شکسپیر روزگار را به چه چیزی تشبیه کرده است؟ صفحه 121 فارسی هشتم

H.azizi

باید این فرصت ها را غنیمت شمرد و قدر آن را ندانستن چاره ای جز ناراحتی و پشیمانی برای ما ندارد

ناشناس

عالی

Fsh

عالی

نویسنده

ااا

فاطی

آفرین تقلب خوبی بود

جواب خودارزیابی صفحه ۱۲۱ کتاب ادبیات فارسی پایه هشتم شکسپیر روزگار را به چه چیزی تشبیه کرده است؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : به دریایی که کشتی زندگانی ما بر روی آن به سوی ساحل مقصود میرود.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 2 ماه قبل
0

به دریایی که کشتی زندگانی ما بر روی آن به طرف ساحل مقصد ها می‌رود

یاس 2 ماه قبل
0

جوابش چی میشه

تانیا 2 ماه قبل
0

دریاییکه کشتی زندگانی بر روی آن به سوی ساحل مقصود میرود

0
کص 2 ماه قبل

آفرین

تانیا 2 ماه قبل
1

دریایی که کشتی زندگانی بر روی آن به سوی ساحل مقصود میرود

سارا 2 ماه قبل
0

کشتی

اتوسا 2 ماه قبل
0

به دریاییی

bahar moradi 3 ماه قبل
0

دریایی که کشتی زندگانی بر روی آن راه میرود

ناشناس 3 ماه قبل
0

به دریایی که همیشه در جزر و مد است.

نازیشونم 4 ماه قبل
0

به کشتی زندگانی ک ما بروروی آن به ساحل مقصود میرود

0
ناشناس 2 ماه قبل

نوچ

saba 7 ماه قبل
0

دریا

0
کص 2 ماه قبل

تبارکلا😂

Fsh 7 ماه قبل
6

عالی

ناشناس 7 ماه قبل
6

عالی

0
ممنون 2 ماه قبل

ممنون

H.azizi 7 ماه قبل
25

باید این فرصت ها را غنیمت شمرد و قدر آن را ندانستن چاره ای جز ناراحتی و پشیمانی برای ما ندارد

نویسنده 7 ماه قبل
0

😐

حامد 7 ماه قبل
0

ببخشید جواب چی میشه

0
غزاله 7 ماه قبل

جوابش که نوشته نیست

نویسنده 7 ماه قبل
0

هلعط۵بو

نویسنده 7 ماه قبل
2

خوبه

5
نویسنده 7 ماه قبل

ااا

... 7 ماه قبل
2

به دریایی که کشتی زندگانی ما بر روی آن به طرف ساحل مقصد ها می رود

نویسنده 7 ماه قبل
2

روزگار دریایی است که کشتی زندگانی ما بر روی آن به سوی ساحل مقصد میرود. بهار

یک بنده خدا 7 ماه قبل
2

فکر کنم به دریا تشبیه کرده است .

نویسنده 7 ماه قبل
0

نویسنده 7 ماه قبل
-1

دریا

نویسنده 7 ماه قبل
0

ممنون

ناشناس 7 ماه قبل
0

جواب چیشد😐

رها 7 ماه قبل
0

به دریایی که همیشه در جزر و مد است

فاطی 7 ماه قبل
4

آفرین تقلب خوبی بود

نویسنده 7 ماه قبل
0

دریایی که کشتی زندگانی بر روی آن راه میرودسوگل نادری

نویسنده 7 ماه قبل
0

عالی

نویسنده 7 ماه قبل
0

نمیدونم

meli 7 ماه قبل
2

ما باید زندگی خود را با اندیشه و فکر خانواده و بذرگترمان بچرخانیم

برای پاسخ کلیک کنید