شکل زیر کدام ویژگی تعلیقه را نشان میدهد ؟ صفحه 4 علوم هشتم

دانا

ذرات جامد در سوسپانسیون معلق هستند و با گذشت زمان ته نشین میشوند یعنی رسوبیت رخ میدهد

نویسنده

ذره های جامد تشکیل دهنده تعلیقه باگذشت زمان ته نشین می شوند ابوالفضل پورحسین قربان

نویسنده

ترک تحصیل کن بلد نیسم🤣

نویسنده

همینطوری که کتاب گفته ذرات معلق و پراکنده هستند به همین دلیل ذرات معلق در ته ظرف ته نشین میشوند

نویسنده

بله درسته

جواب فکر کنید صفحه ۴ کتاب علوم تجربی پایه هشتم شکل زیر کدام ویژگی تعلیقه را نشان میدهد ؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : ذره های جامد تشکیل دهنده تعلیقه با گذشت زمان ته نشین می شوند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
نویسنده 2 سال قبل
0

بله

نویسنده 3 سال قبل
2

در سوسپانسیون ذره های معلق در مایع(آب)با گذشت زمان ته نشین میشود.

ناشناس 3 سال قبل
2

من یه سوال دارم ویژگی تعلیقه چیست؟

0
یلدا 2 سال قبل

راستم بگید

نویسنده 3 سال قبل
2

ذرات جامد درمایع معلق هستنبا گذشت زمان ته نشین میشن🥛

نویسنده 3 سال قبل
7

ذره های جامد تشکیل دهنده تعلیقه باگذشت زمان ته نشین می شوند ابوالفضل پورحسین قربان

نویسنده 3 سال قبل
3

بله درسته

دانا 3 سال قبل
7

ذرات جامد در سوسپانسیون معلق هستند و با گذشت زمان ته نشین میشوند یعنی رسوبیت رخ میدهد

نویسنده 3 سال قبل
-1

شکل زیر کدام ویژگی تعلیقه را نشان می دهد با جواب علوم هشتم صفحه ۴

نویسنده 3 سال قبل
5

ترک تحصیل کن بلد نیسم🤣

نویسنده 3 سال قبل
1

ذرات جامد به صورت معلق در مایه پراکنده است

Taraneh saffari 3 سال قبل
-1

درسته

نویسنده 3 سال قبل
0

نه نشین شدن ذرات جامدمعلق و غیر یکنواخت بودن مخلوط

مرادی 3 سال قبل
2

نه نشین شدن ذرات جامدمعلق و غیر یکنواخت بودن مخلوط

کانی 3 سال قبل
1

ویژگی مهم تعلیقه اینه که تهنشین میشه پس جواب شکل سمت چپ استباتشکر

نویسنده 3 سال قبل
3

همینطوری که کتاب گفته ذرات معلق و پراکنده هستند به همین دلیل ذرات معلق در ته ظرف ته نشین میشوند

برای پاسخ کلیک کنید