شاعر برای توصیف کشور ایران به چه نکاتی اشاره کرده است صفحه 90 مطالعات اجتماعی چهارم

مهدی سپاهی

شاعر برای توصیف کشور ایران به چه نکاتی لشاره کرده است

نویسنده

نیکی

جواب فعالیت صفحه ۹۰ کتاب مطالعات اجتماعی پایه چهارم شاعر برای توصیف کشور ایران به چه نکاتی اشاره کرده است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : خانه ای بزرگ و پاک – باغ لاله (به دلیل این که برای کشورمان شهید زیاد دادیم).

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
مرینت 6 ماه قبل
0

کامل نیستتتتتتت

مهدی سپاهی 9 ماه قبل
7

شاعر برای توصیف کشور ایران به چه نکاتی لشاره کرده است

نویسنده 9 ماه قبل
3

نیکی

0
مرینت 6 ماه قبل

🐵

نویسنده 9 ماه قبل
0

ویژگی های آضافی مردم

0
ابوالفضل عبدولی 9 ماه قبل

مطالعات پایه چهارم صفحه ۹۰ با جواب

نویسنده 9 ماه قبل
0

رنگ خون یک شهید ، پرچمی بر افتخار ،

ناشناس 9 ماه قبل
0

کامل نیست 😞

نویسنده 9 ماه قبل
0

در مورد درس؟

نویسنده 9 ماه قبل
0

صفحه ۹۰ شاعران برای توضیح کشور ایران به چه نکاتی اشاره کردند

نویسنده 9 ماه قبل
0

لبلتو

برای پاسخ کلیک کنید