شعر شیر خدا را به نثر ساده بنویسید معنی صفحه 93 کتاب نگارش فارسی ششم

نرگس

حضرت علی یعنی شیر خدا شاه عرب با تاریکی شب دوست والفت زیادی و نزدیک تری داشت اشک های حضرت علی را به دلیل عشق ازلی اش به خدا است را فقط شب دیده است سخنان مانند موروارید آن حضرت آویزگوش است وهنوز مسجدکوفه با شنیدن این سخنان با ارزش سرگردان است سپیده دم طلوع میکرد وچشمانش علی همچنان بیدار بود

متین

: علی آن مرد شیر خدا و برترین مرد عرب بود.او هیچ شبی را نمیخوابید و فقط خدا را عبادت میکرد.فقط شب از اسرار های علی آگاه بود.حتی مواقعی که خورشید طلوع میکرد باز هم خواب به چشم او نمیاید.او همان ناشناسی است که شام یتیمان عرب را فراهم میکرد.او همان کسی است که در خوابگاه پیغمبر میخوابد تا جان او را نجات دهد و صبح یک روز که میخواست برود به مسجد حلقه ی در ، پرنده ها و…. از او میخواستند که به مسجد نرود. جان عالم به فدای تو ای علی میلاد راستگو

شکوفه

عالی بود ممنون از زحمات شما عزیزان

ناشناس

خییییلی خوب بود

نویسنده

حضرت علی شجاع ترین مرد عرب بود در راه خدا میجنگید . او در شب با خدا راز و نیاز میکرد. ایشان به جای حضرت محمد در بستر او خوابید . او شب ها به طور ناشناس غذا برای فقرا میبرد . در آن روز قیامت حتی حلقه در هم نگذاشت برود .

صفحه ۹۳ کتاب نگارش فارسی ششم معنی مفهوم شعر شیر خدا را به نثر ساده بنویسید کلاس ابتدایی دبستان از سایت نکس لود دریافت کنید.

شعر شیر خدا نثر ساده

شعر شیر خدا را به نثر ساده و کوتاه بنویسید

امروز قرار است که به معنی شعر شیر خدا شاه عرب که در کلاس و پایه ششم و دانش آموزان گفته شده است را در این پست و مطلب برای شما عزیزان به نثر روان و ساده در بیاوریم. جوابی که ما پیدا کردیم اینگونه است که حضرت علی علیه السلام شبها برای یتیمان غذا می برد ولی وقتی حضرت علی علیه السلام شهید شد آنها به این پی بردند که آن حضرت علی بود. حضرت علی با آن بزرگی که داشت شبها برای مردم فقیر و بیچاره غذا می برد و به صورت ناشناس جلوی در منزل آنها می گذاشت و در را می زد و از آنجا دور میشد و حس انسان دوستی حضرت علی در دنیا نمونه بود و خواهد بود.

شعر علی ای شیر خدا به نثر ساده

حضرت علی کسی است که در راه خدا همچون یک شیر شجاع می جنگید و برترین مرد عرب بود و با تاریکی انس و الفت داشت. شب از رازهای علی باخبر است، تاریکی شب محرم رازهای الهی است. شب صدای دعا و مناجات علی و همچنین عشق الهی که مانند چشمه ای در وجود او می جوشد شنیده است. دعاهایی که علی میکرده هنوز در گوش مسجد کوفه مانده است و او را از خود،بیخود می کند. خورشید از افق بالا آمده است و سینه ی آسمان را شکافت ولی چشم علی هنوز بیدار بود و به خواب نرفته بود. علی همان کسی است که در تاریکی شب به صورت ناشناس برای یتیمان غذا می برد. انسان عاشقی که خطر کرد وشب به جای پیامبر در رختخواب او خوابید. در آن سحرگاه شگفت انگیز، حلقه ی در،دست به دامن علی شد. در، دست به دامن علی شد که ای علی از رفتن صرف نظر کن و از من عبور نکن. یا علی عارفان مدهوش ولایت تو هستند.جان عالمیان به فدای تو باد.

جواب دانش آموزان در نظرات پایین سایت

سکینه : امام علی (ع) شب ها بی خبر برای یتیمان غذا می بردند فقط شب از راز های امام علی (ع) با خبر است.

آلاله : امام علی علیه السلام برترین مرد عرب بود وبا تاریکی شب انس و الفت داشت . شب محرم راز های الهی است . علی همان کسی است که در تاریکی شب به صورت ناشناس برای یتیمان غذا می برداشت.

مهیا : حضرت علی (ع) کس است که در راه خدا یک شیر شجاع میجنگید و برترین مرد عرب بود و با تاریکی انس و دوستی داشت . شب از راز های علی (ع) با خبر است تاریکی شب محرم راز های الهی است.

