شعر بنی آدم اعضای یک پیکرند از کیست با معنی صفحه 25 مطالعات اجتماعی هفتم

نویسنده

این شعر معروف از سعدی است که در کتاب گلستان سعدی در «باب اول: در سیرت پادشاهان» آمده و قالب این سه بیت شعر، قالب قطعه است.

ناشناس

این شعر از سعدی هستش

نویسنده

از سعدی

نویسنده

ازسعدی هستشآدم ها در این دنیا باهم مساوی هستندودر زمانی که آفریده شدند باروح خداوند آفریده شدنداگر یکی از این آدم ها برایش اتفاقی بیفتدآدم های دیگر هم به کمک او می شتابند…امیدوارم که بدردتون بخوره 🙂

نویسنده

انسان ها مانند اعضای یک بدن هستند اگر انسان در سختی ومشکل باشد گویی همه انسان ها دچار مشکل شده اند واگر ما از غم دیگران ناراحت نشویم شایسته نیست که مارا در غم هایمان کمک کنند

جواب فعالیت صفحه ۲۵ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هفتم شعر بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند چو عضوی به درد آورد روزگار دگر عضو ها را نماند قرار تو کز محنت دیگران بی غمی نشاید که نامت نهند آدمی معنای بیت از کیست با معنی از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : فکر کنم از سعدی باشه.

نویسنده : این شعر از سعدی گلستان است وارد باب یک یعنی سیرت پادشاهان است قطعا این شعر ساده نیست.

فرزاد : از گلستان سعدی در باب اول (سیرت پادشاهان) امده است.

نویسنده : از سعدی هستش. آدم‌ ها در این دنیا باهم مساوی هستند و در زمانی که آفریده شدند با روح خداوند آفریده شدند اگر یکی از این آدم ها برایش اتفاقی بیفتد آدم های دیگر هم به کمک او می شتابند. امیدوارم که بدردتون بخوره. 🙂

ماکانی : همه ی انسان هادر افرینش یکسانند و اگر مشکلی برای کسی ایجاد شود همه ناراحت میشوند و اگر تو از رنج دیگران ناراحت نیستی نمیشود نام تورا آدم گزاشت.

نویسنده : انسان ها مانند اعضای یک بدن هستند اگر انسان در سختی ومشکل باشد گویی همه انسان ها دچار مشکل شده اند واگر ما از غم دیگران ناراحت نشویم شایسته نیست که مارا در غم هایمان کمک کنند.

ناشناس : و اگر تو از رنج دیگران ناراحت نیستی نمیشود نام تورا آدم گزاشت.

نویسنده : یعنی همه انسان ها شبیه هم هستند و هیچکس با کس دیگر فرق ندارد.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
یه بنده خدایی 16 روز قبل
2

شعر از سعدی هستش

😜

امیر حسین چملی 17 روز قبل
0

مال سعدی هستش

ناشناس 19 روز قبل
0

بنی

😑 25 روز قبل
0

سلام لطفا ارتباط این شعر رو با خود درس بزارید

بی نام 25 روز قبل
-2

خب ارتباط این شعر با خود درس چی هست؟

لطفا بگین

بدون نام 26 روز قبل
0

معنی شعر همین هست

amir 29 روز قبل
2

این معنی سوالاته؟

حیدر 30 روز قبل
2

جواب

M__a___N____i 6 ماه قبل
2

از سعدی است در کتاب گلستان

-1
اا۸ 24 روز قبل

بله

الهه 11 ماه قبل
0

سلام

-1
محمد امین 11 ماه قبل

احتمال میدم از سعدی باشه

شاهین 11 ماه قبل
0

سلام

نویسنده 11 ماه قبل
4

این شعر از سعدی گلستان است وارد باب یک یعنی سیرت پادشاهان است قطعا این شعر ساده نیست

A 11 ماه قبل
-1

از سعدیه

مرضیه 11 ماه قبل
-2

بنی إدم اعضای یک پیکرند

نویسنده 11 ماه قبل
-1

از سعدی هستش

فاطمه 11 ماه قبل
4

سعدی

نویسنده 11 ماه قبل
-2

نمیرانم

نویسنده 11 ماه قبل
6

این شعر از سعدی است

نویسنده 11 ماه قبل
1

سعدی

فاطمه 11 ماه قبل
0

شعر زیباییست

سلام 11 ماه قبل
-2

سلام خوب معنی کرده

سارا 11 ماه قبل
1

سلام لطفا با معنی باشه

نویسنده 11 ماه قبل
1

شعر از سعدی اس

محلا 11 ماه قبل
1

معنی شعره کجاس

2
یاسین بدوی 11 ماه قبل

خیلی عالی

نویسنده 11 ماه قبل
7

ازسعدی هستشآدم ها در این دنیا باهم مساوی هستندودر زمانی که آفریده شدند باروح خداوند آفریده شدنداگر یکی از این آدم ها برایش اتفاقی بیفتدآدم های دیگر هم به کمک او می شتابند…امیدوارم که بدردتون بخوره 🙂

0
آیناز 11 ماه قبل

وای جواب اینه خیلی ممنون

-1
یسنا 11 ماه قبل

خیلی. خیلی ممنون

ماکانییییییی مملکت 11 ماه قبل
5

همه ی انسان هادر افرینش یکسانند و اگر مشکلی برای کسی ایجاد شود همه ناراحت میشوند و اگر تو از رنج دیگران ناراحت نیستی نمیشود نام تورا آدم گزاشت

