شکل روبه رو مسیر پرتو نوری را در دو محیط شفاف متفاوت نشان می دهد با ذکر دلیل بیان کنید کدام یک از دو محیط رقیق تر است صفحه 138 علوم هشتم

جواب خود را بیازمایید صفحه ۱۳۸ کتاب علوم تجربی پایه هشتم شکل روبه رو مسیر پرتو نوری را در دو محیط شفاف متفاوت نشان می دهد با ذکر دلیل بیان کنید کدام یک از دو محیط رقیق تر است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : محیط اول غلیظ تر از محیط دوم است چون از خط عمود فرضی دور شده است.

مهدی : محیط اول غلیظ تر از محیط دوم است چون از خط عمود فرضی دور شده است..

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
نویسنده 1 سال قبل
2

مهدی : محیط اول غلیظ تر از محیط دوم است چون از خط عمود فرضی دور شده است.

محمد امین 1 سال قبل
0

میشه جواب بدید

ناشناس 1 سال قبل
0

محیط اودوم رقیق تر است به خاطر اینکه از خط عمود دور شده

نویسنده 1 سال قبل
0

من چیزی نمیدونم

نویسنده 1 سال قبل
0

خوب

نویسنده 1 سال قبل
0

جواب این خودارزیابی کنید چی بچه ها؟؟؟؟

0
نویسنده 1 سال قبل

چون پرتو نور از خط فرضی عمودی دور شده است پس نتیجه می گیریم که محیط اول غلیظ تر و محیط دوم رقیق تر است

... 1 سال قبل
0

جوااااااب این خودارزیابی کنید چی😭😭

نویسنده 1 سال قبل
0

گفت

آوا 1 سال قبل
0

چون بازتاب نور از خط عمودی فرضی دور شده پس محیط اول غلیظ تر و محیط دوم رقیق تر است

ناشناس 1 سال قبل
1

چون پرتو نور از خط فرضی عمودی دور شده است پس نتیجه می گیریم که محیط اول غلیظ تر و محیط دوم رقیق تر است

برای پاسخ کلیک کنید