سحر : حضرت علی مثل یک شیر شجاع با دشمنان اسلام می جنگیدند و برترین مرد عرب بودند . شب ها صدای مناجات کردن حضرت علی باخدا به گوش می رسد. حضرت علی همان کسی است که در تاریکی شب به طور ناشناس برای یتیمان عرب غذا می بردند . حضرت علی همان کسی که در بستر پیامبر خوابیدن.

نسیم : حضرت علی کسی است که با تاریکی شب انس گرفته است و در شب ها برای یتیمان عرب شام می برد و فقط شب ها راز های امام علی را می دانند.

رویا : حضرت علی بسیار شجاع بودند و برترین مرد عرب بودند.شب ها با خداوند راز و نیاز میکردند و به طور ناشنا س برای یتیمان فقیر غذا میبردند. حضرت علی کسی است که با شجاعت تمام در بستر پیامبر خوابیدند.

نویسنده : علی همان کسی است که برترین مرد عرب بود وبا خدای خود راز و نیاز داشت و شبانه برای یتیمان عرب شان می برد.

نویسنده : هنگامی که حضرت علی برای نماز می خواست به مسجد برود همه حتی حلقه در خواستند جلوی او را بگیرند چون می دانستند آن روز امام علی به شهادت می رسد آنها گفتند که علی از ما رد نشو عالمان همه مست ولایت حضرت علی که آنقدر مرد بزرگی بود که جان تمام عالم فدای او.

نویسنده : حضرت علی در صبحی که می دانست قرار است در مسجد به شهادت برسد اما چون می دانست رضای خدا در این است تسلیم فرمان خدا شد.

سمین : حضرت علی شجاع ترین و برترین مرد عرب بودند.شب ها به راز و نیاز با خدا می پرداختند و برای یتیمان عرب غذا میبردند و دل مردمان فقیر عرب را شاد می کردند. او با شجاعت فراوان در بستر پیامبر (ص) خوابیدند و پیامبر شبانه راهی مکه شد.

فاطمه : همه ی موجودات مانع رفتن مولا شدند حتی در که گف علی بگزرو از ما مگزر.

ناشناس : حضرت علی با اینکه می دانستند قرار است به طور غمنگینی به شهادت برسند ولی بخواتر دستور خداوند شجاعانه رفتند و به شهادت رسیدند.

موسی : به نظر من حضرت علی شجاع ترین مرد عرب بوده و حتی شب هم از راز های او اگاه است.

نویسنده : امام علی بزرگ وار بسیار مهربان بود. او شب و روز مشغول عبادت بود.به یتیمان غذا میدادو در جای پیامبر خوابید‌. اوحتی حرف حلقه در را گوش نکرد وبرای عبادت به مسجد رفت‌.

ناشناس : علی آن شیر خدا شاه عرب الفتی داشته با این دل شب
شب ز اسرار علی آگاه است دل شب محرم سراللّه است.

نویسنده : علی آن مرد شیر خدا و برترین مرد عرب بود.او هیچ شبی را نمیخوابید و فقط خدا را عبادت میکرد.فقط شب از اسرار های علی آگاه بود.حتی مواقعی که خورشید طلوع میکرد باز هم خواب به چشم او نمیاید.او همان ناشناسی است که شام یتیمان عرب را فراهم میکرد.او همان کسی است که در خوابگاه پیغمبر میخوابد تا جان او را نجات دهد و صبح یک روز که میخواست برود به مسجد حلقه ی در ، پرنده ها و…. از او میخواستند که به مسجد نرود. جان عالم به فدای تو ای علی میلاد راستگو.

نویسنده : حضرت علی (ع) برترین مرد عرب بود و با تاریکی شب انس و الفت داشت. دعاهایی که علی می کرده هنوز در گوش مسجد کوفه مانده است. خورشید از افق بالا آمده است ولی چشم علی هنوز بیدار است. علی همان کسی است که در تاریکی شب به صورت ناشناس برای یتیمان غذا می برد. در آن سحرگاه شگفت انگیز ، حلقه ی در، دست به دامن علی شد که ای علی از رفتن صرف نظر کن و از من عبور نکن. یا علی عارفان مدهوش ولایت تو هستند و جان عالمیان به فدای تو باد..

نویسنده : حضرت علی شجاع ترین مرد عرب بود در راه خدا میجنگید . او در شب با خدا راز و نیاز میکرد. ایشان به جای حضرت محمد در بستر او خوابید . او شب ها به طور ناشناس غذا برای فقرا میبرد . در آن روز قیامت حتی حلقه در هم نگذاشت برود ..

نویسنده : حضرت علی شجاع ترین مرد عرب در آن زمان بود او هیچ شبی را نمیخوابیدو خدا را عبادت میکرد وقتی از طرف خدا به او فرمان رسید که شب میخاهند تورا به قتل برسانند حضرت محمد با اصرار به جای حضرت علی در حجره( اتاق) او خوابید واین مانع کشته شدن امام علی شد.

