شخص تنبل چگونه دنیا و آخرت خود را از دست می دهد؟ صفحه 156 پیام های آسمان هفتم

بي نام

انسان تنبل، عمر،سلامتی و بقیه نعمت هایش را بیهوده هدر می دهد و از آنها کمتر استفاده می کند و همیشه وقتش را بیهوده سپری می کند و به کارهای اخروی خود و فراهم کردن توشه نمی پردازد و به این دلیل در آخرت هم از نعمت هایی که خداوند پاداش در نظر گرفته است محروم می شود.

جواب خودت را امتحان کن صفحه ۱۵۶ کتاب پیام های آسمان پایه هفتم شخص تنبل چگونه دنیا و آخرت خود را از دست می دهد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

پریچهر : شخص تنبل، بدون داشتن هدفی معین در این دنیا، توشه ای برای آخرت خود جمع نکرده و با دستی خالی به پیشواز خدا می رود و هیچ پیش فرستاده ای در آخرت منتظرش نیست.

مهدی : انسان تنبل مانند همه، از نعمت های ارزشمند خداوند برخوردار است؛ اما بدون اینکه برای هدف درستی تلاش کند، عمر، سلامتی و بقیه نعمت هایش را بیهوده هدر می دهد و از آنها کمتر استفاده می کند. او نمازش را به موقع نمی خواند، در درس خواندن کوتاهی می کند، در کارهای خانه به خانواده اش کمک نمی کند، و به نظافت و پاکیزگی کمتر اهمیت می دهد و با بی نظمی و بی حالی، همواره اطرافیانش را به زحمت می اندازد. بنابراین انسان تنبل نه از دنیا بهره خواهد برد و نه از آخرت.

نویسنده :‌از تنبلی و بی حالی به شدت پرهیز زیرا که این دو هم دنیا را ازتون خواهند گرفت و هم آخرت را.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
رویا 10 ماه قبل
1

انسان تنبل، عمر،سلامتی و بقیه نعمت هایش را بیهوده هدر می دهد و از آنها کمتر استفاده می کند و همیشه وقتش را بیهوده سپری می کند و به کارهای اخروی خود و فراهم کردن توشه نمی پردازد و به این دلیل در آخرت هم از نعمت هایی که خداوند پاداش در نظر گرفته است محروم می شود

🙄 10 ماه قبل
0

انسان تنبل عمر و سلامتی زا بی هوده هدر میدهد و از آن هاکمتر استفاده میکند

حیح

🙄 10 ماه قبل
-1

انسان تنبل عمر و سلامتی زا بی هوده هدر میدهد و از آن هاکمتر استفاده میکند

حیح

🙄 10 ماه قبل
-1

انسان تنبل عمر و سلامتی زا بی هوده هدر میدهد و از آن هاکمتر استفاده میکند

حیح

🙄 10 ماه قبل
-2

انسان تنبل عمر و سلامتی زا بی هوده هدر میدهد و از آن هاکمتر استفاده میکند

حیح

🙄 10 ماه قبل
-2

انسان تنبل عمر و سلامتی زا بی هوده هدر میدهد و از آن هاکمتر استفاده میکند

حیح

🙄 10 ماه قبل
-2

انسان تنبل عمر و سلامتی زا بی هوده هدر میدهد و از آن هاکمتر استفاده میکند

حیح

ناشناس 10 ماه قبل
0

سخن امام علی

از تنبلی وبی حالی

به شدت پرهیز کنید زیرا این دو هم دنیا را از تو خواهد گرفت وهم آخرت را

Baran

0
ناشنbaranاس 10 ماه قبل

از تنبلی دوری کن

امیر محمد 10 ماه قبل
0

انسان تنبل عمر و سلامتی خود را به هدر میدهد از نعمت های خداوند به خوبی استفاده نمیکند و انها را هدر میدهد و همیشه وقتش را سپری چیز های دیگر میکند و هیچ توشه ای نیز برای اخرت خود به عمل نیاورده.و السلام

لیلا 11 ماه قبل
-1

انسان تنبا ماننز همه از نعمت های خداوند برخوردار است اما بدون اینکه برای هدف درستی تلاش کندعمر وسلامتی وبقیه نعمت هایش را بیهوده هدر می دهد و از آنها کمتر استفاده می کند

بي نام 11 ماه قبل
4

انسان تنبل، عمر،سلامتی و بقیه نعمت هایش را بیهوده هدر می دهد و از آنها کمتر استفاده می کند و همیشه وقتش را بیهوده سپری می کند و به کارهای اخروی خود و فراهم کردن توشه نمی پردازد و به این دلیل در آخرت هم از نعمت هایی که خداوند پاداش در نظر گرفته است محروم می شود.

برای پاسخ کلیک کنید