سنگ آهن معدن های چادرملو و بافق با چه وسیله ای به کارخانه‌ی ذوب آهن می رسد؟ صفحه 45 مطالعات اجتماعی پنجم

نویسنده

قطار

محصل

من خودم نمیدونم توی اینترنت کلی دنبالش گشتم ولی فکر کنم قطارهای باربری

نویسنده

قطار باربری

نویسنده

با قطار

نویسنده

بله با قطار

جواب فعالیت صفحه ۴۵ کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم سنگ آهن معدن های چادرملو و بافق با چه وسیله ای به کارخانه‌ی ذوب آهن می رسد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : به وسیله قطار.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 1 سال قبل
0

قطار

ناشناس 1 سال قبل
-1

ازقطار

نویسنده 2 سال قبل
5

قطار

السا 2 سال قبل
2

قطار

نویسنده 2 سال قبل
4

قطار باربری

هلنا 2 سال قبل
-1

قطار باربری

محصل 2 سال قبل
4

من خودم نمیدونم توی اینترنت کلی دنبالش گشتم ولی فکر کنم قطارهای باربری

نویسنده 2 سال قبل
3

بله با قطار

1
Sayda 1 سال قبل

آره ما تو درسمون خوندیم در صفحه ۴۵ مطالعات بخش فعالیت سوال ۳

نویسنده 2 سال قبل
3

با قطار

منصوره قربانی 2 سال قبل
-1

سنگ آهن معدن های چادرملووبافق باچه وسیله ای به کارخانه ی ذوب آهن میرسند

ناشناس 2 سال قبل
2

من هم نمی دونم . ولی به احتمال زیاد قطار باربری .

امیرحسین یارمطاقلو 2 سال قبل
0

قطار باربری.

نویسنده 2 سال قبل
0

به وسیله قطار 🚂

نویسنده 2 سال قبل
1

به وسیله ی قطار باربری انجام میشه 😊Hastikmandou

نویسنده 2 سال قبل
0

نع

نویسنده 2 سال قبل
1

هتتننتتت

برای پاسخ کلیک کنید