امیرطاها : حضرت علی با دشمنان اسلام میجنگیدند و برترین مرد عرب بودند. ایشان همان کسی بود که شب ها برای یتیمان عرب غذا میبردند . ایشان همان کسی بودند که شب در جای پیامبر خوابیدند. ایشان شب ها با خدا راز نیاز میکردند..

نویسنده : حضرت علی کسی است که در راه خدا همچون یک شیر شجاع می جنگید و برترین مرد عرب بود و با تاریکی انس و الفت داشت. شب از رازهای علی باخبر است، تاریکی شب محرم رازهای الهی است. شب صدای دعا و مناجات علی و همچنین عشق الهی که مانند چشمه ای در وجود او می جوشد شنیده است. دعاهایی که علی میکرده هنوز در گوش مسجد کوفه مانده است و او را از خود،بیخود می کند. خورشید از افق بالا آمده است و سینه ی آسمان را شکافت ولی چشم علی هنوز بیدار بود و به خواب نرفته بود. علی همان کسی است که در تاریکی شب به صورت ناشناس برای یتیمان غذا می برد. انسان عاشقی که خطر کرد وشب به جای پیامبر در رختخواب او خوابید. در آن سحرگاه شگفت انگیز، حلقه ی در،دست به دامن علی شد. در، دست به دامن علی شد که ای علی از رفتن صرف نظر کن و از من عبور نکن. یا علی عارفان مدهوش ولایت تو هستند.جان عالمیان به فدای تو باد.

نویسنده : علی همان است که شبانه برای یتیمان شام میبرد و حاضر شد که به جای حضرت محمد در رختخواب بخابد که حضرت محمد از مکه به مدینه هجرت کند.

بیان : حضرت على همان كسى است كه مانند يك مرد شجاع در راه خدا مي جنگيد .
حضرت على همان كسى است كه در شب براى يتيمان غذا مى برد و خطر كرد كه به جاى پيامبر در رختخواب خوابيد..

نویسنده : حضرت علی کسی است که در راه خدا همچون یک شیر شجاع می جنگید و برترین مرد عرب بود و با تاریکی انس و الفت داشت. شب از رازهای علی باخبر است، تاریکی شب محرم رازهای الهی است. شب صدای دعا و مناجات علی و همچنین عشق الهی که مانند چشمه ای در وجود او می جوشد شنیده است. دعاهایی که علی میکرده هنوز در گوش مسجد کوفه مانده است و او را از خود،بیخود می کند. خورشید از افق بالا آمده است و سینه ی آسمان را شکافت ولی چشم علی هنوز بیدار بود و به خواب نرفته بود. علی همان کسی است که در تاریکی شب به صورت ناشناس برای یتیمان غذا می برد. انسان عاشقی که خطر کرد وشب به جای پیامبر در رختخواب او خوابید. در آن سحرگاه شگفت انگیز، حلقه ی در،دست به دامن علی شد. در، دست به دامن علی شد که ای علی از رفتن صرف نظر کن و از من عبور نکن. یا علی عارفان مدهوش ولایت تو هستند.جان عالمیان به فدای تو باد.

متین : علی آن مرد شیر خدا و برترین مرد عرب بود.او هیچ شبی را نمیخوابید و فقط خدا را عبادت میکرد.فقط شب از اسرار های علی آگاه بود.حتی مواقعی که خورشید طلوع میکرد باز هم خواب به چشم او نمیاید.او همان ناشناسی است که شام یتیمان عرب را فراهم میکرد.او همان کسی است که در خوابگاه پیغمبر میخوابد تا جان او را نجات دهد و صبح یک روز که میخواست برود به مسجد حلقه ی در ، پرنده ها و…. از او میخواستند که به مسجد نرود. جان عالم به فدای تو ای علی میلاد راستگو.

نویسنده : حضرت علی شجاع مانند یک شیر می جنگید. باتاریکی انس والفت داشت به طوری که شب از راز های علی باخبر بود اما محرم راز های اوبود. علی همان کسی است که شب ها به صورت ناشناخته برای یتیمان غذا می برد. انسانی که خطری را پذیرفت تا پیغمبر زنده بماند. کسی بود کا حتی حلقه ی در دامن گیر او شد وگفت که از رفتن مصرف شو و از من عبور مکن..

النا : امام علی ( ع) شب ها برای کودکان یتیم عرب غذا میبرد
شب از اسرار خدا با خبر است وشب اسرار علی را شنیده است.

بنده خدا : علی همان کسی ست که شبروان ( عبادت کنندگان) مست( دیوانه ی) ولایت او و خدایش هستند.

