سه مورد از فایده های قصه خواندن را بیان کنید صفحه 103 فارسی ششم

ارغوان آسمانی

خوب. ولی ای کاش بیشتر بود

نمیخوام

1_یاد گرفتن مطالب بیشتر

2_سرگرمی و تفریح مناسب

3_تجربه گرفتن از گذشتگان

ایلیا بدخشان

درک و فهم بیشتر ، علم و دانش بیشتر و سرگرمی مفیدی است

نویسنده

افزایش اگاهی

نویسنده

درست بود

جواب درک مطلب صفحه ۱۰۳ کتاب ادبیات فارسی پایه ششم سه مورد از فایده های قصه خواندن را بیان کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1) آگاهی از سرگذشت پیشینیان.
2) بیشتر شدن معرفت انسان نسبت به قدرت الهی.
3) به دست آوردن تجربه های فراوان.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
. 2 سال قبل
3

😐

نمیخوام 2 سال قبل
9

1_یاد گرفتن مطالب بیشتر

2_سرگرمی و تفریح مناسب

3_تجربه گرفتن از گذشتگان

ریحانه 2 سال قبل
2

عالی بود عالی

ناشناس 2 سال قبل
-1

ایاب

جناب مهندسی 2 سال قبل
1

درک و فهم بیشتر، علم و دانش بیشتر و سرگرمی مفیدی است

نویسنده 3 سال قبل
2

برای احترام گذاشتن به نویسنده سوال ۲

نویسنده 3 سال قبل
4

درست بود

نویسنده 3 سال قبل
5

افزایش اگاهی

ارغوان آسمانی 3 سال قبل
17

خوب. ولی ای کاش بیشتر بود

نویسنده 3 سال قبل
-2

بله

نویسنده 3 سال قبل
-1

۱-باعث تقویت حافظه و روح و روان می شود.۲- باعث تجربه می شود.۳-کی تواند کا را به بهانه ی قصه و داستان ، ما را دور هم جمع کند.۴-باعث تقویت مهارت های گفتاری و شنیداری می شود.NILooFAR.88

نازنین خواجوی 3 سال قبل
1

1) آگاهی از سرگذشت پیشینیان.2) بیشتر شدن معرفت انسان نسبت به قدرت الهی.3) به دست آوردن تجربه های فراوان.

نویسنده 3 سال قبل
-2

سوال ۱) درک مطلب درس ۱۶خبر شدن از سرنوشت کسانی که از دنیا رفته اندشناخت بیشتر نسبت به قدرت خداوندکم شدن غم و اندوه (تسلی)دل بُریدن از مالِ دنیابه دست آوردن تجربه ی زیاد

نویسنده 3 سال قبل
-2

تجربه

ا 3 سال قبل
-2

🤨😐🤦🏻‍♀️

نویسنده 3 سال قبل
-2

قدرت گفتاری

ناشناس 3 سال قبل
-2

عالی

نویسنده 3 سال قبل
-2

ومحل کردن به دوستان خودوراه درست را به آنها نشان دادن

نویسنده 3 سال قبل
-2

خوبه

نویسنده 3 سال قبل
1

1-آگاهی از سرگذشت پیشینیان 2-بیشتر شدن معرفت انسان نسبت به قدرت الهی 3-به دست آوردن تجربه های فراوان

اییییی 3 سال قبل
-1

نه خیرم خانم محترم خنگ

-2
بی ادب 2 سال قبل

بی ادب

نویسنده 3 سال قبل
-2

1. از احول و سرگذشت پیشینیان باخبر شدن

نویسنده 3 سال قبل
-2

۱ 💫 از حال گذشته گان باخبر شویم.

یگانه 3 سال قبل
-2

کاشی بیشتر بودش

نویسنده 3 سال قبل
-1

خوب وزیبا خواندن

ایلیا بدخشان 3 سال قبل
7

درک و فهم بیشتر ، علم و دانش بیشتر و سرگرمی مفیدی است

نویسنده 3 سال قبل
3

: 1) آگاهی از سرگذشت پیشینیان.2) بیشتر شدن معرفت انسان نسبت به قدرت الهی.3) به دست آوردن تجربه های فراوانیه مخ

-1
بابازاده ۳ 3 سال قبل

علی ه۶

نویسنده 3 سال قبل
-2

یاد گیریملیکا

نویسنده 3 سال قبل
-1

سه فایده از موارد قصه خوانی چیست؟

نویسنده 3 سال قبل
0

1)آگاهی نسبت به علم و قدرت خداوند2)از احوال و سر گذشت پیشینیان با خبر شدن3)پند گرفتن از سر گذشت دیگران و تجربه کسب کردن

نویسنده 3 سال قبل
0

با خبر شدن سرنوشت کسانی که از دنیا رفته اند شناخت بیشتر نسبت به قدرت خداوند به دست اوردن تجربه های زیاد

sara 3 سال قبل
3

گاهی از سر گذشت پیشنیان

نویسنده 3 سال قبل
2

خوب خواندن😁

برای پاسخ کلیک کنید