شادی چیست چه چیزهایی باعث شادی میشوند صفحه 134 تفکر و سبک زندگی هشتم

نویسنده

شادی احساس خوشحالی و شعف ناشی از اسایش و رضایت استهر چیز یا اتفاقی که احساس انسان را به وجد اورد انسان را شاد میکند

مهرسا پرسپولیسی

شادی یک احساس درونی و روانی است که در آن فرد احساس لذّت،شعف و نشاط و خوشبختی می کند.هر چیز که باعث رضایتمندی انسان از زندگی و نشاط و لذّت در او شود در او احساس شادی و سرور را به وجود می آورد.

نویسنده

به نظر من:شادی به معنای رضایت هست.اونچه که شما از چیزی ویا مقعیتی که هستید راضی باشید.البته همیشه دلیلی برای شادی نخواید!چون شاید در وضعیت خوبی قرار نداشتید ولی در هر حال انسان سالمی هستید!

نویسنده

یکی از نیازهای اساسی انسان شادی و نشاط است. شادی به زندگی معنا میبخشد و موجب نشاط روحی و سلامتی و افزایش توانایی میشود. انسانِ شاد میتواند قلههای موفقیت را تند طی کند و در مدرسه و اجتماع نقش سازندهای داشته باشد.

نویسنده

شوروشوقی که در ما ایجاد میشود را شادی میگویند

جواب فعالیت های تکمیلی در کلاس صفحه ۱۳۴ کتاب تفکر و سبک زندگی پایه هشتم شادی چیست چه چیزهایی باعث شادی میشوند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

نویسنده : به نظر من:
شادی به معنای رضایت هست.
اونچه که شما از چیزی ویا مقعیتی که هستید راضی باشید.
البته همیشه دلیلی برای شادی نخواید!
چون شاید در وضعیت خوبی قرار نداشتید ولی در هر حال انسان سالمی هستید!.

آرام علیزاده :‌شاید درواقع مجموع دو احساس درونی ماست
یک حس رضایت مادیگری و دیگری کیفیت احساسات
امید داشتن به زندگی و غم نخوردن.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
نویسنده 7 ماه قبل
18

شادی احساس خوشحالی و شعف ناشی از اسایش و رضایت استهر چیز یا اتفاقی که احساس انسان را به وجد اورد انسان را شاد میکند

نویسنده 7 ماه قبل
10

به نظر من:شادی به معنای رضایت هست.اونچه که شما از چیزی ویا مقعیتی که هستید راضی باشید.البته همیشه دلیلی برای شادی نخواید!چون شاید در وضعیت خوبی قرار نداشتید ولی در هر حال انسان سالمی هستید!

مهرسا پرسپولیسی 7 ماه قبل
11

شادی یک احساس درونی و روانی است که در آن فرد احساس لذّت،شعف و نشاط و خوشبختی می کند.هر چیز که باعث رضایتمندی انسان از زندگی و نشاط و لذّت در او شود در او احساس شادی و سرور را به وجود می آورد.

نویسنده 7 ماه قبل
0

شادی به معنی رضایت است که از چیزی راضی باشیم

نویسنده 7 ماه قبل
7

شوروشوقی که در ما ایجاد میشود را شادی میگویند

نویسنده 7 ماه قبل
0

کرونا از بین تمام ایرانی ها و جهان بره

نویسنده 7 ماه قبل
7

یکی از نیازهای اساسی انسان شادی و نشاط است. شادی به زندگی معنا میبخشد و موجب نشاط روحی و سلامتی و افزایش توانایی میشود. انسانِ شاد میتواند قلههای موفقیت را تند طی کند و در مدرسه و اجتماع نقش سازندهای داشته باشد.

علی 7 ماه قبل
5

چه چیزی باعث شادی در انسان میشود؟؟؟

-2
هن 6 ماه قبل

مم

کک

نویسنده 7 ماه قبل
-1

به نظر من شادی چیزیه که در درون آدم به جون میاد پس ما باید شادی رو کشف کنیم

نویسنده 7 ماه قبل
-2

شادی یعنی نسبت به چیزی از ته دل راضی بودن

نویسنده 7 ماه قبل
-1

نن

نویسنده 7 ماه قبل
1

شادی چیست چرا باید شاد باشیم

هلیا نظری 7 ماه قبل
0

افراد قدرتمند شادترند

ناشناس 7 ماه قبل
0

شادی یعنی حال انسان از لحاظ روحی و درونی خوب باشه و از خودمون و دیگرلن رضایت داشته باشیم

برای پاسخ کلیک کنید