هستی : امام علی (ع) بهترین و برترین مرد عرب بود.وقتی هوا تاریک بود با تاریکی شب انس میگرفت. شب محرم موقع راز های خدا است.امام علی(ع)همان کسی بود که وقتی شب میشد به صورت ناشناس برای یتیمان و فقرا غذا می داد..

یسنا : امام علی ( ع)جز بر ترین مردان عرب بود.ایشان با تاریکی شب انس و الفت داشت .شب محرم زارهای حضرت علی وخدا است.حضرت علی همان کسی است که در تاریکی شب به صورت ناشناس برای یتیمان عرب غذا می برد .
ایشان کسی است بیباکانه جای پیامبر خوابید . در روز ضربت خوردن حضرت علی حتی در هم از او جلو‌گیری میکرد.

مهسا :‌ حضرت علی شب ها ب مناجات با خدا می پر داخت. هرشب صدای مناجات علی با خدا ب گوش می رسید. او هرشب ب یتیمان عرب غذا می برد.

نرگس : حضرت علی (ع) همان کسی است که بترین و بخشنده ترین مرد عرب بود .
او به یتیمان عرب غذا می برد تا گرسنه نخوابند .
شب ، شاهد راز و نیاز او با خدا است . حضرت علی کسی است که انگشترش را بخشید ،
جانش را برای پیامبر بخشید ، چون در نیمه شب پیامبر را به شهادت می رسانند و حضرت علی در جای پیامبر خوابید تا صدمه ای به پیامبر نرسد ..

محمد مهدی : امام علی ‌‌‌‌‌(ع) همان مردی بود که شبانه برای یتیمان غذا می برد
امام علی (ع) همان کسی بود که او را برترین مرد عرب می‌شناختند
امام علی (ع) همان کسی بود که شبانه با خدای خود راز و نیاز می کرد.

محسن ابراهیم زاده :‌حضرت علی کسی است که بخاطر پیامبر از جان خود گذشت ،هرشب برای یتیمان غذا می برد،تا این کودکان گشنه نمانند،و فقط شبها راز های حضرت علی(ع) را می دانند.

فرزانه : حضرت علی کسی است که در راه خدا همچون یک شیر شجاع می جنگید و برترین مرد عرب بود و با تاریکی انس و الفت داشت. شب از رازهای علی باخبر است، تاریکی شب محرم رازهای الهی است. شب صدای دعا و مناجات علی و همچنین عشق الهی که مانند چشمه ای در وجود او می جوشد شنیده است. دعاهایی که علی میکرده هنوز در گوش مسجد کوفه مانده است و او را از خود،بیخود می کند. خورشید از افق بالا آمده است و سینه ی آسمان را شکافت ولی چشم علی هنوز بیدار بود و به خواب نرفته بود. علی همان کسی است که در تاریکی شب به صورت ناشناس برای یتیمان غذا می برد. انسان عاشقی که خطر کرد وشب به جای پیامبر در رختخواب او خوابید. در آن سحرگاه شگفت انگیز، حلقه ی در،دست به دامن علی شد. در، دست به دامن علی شد که ای علی از رفتن صرف نظر کن و از من عبور نکن. یا علی عارفان مدهوش ولایت تو هستند.جان عالمیان به فدای تو باد..

آیلین : حضرت علی کسی است که در راه خدا همچون یک شیرشجاع می جنگیدوبرترین مردعرب بود. خورشیدازافق بالا آمده است ولی چشم علی هنوزبیداراست .علی همان کسی است که دردل تاریکی شب به صورت ناشناس برای یتیمان کوفه غذاوآب می برد.علی همان عاشقی است که خطر کردوشب به جای پیامبر دررختخواب او خوابید.

عرشیا : حضرت علی کسی است که در راه خدا همچون یک شیر شجاع می جنگید و برترین مرد عرب بود و با تاریکی انس و الفت داشت. شب از رازهای علی باخبر است، تاریکی شب محرم رازهای الهی است. شب صدای دعا و مناجات علی و همچنین عشق الهی که مانند چشمه ای در وجود او می جوشد شنیده است. دعاهایی که علی میکرده هنوز در گوش مسجد کوفه مانده است و او را از خود،بیخود می کند. خورشید از افق بالا آمده است و سینه ی آسمان را شکافت ولی چشم علی هنوز بیدار بود و به خواب نرفته بود. علی همان کسی است که در تاریکی شب به صورت ناشناس برای یتیمان غذا می برد. انسان عاشقی که خطر کرد وشب به جای پیامبر در رختخواب او خوابید. در آن سحرگاه شگفت انگیز، حلقه ی در،دست به دامن علی شد. در، دست به دامن علی شد که ای علی از رفتن صرف نظر کن و از من عبور نکن. یا علی عارفان مدهوش ولایت تو هستند.جان عالمیان به فدای تو باد.

