شکل روبه رو مسیر پرتو نوری را در دو محیط شفاف متفاوت نشان می دهد با ذکر دلیل بیان کنید کدام یک از دو محیط رقیق تر است صفحه 138 علوم هشتم

نویسنده

مهدی : محیط اول غلیظ تر از محیط دوم است چون از خط عمود فرضی دور شده است.

جواب خود را بیازمایید صفحه ۱۳۸ کتاب علوم تجربی پایه هشتم شکل روبه رو مسیر پرتو نوری را در دو محیط شفاف متفاوت نشان می دهد با ذکر دلیل بیان کنید کدام یک از دو محیط رقیق تر است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : محیط اول غلیظ تر از محیط دوم است چون از خط عمود فرضی دور شده است.

مهدی : محیط اول غلیظ تر از محیط دوم است چون از خط عمود فرضی دور شده است..

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
نویسنده 10 روز قبل
3

مهدی : محیط اول غلیظ تر از محیط دوم است چون از خط عمود فرضی دور شده است.

محمد امین 10 روز قبل
0

میشه جواب بدید

ناشناس 10 روز قبل
0

محیط اودوم رقیق تر است به خاطر اینکه از خط عمود دور شده

نویسنده 10 روز قبل
0

من چیزی نمیدونم

نویسنده 10 روز قبل
0

خوب

نویسنده 10 روز قبل
0

جواب این خودارزیابی کنید چی بچه ها؟؟؟؟

0
نویسنده 10 روز قبل

چون پرتو نور از خط فرضی عمودی دور شده است پس نتیجه می گیریم که محیط اول غلیظ تر و محیط دوم رقیق تر است

... 10 روز قبل
0

جوااااااب این خودارزیابی کنید چی😭😭

نویسنده 10 روز قبل
0

گفت

آوا 10 روز قبل
0

چون بازتاب نور از خط عمودی فرضی دور شده پس محیط اول غلیظ تر و محیط دوم رقیق تر است

ناشناس 10 روز قبل
0

چون پرتو نور از خط فرضی عمودی دور شده است پس نتیجه می گیریم که محیط اول غلیظ تر و محیط دوم رقیق تر است

برای پاسخ کلیک کنید