبل
0

نمی دانم

برای پاسخ کلیک کنید