نویسنده : حضرت علی کسی است که در راه خدا همچون یک شیر شجاع می جنگید و برترین مرد عرب بود و با تاریکی انس و الفت داشت. شب از رازهای علی باخبر است، تاریکی شب محرم رازهای الهی است. شب صدای دعا و مناجات علی و همچنین عشق الهی که مانند چشمه ای در وجود او می جوشد شنیده است. دعاهایی که علی میکرده هنوز در گوش مسجد کوفه مانده است و او را از خود،بیخود می کند. خورشید از افق بالا آمده است و سینه ی آسمان را شکافت ولی چشم علی هنوز بیدار بود و به خواب نرفته بود. علی همان کسی است که در تاریکی شب به صورت ناشناس برای یتیمان غذا می برد. انسان عاشقی که خطر کرد وشب به جای پیامبر در رختخواب او خوابید. در آن سحرگاه شگفت انگیز، حلقه ی در،دست به دامن علی شد. در، دست به دامن علی شد که ای علی از رفتن صرف نظر کن و از من عبور نکن. یا علی عارفان مدهوش ولایت تو هستند.جان عالمیان به فدای تو باد.

امیرمحمد : حضرت علی کسی است که در راه خدا همچون یک شیر شجاع می جنگید و برترین مرد عرب بود و با تاریکی انس و الفت داشت. شب از رازهای علی باخبر است، تاریکی شب محرم رازهای الهی است. شب صدای دعا و مناجات علی و همچنین عشق الهی که مانند چشمه ای در وجود او می جوشد شنیده است. دعاهایی که علی میکرده هنوز در گوش مسجد کوفه مانده است و او را از خود،بیخود می کند. خورشید از افق بالا آمده است و سینه ی آسمان را شکافت ولی چشم علی هنوز بیدار بود و به خواب نرفته بود. علی همان کسی است که در تاریکی شب به صورت ناشناس برای یتیمان غذا می برد. انسان عاشقی که خطر کرد وشب به جای پیامبر در رختخواب او خوابید. در آن سحرگاه شگفت انگیز، حلقه ی در،دست به دامن علی شد. در، دست به دامن علی شد که ای علی از رفتن صرف نظر کن و از من عبور نکن. یا علی عارفان مدهوش ولایت تو هستند.جان عالمیان به فدای تو باد… .

دوست :‌دوستآن من
اول آنکه امام علی ( همه ی افراد – شاید دقت من کم بوده )
دوم اینکه کلمه ی سوم شخص مفرد برای امام بزرگوار ما درست نیست (همه ی افراد – شاید دقت من کم بوده )
سوم اینکه نگاهی به کتاب بینداز ببین چقدر جا دارد بعد 10 بند بنویس ( بعی افراد ).

تینا امین پور : حضرت علی که دارای لقب اسدالله است در راه خدا مانند شیر شجاع می‌جنگید و درمیان اعراب تنها مردی بود که به تاریکی شب انس داشت.شب از رازهای علی آگاهی دارم شب محرم رازهای الهی است.شب دعاها ورازونیازهای علی باخداوند را شنیده است که مانند چشمه ای همیشگی دروجود او میجوشیده است.کلماتی که آن حضرت را باید چون گوشواره به گوش آویزان کرد و همیشه در ذهن داشت کلماتی که از خوبی آنها هنوز درگوش مسجد کوفه مانده واو را از خود بی خود کرده‌.خورشید از افق بالا آمد و به وسط آسمان رسید وچشم علی همچنان بیدار است و خواب به آن نرسیده است.کسی چهره ی خود را میپوشاند ناشناس بماند و در همان حال برای یتیمان عرب شام به در خانه هایشان می برد.عاشقی که به عشق الهی خطر کرد و شب به جای پیغمبر در رختخواب او خوابید. درآمد سحرگاه به شهادت رسید و عظمت شهادتش مانند قیامت بودحلقه ی در دامن اوراگرفت تا به مسجد نرود.دردست به دامان علی شده وارد او خواهش کرد که صرف نظر کندواز او عبور نکند و به مسجد نرود.شب زنده داران عبادت کننده بی خود شده ولایت توهستند،جان همه عالم به فدای تو بشود علی.

ناشناس : شعر شیر خدا به ان اشاره میکند که امام علی علیه السلام مردی شجاع بوده وشب ها با خدای خود راز و نیاز میکرده است و او در رختخواب پیامبر(ص)خوابید و جان پیامبر را نجات داد و حتی در روز قیامت حلقه در هم نمی گذاشت امام علیه السلام برود.🌹.

