اگر قرار باشد با انتخاب یک آرزو آرزوی دیگری را از دست بدهید چه احساسی به شما دست می دهد صفحه 26 تفکر و پژوهش ششم

نویسنده

شکر خدا می گوییم چون حداقل یکی از آرزو هایم برآورده شد شاید آن یکی آرزو ام به ضرر من بوده است و خداوند هیچ وقت بد بنده اش را نمی خواهد

درسا

نه احساس خوب ونه احساس بد بلکه و امیدوار میشوم که روزی به هر دو خواسته برسم مثل اویس که هم به خواسته ی اینکه به مادرش قول داده بود رسید و هم روزی امید داشت که میتواند پیامبر را ببیند

نویسنده

هم احساس خوشحالی و هم احساس ناراحتی زیرا هیچ وقت هم نمیتوانیم به آن ارزوی خود برسیم و همیشه از این بابت ناراحتیم و یا گاهی هم خوشحال و این احساسی هم که رخ میدهد بستگی به ان ارزو ی ما و خود شخص هست. Motahareh hoshmand

نویسنده

احساس ناخوشایند ولی بهتر است از بزرگت تر ها و افراد عاقل کمک بگیریم و آرزوی خوب را انتخاب کنیم و انتخاب بد را کنار بگذاریمریحانه عرب یار محمدی

ستایش حسنوند

ناراحت می شوم اما با فکر درمورد زندگی خود و خانواده ام سعی میکنم ناراحتی را از خوددور کنم و به توکل به خدا زندگی ام را ادامه میدهم

جواب گفت و گو کنید صفحه ۲۶ کتاب تفکر و پژوهش پایه ششم دبستان ابتدایی اگر قرار باشد با انتخاب یک آرزو آرزوی دیگری را از دست بدهید چه احساسی به شما دست می دهد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش یکی از بچه ها جواب رو بفرسته.😞

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 1 سال قبل
0

ادامه جواب

ناشناس 2 سال قبل
2

آرزوی کهوبهوخیرو صلاحم باشه و سرنوست خوبی رو برام داشته باشه و خیلی خوسحال میشم که ب هدفم رسیدم

زهرا 2 سال قبل
2

کاش یکی بفرسته

ناشناس 2 سال قبل
0

یکی بفرسته

نویسنده 2 سال قبل
1

نمی گم

2
. 2 سال قبل

بگو نمیدونم که نمیگم

نازنین زهرا 2 سال قبل
0

من آزاد دارم بازیگر بکشم اگر این آرزو را از دست بدهم از دنیا ناامید میشوم

نازنین زهرا 2 سال قبل
0

من آزاد دارم دارم بازیگر بشوم اگر این آرزو را از دست بدهم از دنیا ناامید میشوم

ناشناس 2 سال قبل
0

خیلی کوتاه:ناراحت می شوم.چرا داستان سهراب رو تعریف می کنین😤

نیلوفر بهمنی 2 سال قبل
2

منم نمی دنمکاش می گفتند

نویسنده 2 سال قبل
0

واقعا نمیدونم

ناشناس 2 سال قبل
1

ناراحت میشم

امیرحسین 2 سال قبل
1

هیچی من تو همینشم موندم

💔❣️❣️ 2 سال قبل
1

یکی بفرسته

نویسنده 2 سال قبل
15

شکر خدا می گوییم چون حداقل یکی از آرزو هایم برآورده شد شاید آن یکی آرزو ام به ضرر من بوده است و خداوند هیچ وقت بد بنده اش را نمی خواهد

نویسنده 2 سال قبل
3

ناراحت می شدم زیرا من برای رسیدن به این ارزوها خيلي راه را پیموده ام

نویسنده 2 سال قبل
5

حس سَردَرگُمی میگیرم که کدوم را انتخاب کنم ولی قطعا اون انتحابی را میکنم که به نفع من باشد و من بیشتر دوست داشته باشم .

