شکسپیر روزگار را به چه چیزی تشبیه کرده است؟ صفحه 121 فارسی هشتم

H.azizi

باید این فرصت ها را غنیمت شمرد و قدر آن را ندانستن چاره ای جز ناراحتی و پشیمانی برای ما ندارد

ناشناس

عالی

Fsh

عالی

نویسنده

ااا

فاطی

آفرین تقلب خوبی بود

جواب خودارزیابی صفحه ۱۲۱ کتاب ادبیات فارسی پایه هشتم شکسپیر روزگار را به چه چیزی تشبیه کرده است؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : به دریایی که کشتی زندگانی ما بر روی آن به سوی ساحل مقصود میرود.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 2 سال قبل
1

به دریایی که کشتی زندگانی ما بر روی آن به طرف ساحل مقصد ها می‌رود

یاس 2 سال قبل
-1

جوابش چی میشه

تانیا 2 سال قبل
0

دریاییکه کشتی زندگانی بر روی آن به سوی ساحل مقصود میرود

0
کص 2 سال قبل

آفرین

تانیا 2 سال قبل
0

دریایی که کشتی زندگانی بر روی آن به سوی ساحل مقصود میرود

سارا 2 سال قبل
0

کشتی

اتوسا 2 سال قبل
-1

به دریاییی

bahar moradi 2 سال قبل
0

دریایی که کشتی زندگانی بر روی آن راه میرود

ناشناس 2 سال قبل
0

به دریایی که همیشه در جزر و مد است.

نازیشونم 2 سال قبل
0

به کشتی زندگانی ک ما بروروی آن به ساحل مقصود میرود

0
ناشناس 2 سال قبل

نوچ

saba 2 سال قبل
0

دریا

-1
کص 2 سال قبل

تبارکلا😂

Fsh 3 سال قبل
6

عالی

ناشناس 3 سال قبل
6

عالی

0
ممنون 2 سال قبل

ممنون

H.azizi 3 سال قبل
26

باید این فرصت ها را غنیمت شمرد و قدر آن را ندانستن چاره ای جز ناراحتی و پشیمانی برای ما ندارد

نویسنده 3 سال قبل
1

😐

حامد 3 سال قبل
0

ببخشید جواب چی میشه

0
غزاله 3 سال قبل

جوابش که نوشته نیست

نویسنده 3 سال قبل
0

هلعط۵بو

نویسنده 3 سال قبل
2

خوبه

5
نویسنده 3 سال قبل

ااا

... 3 سال قبل
1

به دریایی که کشتی زندگانی ما بر روی آن به طرف ساحل مقصد ها می رود

نویسنده 3 سال قبل
2

روزگار دریایی است که کشتی زندگانی ما بر روی آن به سوی ساحل مقصد میرود. بهار

یک بنده خدا 3 سال قبل
2

فکر کنم به دریا تشبیه کرده است .

نویسنده 3 سال قبل
0

نویسنده 3 سال قبل
-1

دریا

نویسنده 3 سال قبل
0

ممنون

ناشناس 3 سال قبل
0

جواب چیشد😐

رها 3 سال قبل
0

به دریایی که همیشه در جزر و مد است

فاطی 3 سال قبل
4

آفرین تقلب خوبی بود

نویسنده 3 سال قبل
0

دریایی که کشتی زندگانی بر روی آن راه میرودسوگل نادری

نویسنده 3 سال قبل
0

عالی

نویسنده 3 سال قبل
0

نمیدونم

meli 3 سال قبل
2

ما باید زندگی خود را با اندیشه و فکر خانواده و بذرگترمان بچرخانیم

برای پاسخ کلیک کنید