نویسنده :‌سلام من خواهر ادا اجه هستم بازیگر ترکیه ای که در فیلم سیب ممنوعه معروف به ییلدیز هست همین طور که میدانید خواهرم در ترکیه بازیگراست ولی من در ایران درس میخوانم بهتره بگم در ایران زندگی میکنم آها راستی باید نظر بدم بهتره بگم که عالیه من که دوسش دارم😍😍.

نویسنده : امام علی هنگامی که پیامبر ما مسلمانان از منزل خود همراه دخترش حضرت فاطمه (س) خارج شدند امام علی (علیه السلام) در منام (مکانی که پیامبر می خوابید ) خوابید و خود را به خاطر محافظت از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) به خطر انداختن..

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
𝒋𝒅𝒋𝒓𝒚𝒇𝒙𝒄 2 ماه قبل
-1

واقعــــــــــــــا𝒆 عــــــــالــــــــــی𝒌 و بــــــــی نظــــــــیــــــــر بود𝒙 ســـــــــــپــــــــاس از همه ✔︎༒︎༒︎༒︎✞︎✞︎シ︎シ︎✯𖣘𖣘᯽

مهنا 7 ماه قبل
-1

ممنون حرف نداشت

🍜🍥naruto 7 ماه قبل
-1

عالیییییییییییییییییییییییییییی😁😁😁😁😁😁😁😁😜😜😜😜😜😍😍😍😍💥💥💥💥💥💥

هاشم چشم سفید 8 ماه قبل
0

من ممنونم از خودم و همه دوستانی که با ولح این متن را خواندند❤️✴️

0
هاشم چشم سفید 8 ماه قبل

دوست داریم هاشم جون عشقی

حسین 8 ماه قبل
0

حضرت علی بسیار شجاع بود

ناشناس 8 ماه قبل
0

خیلی ممنون اززحمات شما عالی بود

خوشکل 8 ماه قبل
0

باشه

Amir ho3ein 8 ماه قبل
0

به به😐👍🏻

ستلظپمیتلویلفثنفنثث۵ 8 ماه قبل
0

ذردزژد ردبنایتلساچتژکثوخعق.خغمانا

اشکان 8 ماه قبل
0

ممنون عالی بود

هلنا 8 ماه قبل
0

بله

خیلی

ممنون

هلنا 8 ماه قبل
1

خیلی عالی بود ممنون از نویسنده اش 🤗🤗

0
هلنا 8 ماه قبل

عالیییییییییییییی بوووووودددددد

ناشناس 8 ماه قبل
0

عالی

ممنون ❤

🚫🚫 8 ماه قبل
0

عالییییی

پرهام آقایی 8 ماه قبل
0

واقعن دست اقا متین درد نکنه من از رو دست اون خوندم واقعن مرسی

شهرام 9 ماه قبل
0

کصکش کصخل بی ناموس خارکسده

🌹🌹 9 ماه قبل
0

عالی بود

Tara 9 ماه قبل
0

سمین خانم عالی هستید

😎 9 ماه قبل
0

خیلی خیلی عالی بود

ناشناس 9 ماه قبل
0

نمیدونم

-1
ناشناس 9 ماه قبل

.............................🙃

0
ناشناس 9 ماه قبل

اسکل

ناشناس 9 ماه قبل
-1

.

MmmM 9 ماه قبل
0

واقعا عالی ممنون

پادینا پور حسینی 9 ماه قبل
1

عالی بود ایول

0
😎 9 ماه قبل

.

۲ 9 ماه قبل
-2

متین چقدر چرت نوشتی

ابراهیم هادی 9 ماه قبل
0

خیلی عالی

المیرا 9 ماه قبل
2

سلام

وقتی که پیغامبر از خانه بیرون رفت

امام علی( ع) در جایی که پیامبر میخوابید

خوابید و جان پیامبر را نجات داد

ترکمن صحرا 9 ماه قبل
2

عالیییییییییی

🌸🌸🌸🌸🌸

مسی 9 ماه قبل
0

حضرت علی ادم خوبی بود در تاریکی شب برای یتیمان شام میبرد

فاطمه هادی 9 ماه قبل
0

سلام

ممنون از بابت معنی شعر شیر خدا

نورا 9 ماه قبل
0

یا خدا

3
نورا 9 ماه قبل

خيلی زیاد بود ولی بازم ممنون

هلیا 10 ماه قبل
1

خوب بود

1
ساحل 10 ماه قبل

اره خیلی خوب بود

ناشناس 10 ماه قبل
-2

عالی بود ممنون

سید سمیرا عبداللهی 10 ماه قبل
-2

عالی بود سپاسگزارم 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

خدیجه ال محمد 10 ماه قبل
0

عالی بود سپاس فراوان از 🙏

متین 10 ماه قبل
0

عالی بود واقعان دست همه درد نکنه

بهار 11 ماه قبل
8

خیلی عالی بود ممنون

نویسنده 11 ماه قبل
2

حضرت علی کسی است که در راه خدا همچون یک شیر می جنگید و مرد عرب بود و شب ها برای غذا می برد و فقط شب از راز های علی باخبربود

