شاعر چه ویژگی هایی برای سوار سبزپوش بیان کرده است صفحه 105 فارسی پنجم

نگار

که بلاخره سوار سبز پوش میاید و همه شاد میشوند سوار سبز پوش :امام زمان

بله

شاعر چه ویژگی هایی برای سوار سبزپوش بیان کرده اهست

یلدا❤

آفرین😍

ممنون

زهرا

شعر خوبی هستشخیلی خیلی خوبمن فقط خوانش و فهم رو نمی تونم حل کنم

نویسنده

خوبه

جواب خوانش و فهم صفحه ۱۰۵ کتاب ادبیات فارسی پنجم دبستان شاعر چه ویژگی هایی برای سوار سبزپوش بیان کرده است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : الف) جامعه ای از عطر نرگس ها به تن کرده است. ب) شالی از پروانه ها بر روی دوش دارد.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
یلدا❤ 1 سال قبل
2

جامه ای تن دارد که عطر گل های نرگس را دارد و پروانه ها دور او پرواز می کنند👉🏻جواب درست

4
یلدا❤ 1 سال قبل

آفرین😍

ممنون

3
یلدا❤ 1 سال قبل

آفرین😍

ممنون

2
یلدا❤ 1 سال قبل

آفرین😍

ممنون

2
یلدا❤ 1 سال قبل

آفرین😍

ممنون

یلدا❤ 1 سال قبل
-1

سوار سبز پوش یعنی امام زمان

شاید جواب بشه امام زمان

ناشناس 1 سال قبل
1

یسنا علمی هستم

بهم بگو دیگه

ناشناس 1 سال قبل
-2

بگو دیگه

ایلین 2 سال قبل
1

میشه بهم بگید منظور شاعرازفواره ی گنجشک ها چیست

دخی 2 سال قبل
-1

منظور شاعر از فواری گنجشک ها چیست

نگار 2 سال قبل
6

که بلاخره سوار سبز پوش میاید و همه شاد میشوند سوار سبز پوش :امام زمان

1
یعنی جمعیت گنچیشک ها 1 سال قبل

درسته ولی معلم ما میگه بوی عطر شما

درست میگی معلم ما نادریت میگه

ناشناس 2 سال قبل
-1

شاعرچه ویژگی های برای سوار سبز پوش بیان کرده است

Max 2 سال قبل
0

LoL

ناشناس 2 سال قبل
0

معنی سبزپوش

1
سایان 2 سال قبل

منظور شاعر از فواره ی گنجشک ها چیست

ناشناس 2 سال قبل
0

Sjsusr ? rdu

ناشناس 2 سال قبل
3

فارسی پنجم صفحهی ۱۰۵

4
بله 2 سال قبل

شاعر چه ویژگی هایی برای سوار سبزپوش بیان کرده اهست

ناشناس 2 سال قبل
-2

امام زمان

ناشناس 2 سال قبل
-2

بله

خیلی عالی بود مرسی ممنون 2 سال قبل
-2

خیلی عالی بود

نویسنده 2 سال قبل
3

چشم

x king 2 سال قبل
-1

نوکرم به مولا🖕

نویسنده 2 سال قبل
3

شاعرچه ویژگی هایی برای سوار سبزپوش بیان کرده است

1
ماریا 2 سال قبل

شاعر چ ویژه گی های برای سوار سبز پوش بیان کرده است

نویسنده 2 سال قبل
-2

میگم درس بال در پرستو را برام بگو

1
حسان بخشی 2 سال قبل

ارع

ناشناس 2 سال قبل
3

خوبه

نویسنده 2 سال قبل
3

خوبه

هومان 2 سال قبل
2

عالییییییی

نویسنده 2 سال قبل
2

عاشقششدم

هومان 2 سال قبل
1

عاشقششدم

-1
رکسن 2 سال قبل

عالیی

کارو 2 سال قبل
-1

منظورش امام زمان ( عج)

کارو 2 سال قبل
-1

منظورش امام زمان( عج)

نویسنده 2 سال قبل
0

امام زمان

زهرا 2 سال قبل
3

شعر خوبی هستشخیلی خیلی خوبمن فقط خوانش و فهم رو نمی تونم حل کنم

معصومه 2 سال قبل
0

خوبه عالی

نویسنده 2 سال قبل
-1

شاعر چه ویژگی های برای سوار سبز پوش بیان کرده ویژگیااین متن لباسی از عطر نرگس پوشیده وشالی از پروانه ها

نویسنده 2 سال قبل
-1

عالینیایش شامی

-1
همایون هستم عالیییییی 2 سال قبل

هیچی

ممنون خیلی خوبه 2 سال قبل
0

ممنون خیلی خوبه عالی

ترنم 2 سال قبل
-2

ببخشید هواسم نبود نمیدونستم کجا باید اسم بنویسم

ترنم 2 سال قبل
0

ببخشید هواسم نبود نمیدونستم کجا باید اسم بنویسم به هر حال ممنونم از شما

احمدرضاجمالی 2 سال قبل
-2

تاهمه جاسرسبز و بوی گل نرگس بدهد وبیشتر اشاره به امام زمان (ع)دارد

نویسنده 2 سال قبل
-1

لطفا بهم بگید

نویسنده 2 سال قبل
1

ف

نویسنده 2 سال قبل
1

که بالاخره سوار سبز پوش می اید امیررضا حیدری

برای پاسخ کلیک کنید