نویسنده 11 ماه قبل
6

انسان ها مانند اعضای یک بدن هستند اگر انسان در سختی ومشکل باشد گویی همه انسان ها دچار مشکل شده اند واگر ما از غم دیگران ناراحت نشویم شایسته نیست که مارا در غم هایمان کمک کنند

ماهان نجفی 11 ماه قبل
-2

این شعر از سعدی است

میرزایی 11 ماه قبل
3

از سعدی است ولی خیلی خوب میشد معنی اش راهم میگذاشتید

نویسنده 11 ماه قبل
-1

از سعدیه

نویسنده 11 ماه قبل
0

حیاطواگر تو از رنج دیگران ناراحتی نیستی نمیشود نام تو را ادم گذاشت

. 11 ماه قبل
-1

یه معنی خواستیم ها همش غلط بودیکی از بچه های کلاس اینا رو گفته بود ۰ که هیچی منفی گرفت

مبین 11 ماه قبل
-1

سلام شعر از سعدی است

زیبا 11 ماه قبل
0

فکر کنم سعدی

زیبا 11 ماه قبل
0

فکر کنم سعدی

0
😗😗😗 11 ماه قبل

این شعر از گلستان سعدی هستش مطمئنم

☺☺☺😊 11 ماه قبل
1

عالی بود

نویسنده 11 ماه قبل
1

این شعر از سعدی شاعر بزرگ است✎

... 11 ماه قبل
3

سعدى

نویسنده 11 ماه قبل
1

میخواهم معنی شعر بنی آدم اعضای یک دیگرند رو ببینم

نویسنده 11 ماه قبل
0

من میخواهم ادامه مطلب را ببینم 😠

نویسنده 11 ماه قبل
1

شعر بنی ادم اعضای یک پیکرند از سعدی است

ال 11 ماه قبل
4

عالی

نویسنده 11 ماه قبل
7

از سعدی

0
اا۸ 24 روز قبل

بله

همتا 11 ماه قبل
-1

این شعر از سعدی هستش و اینکه نشان دهنده ی یاری رساندن بود☆

نویسنده 11 ماه قبل
3

بنی ادم اازای یک دی گرن

نویسنده 11 ماه قبل
0

من هیچی بلد نیستم 😁😀😁😀😂

0
پس خنگ هستی🤣😂 11 ماه قبل

قدر لحظه ها را بدانیم

نویسنده 11 ماه قبل
1

نویسنده سعدیمعنی همه ی انسان ها ماماند یکدیگر هستند و باید در موارد سختی ها به هم کمک کنندملیکا

نویسنده 11 ماه قبل
4

این شعر از سعدی استنهانی او از همدردی و همیاری انسان گفته است

ناشناس 11 ماه قبل
8

این شعر از سعدی هستش

توکا 11 ماه قبل
-2

چرا میخندی

نویسنده 11 ماه قبل
0

همه انسان ها در آفرینش یکسانند و هیچ فرقی با یکدیگر ندارند و اگر مشکل یا گرفتاری برای کسی ایجاد شود همه ناراحت میشوند و اگر توانستند برای حل این مشکل یا گرفتاری تلاش می کنند و اگر کسی از این رنج و گرفتاری که برای دیگری پیش امده ناراحت نشود و او را درک نکند نمیشود اسم این فرد رو ادم گذاشت

سحر 11 ماه قبل
2

این شعر از سعدی است

3
فاطمه ارجاع 11 ماه قبل

لطفاً مفهوم شعر فعالیت صفحه ۲۵ اجتماعی هفتم رو برام بفرستین 🙏🙏🙏🙏

نویسنده 11 ماه قبل
1

یعنی اینکه تمام آدم ها از یک وجودند که وقتی خدا آنهارا آفرید همشون رو یک جور دوست داره که اگر یکی از انسانهاغم یا مشکلی داشت همه ی انسانها یه کمک او میشتابندکه اگر انسانی مشکلی داشت وتو در غمش میتونستی وکمک نکردی تو انسان خوبی نیستی

نویسنده 11 ماه قبل
5

از سعدی هستفقط مفهوم اش چیه؟

A 11 ماه قبل
1

سلامشعر از سعدی است

نویسنده 11 ماه قبل
-2

بنی آدم اعضای یک دیگران ولی اولاد سلیچ چیزه دیگر

نویسنده 11 ماه قبل
8

این شعر معروف از سعدی است که در کتاب گلستان سعدی در «باب اول: در سیرت پادشاهان» آمده و قالب این سه بیت شعر، قالب قطعه است.

نویسنده 11 ماه قبل
-2

پس بقیه اش کو اصلا معنی شعر نیومده که یعنی چی°°

𝓐𝔂𝓭𝓪㋡❥ 11 ماه قبل
4

میشه بیت به بیت معنی کنین ک ما متوجه بشیم!؟

ی.م 11 ماه قبل
0

شعر از سعدی است

نویسنده 11 ماه قبل
1

از سعدی است تمام

نویسنده 11 ماه قبل
3

نویسنده سعدی هستش

خوب 11 ماه قبل
-2

خوبه

نویسنده 11 ماه قبل
0

نمیدونم ای بابا

نویسنده 11 ماه قبل
0

دوست لطفا ن معنی شعر رو بفرستین

برای پاسخ کلیک کنید