سیم ارت به چه دلیل استفاده می شود صفحه 60 کار و فناوری نهم

جواب پرسش صفحه ۶۰ کتاب کار و فناوری پایه نهم سیم ارت به چه دلیل استفاده می شود از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : سیم ارت به معنای سیم زمین می باشد كه در صنعت برق به آن سیستم اتصال زمین می گویند . وظیفه اصلی سیستم ارتینگ این است كه هر جریان الكتریكی كه وارد این سیستم شد را به طور كامل به زمین منتقل كند.سیستم ارتینگ متشكل از چاه ارت و سیم متصل به چاه میباشد . اگر ما بدنه تمام دستگاه های برقی اعم از صنعتی و مخابراتی و خانگی و…و یا به طور كلی هرنوع مصرف كننده برق را توسط یك رشته سیم به سیم اتصال به زمین متصل كنیم،یك سیستم ارتینگ ایجاد كرده ایم. هدف از ایجاد این سیستم این است كه اگر هریك از سیم های فاز و یا سیم نول به هر طریقی به بدنه دستگاه اتصال یابد و مدار الكتریكی مورد نظر دچار نشتی جریان شود؛این نشتی جریان توسط سیم ارت به زمین منتقل شده و از برق گرفتگی و یا در مواردی اتصالی دستگاه جلوگیری می شود.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
برای پاسخ کلیک کنید