شکل زیر مربوط به دو کوه است مقدار فرسایش آنها را با هم مقایسه کنید صفحه 115 علوم هشتم

نویسنده

کوه پیر به طور مداوم در حال فرسایش و کم ار تفاع شدن است وخاک بیشتری داردولی کوه جوان ارتفاع بلند تر وفرسایش کمتر و سنگ های صخره ای و نوک تیز داردکوه پیر دره های وسیع وکوه جوان دره های تنگ وعمیقرها ثروتیان

محدثه

میزان فرسایش کوه پیر بیشتر از کوه جوان است و همین طور در کوه های پیر قلعه های کوتاه و گنبدی شکل وجود دارد اما در کوه جوان قلعه های مرتفع و نوک تیز دیده میشود.خاک زیادی در کوه های پیر وجود دارد و پوشش گیاهی بیشتری نسبت به کوه های جوان دارد.

نویسنده

با سلام و درود فراوان خدمت شما جواب این فکر کنیدمیزان فرسایش در کوه پیر بیشتر بود و در اثر آب وباد تغییرات زیادی کرده است

جواب فکر کنید صفحه ۱۱۵ کتاب علوم تجربی پایه هشتم شکل زیر مربوط به دو کوه است مقدار فرسایش آنها را با هم مقایسه کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : میزان فرسایش در کوه پیر بیشتر بود و در اثر آب وباد تغییرات زیادی کرده است.

رها ثروتیان :‌کوه پیر به طور مداوم در حال فرسایش و کم ار تفاع شدن است وخاک بیشتری دارد
ولی کوه جوان ارتفاع بلند تر وفرسایش کمتر و سنگ های صخره ای و نوک تیز دارد
کوه پیر دره های وسیع وکوه جوان دره های تنگ وعمیق.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
نویسنده 6 روز قبل
1

خوب

نویسنده 6 روز قبل
4

با سلام و درود فراوان خدمت شما جواب این فکر کنیدمیزان فرسایش در کوه پیر بیشتر بود و در اثر آب وباد تغییرات زیادی کرده است

کزمطمز 6 روز قبل
2

خوب

نویسنده 6 روز قبل
7

کوه پیر به طور مداوم در حال فرسایش و کم ار تفاع شدن است وخاک بیشتری داردولی کوه جوان ارتفاع بلند تر وفرسایش کمتر و سنگ های صخره ای و نوک تیز داردکوه پیر دره های وسیع وکوه جوان دره های تنگ وعمیقرها ثروتیان

نویسنده 6 روز قبل
1

میزان فرسایش در کوه پیر بیشتر است ودر اثر آب و باد تغییرات زیادی کرده استکوه پیر به طور مداوم در حال فرسایش و کم ارتفاع شدن است و خاک بیشتری دارد ولی کوه جان ارتفاع بلندترین و فرسایش کمتر و سنگ های صخره ای و نوک تیز دارد کوه پیر دره های وسیع و کوه جوان دره های تنگ و عمیق دارد

نویسنده 6 روز قبل
1

کوه های پیر دره های U شکل و کوه های جوان دره های Vشکل دارند

ناشناس 6 روز قبل
1

کوه های پیر دره های U شکل و کوه های جوان دره های Vشکل دارند

نویسنده 6 روز قبل
0

سنگ های که در کوه پیر هستند به دلیل فرسایش زیاد گرد شده آمد و زاویه ندارند و به اصطلاح u شکل هستند در صورتی که در کوه جوان فرسایش کمتری اتفاق افتاده و سنگ ها نوک تیز و به اصطلاح v شکل هستند

محدثه 6 روز قبل
6

میزان فرسایش کوه پیر بیشتر از کوه جوان است و همین طور در کوه های پیر قلعه های کوتاه و گنبدی شکل وجود دارد اما در کوه جوان قلعه های مرتفع و نوک تیز دیده میشود.خاک زیادی در کوه های پیر وجود دارد و پوشش گیاهی بیشتری نسبت به کوه های جوان دارد.

نویسنده 6 روز قبل
0

فرسایش در کوهای پیر بیستر است

برای پاسخ کلیک کنید