شرایط محیطی و فرهنگی جامعه چگونه سبک زندگی یک فرد را تحت تاثیر قرار می دهد صفحه 51 تفکر و سبک زندگی هفتم

Fateme

شرایط محیطی و فرهنگی جامعه چگونه سبک زندگی یک فرد را تحت تاثیر قرار می دهد؟ جواب :شرایط محیط جغرافیایی و تربیت دینی و فرهنگی و تمامی جنبه های دیگر زندگی تحت تأثیر محیط و محل زندگی فرد است از سبک زندگی او نیز تحت تاثیر این موارد می باشد.

نویسنده

فاطمه♡شرایط محیطی و فرهنگی جامعه چگونه سبک زندگی یک فرد را تحت تاثیر قرار می دهد؟ جواب :شرایط محیط جغرافیایی و تربیت دینی و فرهنگی و تمامی جنبه های دیگر زندگی تحت تأثیر محیط و محل زندگی فرد است از سبک زندگی او نیز تحت تاثیر این موارد می باشد.

رز

هر فرد در مکان هایی با فرهنگ های متفاوت رشد میکند و طبق دانسته های خود سبک زندگی ای را انتخاب میکنداگر فردی در منطقه ای با موقعیت مالی بالا رشد کند سبک زندگی او به صورت مدرن خواهد بوداما اگر فردی در موقعیت مالی پایینی رشد کند سبک زندگی او به صورت ساده و خاکی خواهد بود

شمیم

مثل این هست که بگوییم اگر یک فرد در یک جامعه خراب رشد کند،خودش نیز ناسالم می شود.اما اگر یک فرد در یک محیط سالم و خوب بزرگ شود قاعدتا به این شکل نمی شود.

نویسنده

عسل هاشمی: سلام دوست عزیزم.مثل این هست که بگوییم اگر یک فرد در یک جامعه خراب رشد کند،خودش نیز ناسالم می شود.اما اگر یک فرد در یک محیط سالم و خوب بزرگ شود قاعدتا به این شکل نمی شود.موفق و موید باشی دوست عزیزم.

جواب فعالیت بحث گروهی صفحه ۵۱ کتاب تفکر و سبک زندگی پایه هفتم شرایط محیطی و فرهنگی جامعه چگونه سبک زندگی یک فرد را تحت تاثیر قرار می دهد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

شمیم :‌مثل این هست که بگوییم اگر یک فرد در یک جامعه خراب رشد کند،خودش نیز ناسالم می شود.
اما اگر یک فرد در یک محیط سالم و خوب بزرگ شود قاعدتا به این شکل نمی شود..

عرفان عارف : سبک زندگی مجموعه رفتارهای خوب و بد هر فرد که به تفکر و اعتقادات او بستگی داذد که با توجه به عقاید و تجربه و عادات و اداب و رسوم و افکار و محیط جغرافیایی که در ان قرار میگیرد برای افراد متفاوت است.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 2 ماه قبل
0

سبک زندگی

ناشناس 2 ماه قبل
0

خیلی بدی

فاطی 2 ماه قبل
1

سبک زندگی در حقیقت مجموعه ای از رفتار خوب یا بد هر فرد است

ممنون 7 ماه قبل
5

ممنون

علی 7 ماه قبل
3

نمیدانم جواب رابنویسید لطفاً

شمیم 7 ماه قبل
9

مثل این هست که بگوییم اگر یک فرد در یک جامعه خراب رشد کند،خودش نیز ناسالم می شود.اما اگر یک فرد در یک محیط سالم و خوب بزرگ شود قاعدتا به این شکل نمی شود.

نویسنده 7 ماه قبل
3

شرایط محیطی و فرهنگی جامعه چگونه سبک زندگی یک فرد را تحت تاثیر قرار می دهد؟ جواب :شرایط محیط جغرافیایی و تربیت دینی و فرهنگی و تمامی جنبه های دیگر زندگی تحت تأثیر محیط و محل زندگی فرد است از سبک زندگی او نیز تحت تاثیر این موارد می باشد.

1
سوگند فتاحی 2 ماه قبل

بله ممنون از شما

نویسنده 7 ماه قبل
14

فاطمه♡شرایط محیطی و فرهنگی جامعه چگونه سبک زندگی یک فرد را تحت تاثیر قرار می دهد؟ جواب :شرایط محیط جغرافیایی و تربیت دینی و فرهنگی و تمامی جنبه های دیگر زندگی تحت تأثیر محیط و محل زندگی فرد است از سبک زندگی او نیز تحت تاثیر این موارد می باشد.

Fateme 7 ماه قبل
25

شرایط محیطی و فرهنگی جامعه چگونه سبک زندگی یک فرد را تحت تاثیر قرار می دهد؟ جواب :شرایط محیط جغرافیایی و تربیت دینی و فرهنگی و تمامی جنبه های دیگر زندگی تحت تأثیر محیط و محل زندگی فرد است از سبک زندگی او نیز تحت تاثیر این موارد می باشد.

رز 7 ماه قبل
11

هر فرد در مکان هایی با فرهنگ های متفاوت رشد میکند و طبق دانسته های خود سبک زندگی ای را انتخاب میکنداگر فردی در منطقه ای با موقعیت مالی بالا رشد کند سبک زندگی او به صورت مدرن خواهد بوداما اگر فردی در موقعیت مالی پایینی رشد کند سبک زندگی او به صورت ساده و خاکی خواهد بود

نویسنده 7 ماه قبل
8

عسل هاشمی: سلام دوست عزیزم.مثل این هست که بگوییم اگر یک فرد در یک جامعه خراب رشد کند،خودش نیز ناسالم می شود.اما اگر یک فرد در یک محیط سالم و خوب بزرگ شود قاعدتا به این شکل نمی شود.موفق و موید باشی دوست عزیزم.

عسل هاشمی 7 ماه قبل
6

عسل هاشمی: سلام دوست عزیزم.مثل این هست که بگوییم اگر یک فرد در یک جامعه خراب رشد کند،خودش نیز ناسالم می شود.اما اگر یک فرد در یک محیط سالم و خوب بزرگ شود قاعدتا به این شکل نمی شود.موفق و موید باشی دوست عزیزم.

نویسنده 7 ماه قبل
7

جوابش توی ص ۵۱ آخر صفحه هست

ناشناس 7 ماه قبل
1

ص۵۱ آخر صفحه هست جواب

برای پاسخ کلیک کنید