شخص تنبل چگونه دنیا و آخرت خود را از دست می دهد؟ صفحه 156 پیام های آسمان هفتم

جواب خودت را امتحان کن صفحه ۱۵۶ کتاب پیام های آسمان پایه هفتم شخص تنبل چگونه دنیا و آخرت خود را از دست می دهد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

پریچهر : شخص تنبل، بدون داشتن هدفی معین در این دنیا، توشه ای برای آخرت خود جمع نکرده و با دستی خالی به پیشواز خدا می رود و هیچ پیش فرستاده ای در آخرت منتظرش نیست.

مهدی : انسان تنبل مانند همه، از نعمت های ارزشمند خداوند برخوردار است؛ اما بدون اینکه برای هدف درستی تلاش کند، عمر، سلامتی و بقیه نعمت هایش را بیهوده هدر می دهد و از آنها کمتر استفاده می کند. او نمازش را به موقع نمی خواند، در درس خواندن کوتاهی می کند، در کارهای خانه به خانواده اش کمک نمی کند، و به نظافت و پاکیزگی کمتر اهمیت می دهد و با بی نظمی و بی حالی، همواره اطرافیانش را به زحمت می اندازد. بنابراین انسان تنبل نه از دنیا بهره خواهد برد و نه از آخرت.

نویسنده :‌از تنبلی و بی حالی به شدت پرهیز زیرا که این دو هم دنیا را ازتون خواهند گرفت و هم آخرت را.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
مرضیه 6 روز قبل
0

تنبلی بیماری است ان رادرمان کنیدمن خودم درگیرش هستم ودارم درمان می کنم وباکارکردن وبرنامه ریزی باان مبارزه می کنم

برای پاسخ کلیک کنید