نویسنده 2 سال قبل
4

۰

نویسنده 2 سال قبل
3

باخودم میگویم حاتما حکمتی بوده است

درسا 2 سال قبل
11

نه احساس خوب ونه احساس بد بلکه و امیدوار میشوم که روزی به هر دو خواسته برسم مثل اویس که هم به خواسته ی اینکه به مادرش قول داده بود رسید و هم روزی امید داشت که میتواند پیامبر را ببیند

نویسنده 2 سال قبل
4

ناراحت می شوم

نویسنده 2 سال قبل
2

احساس ناراحتی چون یکی از ارزو هایم را از دست دادم.

ناشناس 2 سال قبل
3

یکی از آرزو هایی که از همه بیشتر دوست دارم انتخاب می کنم .نارا حت می شوم ولی در عوض به یکی از خواسته هام میرسم

مبینا 2 سال قبل
5

احساس ناخوشایندی به من دست میدهد و ناراحت میشوم 😔

نویسنده 2 سال قبل
-1

بد بود

نویسنده 2 سال قبل
2

اون ارزویی وانتخاب میکنم که دست یافتی باشه وپدرومادرم اون روقبول داشته باشت

نویسنده 2 سال قبل
-1

خیلی ناراحت میشوم و احساس ناامیدی ب من دست میدهد🙏

نویسنده 2 سال قبل
4

جواب صفحه ی ۲۶ تفکرو پژوهش

ریحانه 2 سال قبل
1

ناراحت می شوم اما به یک آرزویم رسیده ام

نویسنده 2 سال قبل
6

احساس ناخوشایند ولی بهتر است از بزرگت تر ها و افراد عاقل کمک بگیریم و آرزوی خوب را انتخاب کنیم و انتخاب بد را کنار بگذاریمریحانه عرب یار محمدی

نویسنده 2 سال قبل
4

احساس ناخوشایند

نویسنده 2 سال قبل
-2

دو مورد از بزرگ ترین ارروهایتان را در ذهن مجسم کنید…. زه

نویسنده 2 سال قبل
0

اگر فرار باشدزهرا

نویسنده 2 سال قبل
5

ابتدا ناراحت میشوم اما با تشکر در مورد صلاح زندگی خود و خانواده ام سعی میکنم تا ناراحتی. را از خودم دور کنم و با توکل به خدا به زندگی ادامه میدم این جواب کامل

نویسنده 2 سال قبل
5

ابتدا احساس بدی بهم دست میده ولی با توکل برخدا این احساس بد راسعی میکنم بیرون کنم

ناشناس 2 سال قبل
-2

خوشحال می شوم چون حداقل به یکی از آرزویم رسیدم

ناشناس 2 سال قبل
0

احساس عجیبی میکنم هم خوشحال میشم و هم ناراحت

نویسنده 2 سال قبل
-2

من میخوام جوابا بیاد

نویسنده 2 سال قبل
7

هم احساس خوشحالی و هم احساس ناراحتی زیرا هیچ وقت هم نمیتوانیم به آن ارزوی خود برسیم و همیشه از این بابت ناراحتیم و یا گاهی هم خوشحال و این احساسی هم که رخ میدهد بستگی به ان ارزو ی ما و خود شخص هست. Motahareh hoshmand

نویسنده 2 سال قبل
3

نمی دانم

ستایش حسنوند 2 سال قبل
5

ناراحت می شوم اما با فکر درمورد زندگی خود و خانواده ام سعی میکنم ناراحتی را از خوددور کنم و به توکل به خدا زندگی ام را ادامه میدهم

3
زهرا درویشی 2 سال قبل

آفرین ستایش حسنوند

1
دفدمف صوفمبوق 2 سال قبل

خیلی عالی است

نویسنده 2 سال قبل
-1

خب اگر آرزویی که من اول کردم خیلی مهم و بزرگ نباشد احساس خوشحالی میکنم اما اگر هر دو آرزو مهم و بزرگ باشد حتما ناراحت میشوم احساس ناراحتیشما خودتون نمیدونید چرا سایت میزنید حتما برید کلاس ششم دوباره بخونید

