شاپور ساسانی در 260 م والرین امپراتور روم را شکست داد و به اسارت گرفت محاسبه کنید چند سال پیش این رویداد به وقوع پیوسته است صفحه 122 پیام های آسمان هفتم

نویسنده

1755 میشه

جواب فعالیت صفحه ۱۲۲ کتاب پیام های آسمان پایه هفتم شاپور ساسانی در 260 م والرین امپراتور روم را شکست داد و به اسارت گرفت محاسبه کنید چند سال پیش این رویداد به وقوع پیوسته است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1755 سال پیش.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
پشم 4 ماه قبل
0

1755

ناشناس 5 ماه قبل
0

1755درسته

.. 5 ماه قبل
1

۱۷۵۵

.. 5 ماه قبل
0

۱۷۵۵

امیرحسین‌مبینی‌رئوف 5 ماه قبل
2

۱۷۵۴‌درسته

نویسنده 7 ماه قبل
-2

جواب فعالیت مطالعات اجتماعی صفحه ۱۲۲ پیام های آسمانی هفتم

نویسنده 7 ماه قبل
3

1755 میشه

0
پشم 4 ماه قبل

1755

برای پاسخ کلیک کنید