هستی 11 ماه قبل
4

خیلی خوب بود مرسی

نویسنده 11 ماه قبل
2

حضرت علی روزی که قرار بود به شهادت برسن در مسجد صبح وقتی می خواستند برن مسجد دامن ایشان به دسگیره ی به دامنشان گیر کرد

نویسنده 11 ماه قبل
0

حضرت علی همان عاشقی هست که با پذرفتن خطر در بستر پیاب خوابید درضمن دست گیره ی در گفت از رفتن صرف نظر کن و ما را تنها نگذارکوثر

سحر 11 ماه قبل
8

حضرت علی مثل یک شیر شجاع با دشمنان اسلام می جنگیدند و برترین مرد عرب بودند . شب ها صدای مناجات کردن حضرت علی باخدا به گوشمی رسد . حضرت علی همان کسی است که در تاریکی شب به طور ناشناس برای یتیمان عرب غذا می بردند . حضرت علی همان کسی که در بستر پیامبر خوابیدن .

0
آیانو ایشی 9 ماه قبل

عالی

0
مسی 9 ماه قبل

عالی مرسی

Atena 11 ماه قبل
8

حضرت علی دلی مهربان داشته است واز هیچ خطری نمی ترسید

سحر❤ 11 ماه قبل
0

خیلی ممنونم از این متن هایی که در اختیار ما می ذارین 🙂

نرگس 11 ماه قبل
14

حضرت علی یعنی شیر خدا شاه عرب با تاریکی شب دوست والفت زیادی و نزدیک تری داشت اشک های حضرت علی را به دلیل عشق ازلی اش به خدا است را فقط شب دیده است سخنان مانند موروارید آن حضرت آویزگوش است وهنوز مسجدکوفه با شنیدن این سخنان با ارزش سرگردان است سپیده دم طلوع میکرد وچشمانش علی همچنان بیدار بود

سما 11 ماه قبل
2

ممنون خیلی خوب بود❤

نویسنده 11 ماه قبل
3

حضرت علی (ع) برترین مرد عرب بود و با تاریکی شب انس و الفت داشت. دعاهایی که علی می کرده هنوز در گوش مسجد کوفه مانده است. خورشید از افق بالا آمده است ولی چشم علی هنوز بیدار است. علی همان کسی است که در تاریکی شب به صورت ناشناس برای یتیمان غذا می برد. در آن سحرگاه شگفت انگیز ، حلقه ی در، دست به دامن علی شد که ای علی از رفتن صرف نظر کن و از من عبور نکن. یا علی عارفان مدهوش ولایت تو هستند و جان عالمیان به فدای تو باد.

0
المیرا 9 ماه قبل

عالیه ممنون

مهدیس 11 ماه قبل
8

خیلی عالی بود.سپاس😊

Mahya 11 ماه قبل
8

خیلیییی عالیییییییییییی بوددددددد

مهدیس خزاعی 11 ماه قبل
4

عاااااااااایی بودددددددد🌷🌷🌷🌷🌷

نویسنده 11 ماه قبل
8

حضرت علی شجاع ترین مرد عرب بود در راه خدا میجنگید . او در شب با خدا راز و نیاز میکرد. ایشان به جای حضرت محمد در بستر او خوابید . او شب ها به طور ناشناس غذا برای فقرا میبرد . در آن روز قیامت حتی حلقه در هم نگذاشت برود .

ساناز 11 ماه قبل
-1

ممنونم مرسی عالی

2
فاعزه 11 ماه قبل

عالی بود واقعا

امیری 11 ماه قبل
3

متن هاش واقعا عالیه.👍👍👍👍👍👌👌👌👌👌💖

فلور 11 ماه قبل
-1

اون وقت چرا اومدی تو سایت آموزشی؟ 😂😂میتونی سایت دوس یابی رو انتخاب کنی نه اینجا🤣

نویسنده 11 ماه قبل
6

خيلي. ❤️ خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خوي و عالي بود ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️💙💙💙💙💙

امیرطاها 11 ماه قبل
3

حضرت علی با دشمنان اسلام میجنگیدند و برترین مرد عرب بودند. ایشان همان کسی بود که شب ها برای یتیمان عرب غذا میبردند . ایشان همان کسی بودند که شب در جای پیامبر خوابیدند. ایشان شب ها با خدا راز نیاز میکردند.

