شعر سعدیا دی رفت با کدام یک از ویژگی های دانش آموز نمونه ارتباط دارد صفحه 104 هدیه های آسمان ششم

ناشناس

دانش آموز نمونه باید به حرف های معلمش خوب گوش کند

سودا

دانش آموز نمونه وقت شناس است و برای رسیدن به هدف هایش و موفقیت تلاش میکند و از وقتش بهترین بهره وری را میکند

جواب ایستگاه فکر صفحه ۱۰۴ کتاب هدیه های آسمان پایه ششم شعر سعدیا دی رفت با کدام یک از ویژگی های دانش آموز نمونه ارتباط دارد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : دانش آموز نمونه کسی است که برنامه ریزی می کند و از فرصت هایش خیلی خوب استفاده می کند.

سودا : دانش آموز نمونه وقت شناس است و برای رسیدن به هدف هایش و موفقیت تلاش میکند و از وقتش بهترین بهره وری را میکند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
سحر بابکی 1 ماه قبل
0

استفاده درست از فرصت ها

سحر بابکی 1 ماه قبل
0

استفاده درست از فرصت

سودا 5 ماه قبل
3

دانش آموز نمونه وقت شناس است و برای رسیدن به هدف هایش و موفقیت تلاش میکند و از وقتش بهترین بهره وری را میکند

نویسنده 5 ماه قبل
1

کسی است که از فرصت و زمان های خود به خوبی استفاده می کند

ناشناس 5 ماه قبل
3

دانش آموز نمونه باید به حرف های معلمش خوب گوش کند

☠سروک☠ 5 ماه قبل
1

دانش آموز نمونه کسی است که برنامه ریزی میکند ،وقت شناس است،از فرصت هایش خوب استفاده می کند و همیشه موفق است

نویسنده 5 ماه قبل
0

سلام من یسنا

نویسنده 5 ماه قبل
0

ببد بدبدبدبدبدبدببدبدبدبدب

برای پاسخ کلیک کنید