3
یسنا 2 سال قبل

من درست گفتم

1
یسنا 2 سال قبل

آره دقیقا

-1
دمت گرم 2 سال قبل

مهدی تو تو ی همه سایتا هی مینویسی جواب بدید

افرین 2 سال قبل
0

منم نمیدونم

نویسنده 2 سال قبل
0

ناراحت میشدم زیرا دلم میخواست هردو ارزو تحقق پیدا کنند

نویسنده 2 سال قبل
0

قرار یک آرزو انتخاب گنم

نویسنده 2 سال قبل
-2

جواب گفت و گو کنید صفحه ۲۶خواسته ی مادر کدام را انتخاب می کردید؟چرا؟پاسخ: ابتدا ناراحت می شوم اما تشکر در مورد صلاح زندگی خود و خانواده ام سعی می کنم ناراحتی را از خود دور کنم و با توکل به خدا به زندگی ام ادامه دهم

نویسنده 2 سال قبل
-2

آرزویی را انتخاب میکنیم که سو بیشتری برایمان داشته باشد

نویسنده 2 سال قبل
-1

نترسیدن یک دیگر اما ما خوب میدانیم

نویسنده 2 سال قبل
-1

این که در هنگام تصمیم گیری اولیت ها و پیامد ها را در نظر بگیریم تا تصمیم گیری مناسبی بگیر ♡سوال صفحه ۲۶ تفکر پژوهش ششم =

نویسنده 2 سال قبل
2

ابتدا ناراحت میشوم اما با تفکر درباره ی طلاح زندگی خود و خانواده ام سعی میکنم ناراحتی را از خود دور کنم و با توکل به خدا به زندگی ام ادامه دهم.

نویسنده 2 سال قبل
0

سعی میکنم با تلاش زیاد هردو را براورده کنم

نویسنده 2 سال قبل
-2

عالی بود حرف نداشت

-1
نویسنده 2 سال قبل

🦊🦊🦊

نویسنده 2 سال قبل
-1

اره جواب رو بگید

نویسنده 2 سال قبل
2

من اورا خیلی دوس دارم

1
نویسنده 2 سال قبل

هم احساس خوشحالی و هم احساس ناراحتی زیرا هیچ وقت هم نمیتوانیم به آن ارزوی خود برسیم و همیشه از این بابت ناراحتیم و یا گاهی هم خوشحال و این احساسی هم که رخ میدهد بستگی به ان ارزو ی ما و خود شخص هست.Mania shakouri

نویسنده 2 سال قبل
1

اره دقیق

ناشناس 2 سال قبل
1

🌱🌱🍀🍀🤑🤢🐸🐊🦖🦕🐉🐲🐍🐢🐸🌲🌳🌴🌵🌾🌿☘️🍀🍁🍂🍃

نویسنده 2 سال قبل
4

سوال گفتگو کنید صفحه 26

سلام 2 سال قبل
2

عالی عالی عالی❤💙💚💛💝ممنونم❤💙💚💛💝

نویسنده 2 سال قبل
3

سوال تفکر اگر قرار باشد با انتخاب یه آرزو آرزوی دیگر را از دست بدهید چه احساسی به شما دست می دهد

نویسنده 2 سال قبل
0

۰۰۰

........یک دانش آموز.......... 2 سال قبل
4

جواب سوال : ناراحت میشوم ولی با تفکر به آن چیزی که بیشتر نیاز دارم را انتخاب میکنم چیزی که به صلاح من باشد

........یک دانش آموز.......... 2 سال قبل
1

نظر منناراحت میشوم ولی با تفکر و فکر به آن چیزی که بیشنر نیاز دارم را انتخاب میکنم و چیزی که به صلاح من باشه

نویسنده 2 سال قبل
0

دبنبمبتبغمبنغ محمد

نویسنده 2 سال قبل
0

ناراحت می شدم اما باید بر خدا توکل کرد شاید خیر و صلاح ما،در آن باشد

نویسنده 2 سال قبل
0

0

اسما 2 سال قبل
0

ممنون

ااااااا 2 سال قبل
0

نمیدونم

ناشناس 2 سال قبل
1

خیلی خوب ممنونم تشکر می کنم

نویسنده 2 سال قبل
0

سلام من یاسمین کلانتری هستممیخواهم بگویم که من درس بوی خوشه مینه رونمیدونم جواب رو بگید لطفا

برای پاسخ کلیک کنید