سه مورد از شرایط مرجع تقلید را بیان کنید صفحه 96 پیام های آسمان هفتم

نویسنده

) شیعه دوازده امامی باشد .ج) عادل باشد.د) اعلم (با سوادتر از همه) باشد.

یاسمن

تغیرات دوران بلوغروز به یاد ماندنیمراجعه به مجتهد تقلی

ناشناس

بدک نبود

نویسنده

مهمترین فایده حجاب چیست و بیشترین اذیت ها در باره چه دختران وزنانی است

نویسنده

زنده باشد

جواب خودت را امتحان کن صفحه ۹۶ کتاب پیام های آسمان پایه هفتم سه مورد از شرایط مرجع تقلید را بیان کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : الف) زنده باشد .
ب) شیعه دوازده امامی باشد .
ج) عادل باشد.
د) اعلم (با سوادتر از همه) باشد.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 2 سال قبل
-1

درست

نمیدونم 2 سال قبل
0

ایرانی باشد هس؟

ناشناس 2 سال قبل
2

ویژگی های مجع تقلیدرابگوید

یاسمن 2 سال قبل
15

تغیرات دوران بلوغروز به یاد ماندنیمراجعه به مجتهد تقلی

نویسنده 2 سال قبل
3

خشگل باشد

-2
نمیدونم 2 سال قبل

بله درسته🤣🤣

1
😂😂😂 2 سال قبل

😂😂😂

ناشناس 2 سال قبل
6

بدک نبود

نویسنده 2 سال قبل
21

) شیعه دوازده امامی باشد .ج) عادل باشد.د) اعلم (با سوادتر از همه) باشد.

نویسنده 2 سال قبل
1

زنده باشد و امام دوازده را هم بشناسد و هم دوست بداردهانیه مرادی

نویسنده 2 سال قبل
-1

عادل باشیدشیعه دوازده امامی باشدزنده باشد

0
نویسنده 2 سال قبل

زنده باشد ،شیعه دوازده امامی باشد ،عادل باشد ؛ینی به واجبات دینی عمل کند و از گناهان دوری کند ،اعلم باشد ،ینی از سایر مجتهدان دانا تر باشد .

نویسنده 2 سال قبل
-2

: الف) زنده باشد .ب) شیعه دوازده امامی باشد .ج) عادل باشد.د) اعلم (با سوادتر از همه) باشد.

نویسنده 2 سال قبل
-2

هیچ

نویسنده 2 سال قبل
0

زنده باشدعادل باشدشیعه دوازه امام باشداعلم باشد یعنی از همه دانا تر باشد

نویسنده 2 سال قبل
0

مرجع تقاید باید چه شرایطی داشته باسد

ناشناس 2 سال قبل
-1

عادل باسواد خدا تر باشد

نویسنده 2 سال قبل
1

۱ زنده باشد۲ شیعه ۱۲ امامی باشد۳ عادل باشد۴اعلم باشد

نویسنده 2 سال قبل
0

۰

نویسنده 2 سال قبل
0

نمیدانم

نویسنده 2 سال قبل
1

زنده باشدشیعه دوازده امامی باشدعادل باشداعلم باشدنگار

نویسنده 2 سال قبل
0

زنده باشد شیعه دوازده انامی باشد

نویسنده 2 سال قبل
0

دینی اهمیت دادن نماز

نویسنده 2 سال قبل
0

زنده باشند

پر 2 سال قبل
1

گبک

نویسنده 2 سال قبل
0

زنده باشدمحمد امین

نویسنده 2 سال قبل
0

زنده باشداعلم باشدعادل باشد

نویسنده 2 سال قبل
1

نمیدونم

نویسنده 2 سال قبل
3

زنده باشد

نویسنده 2 سال قبل
1

نمد

نویسنده 2 سال قبل
1

کسی که به نماز های پنچ گانه اش اهمیت دهد وان وقت بخواند چه پاداشی خواهد داشت

نویسنده 2 سال قبل
3

مهمترین فایده حجاب چیست و بیشترین اذیت ها در باره چه دختران وزنانی است

ناشناس 2 سال قبل
1

مهم ترین فایده حجاب چیست و بیشترین اذیت ها درباره چه دختران وزنانی است

نویسنده 2 سال قبل
2

ببببب

نویسنده 2 سال قبل
1

هیچی نمیدونم مهسا

نویسنده 2 سال قبل
-1

خر

نویسنده 2 سال قبل
1

جواب بدین

نویسنده 2 سال قبل
0

عادل باشد

برای پاسخ کلیک کنید