شباهت گنبد سلطانیه مسجد جامع ورامین و ارگ علیشاه صفحه 101 مطالعات اجتماعی هشتم

فاطمه عبداللهی

هردو دریک دوره ساخته شده استوهردو توسط ابوسعید ایلخان بنا شده است

جواب فعالیت صفحه ۱۰۱ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم شباهت گنبد سلطانیه مسجد جامع ورامین و ارگ علیشاه از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : عظمت و بلندی گنبد و ایوان ها و آجر کاری، کاشی کاری و گچ بری زیبا و کم نظیر شباهت این بنا ها است.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
فاطمه عبداللهی 3 سال قبل
7

هردو دریک دوره ساخته شده استوهردو توسط ابوسعید ایلخان بنا شده است

برای پاسخ کلیک کنید