نویسنده 11 ماه قبل
2

😍خوب بو د

نسرین 11 ماه قبل
4

عالی بود🥰♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

نویسنده 11 ماه قبل
3

حضرت علی کسی است که در راه خدا همچون یک شیر شجاع می جنگید و برترین مرد عرب بود و با تاریکی انس و الفت داشت. شب از رازهای علی باخبر است، تاریکی شب محرم رازهای الهی است. شب صدای دعا و مناجات علی و همچنین عشق الهی که مانند چشمه ای در وجود او می جوشد شنیده است. دعاهایی که علی میکرده هنوز در گوش مسجد کوفه مانده است و او را از خود،بیخود می کند. خورشید از افق بالا آمده است و سینه ی آسمان را شکافت ولی چشم علی هنوز بیدار بود و به خواب نرفته بود. علی همان کسی است که در تاریکی شب به صورت ناشناس برای یتیمان غذا می برد. انسان عاشقی که خطر کرد وشب به جای پیامبر در رختخواب او خوابید. در آن سحرگاه شگفت انگیز، حلقه ی در،دست به دامن علی شد. در، دست به دامن علی شد که ای علی از رفتن صرف نظر کن و از من عبور نکن. یا علی عارفان مدهوش ولایت تو هستند.جان عالمیان به فدای تو باد

1
دیانا 9 ماه قبل

امام علی یک مرد شجاع بود که با تاریکی شب انس داشت و برای یتیمان عرب غذا میبرد و با دشمنان اسلام می جنگیدو همیشه در حال راز و نیاز و عبادت با خدا بود

1
دیانا 9 ماه قبل

خیلی عالیع ممنون

وانیا 11 ماه قبل
1

خیلی متشکرم⁦♥️⁩

هدا 11 ماه قبل
1

علی یک مرد شجاع خداوندی است که در شب به یتیمانغذا می برد

0
خسته نشی بخدا 8 ماه قبل

😂

تبسم 11 ماه قبل
0

اگر متن باتوجه به کتاب کمتر باشد بهتر است

کوروش 11 ماه قبل
-2

عالی بود

نویسنده 11 ماه قبل
-2

خیلی خوب معنی کرده بود واقعا ممنون

نویسنده 11 ماه قبل
0

به نظر من اگر معنی شعر را بفهمیم میتوانیم به راحتی سوال جواب بدید😊

4
ماندانا 11 ماه قبل

حضرت علی شجاع ترین مردعرب بود او همیشه برای یتیمان عربغذا می بردوحضرت علی همیشه می جنگید😢😢

محمد حسین 11 ماه قبل
-2

من…..

عالی بود ⚘👌❤😘 11 ماه قبل
-1

شب روان مست ولای تو علی جان عالم به فدای تو علی

نویسنده 11 ماه قبل
2

حضرت علی شجاع مانند یک شیر می جنگید. باتاریکی انس والفت داشت به طوری که شب از راز های علی باخبر بود اما محرم راز های اوبود. علی همان کسی است که شب ها به صورت ناشناخته برای یتیمان غذا می برد. انسانی که خطری را پذیرفت تا پیغمبر زنده بماند. کسی بود کا حتی حلقه ی در دامن گیر او شد وگفت که از رفتن مصرف شو و از من عبور مکن.

M 11 ماه قبل
1

چقدر قشنگ😍😍

2
علیرضا 11 ماه قبل

من موافقم با شما

ناشناس 11 ماه قبل
3

کوتاه باشه لطفا ولی درکل عالی بود💕💕👍👍

1
نازیلا 11 ماه قبل

دستتان درد نکنه خیلی خیلی عالی بود خسته نباشید

نازیلا 11 ماه قبل
0

دستتان درد نکنه خیلی خیلی عالی بود خسته نباشید

-2
ناشناس 11 ماه قبل

چی میگی

5
هستی 11 ماه قبل

امام علی (ع) بهترین و برترین مرد عرب بود.وقتی هوا تاریک بود با تاریکی شب انس میگرفت. شب محرم موقع راز های خدا است.امام علی(ع)همان کسی بود که وقتی شب میشد به صورت ناشناس برای یتیمان و فقرا غذا می داد.

4
ناشناس 11 ماه قبل

خیلی ممنونم از شما من خیلی امام علی را دوست دارم

3
ساجده 11 ماه قبل

دست شما درد نکند

نازیلا 11 ماه قبل
6

دستتان درد نکنه خیلی خیلی عالی بود خسته نباشید

متین 11 ماه قبل
12

: علی آن مرد شیر خدا و برترین مرد عرب بود.او هیچ شبی را نمیخوابید و فقط خدا را عبادت میکرد.فقط شب از اسرار های علی آگاه بود.حتی مواقعی که خورشید طلوع میکرد باز هم خواب به چشم او نمیاید.او همان ناشناسی است که شام یتیمان عرب را فراهم میکرد.او همان کسی است که در خوابگاه پیغمبر میخوابد تا جان او را نجات دهد و صبح یک روز که میخواست برود به مسجد حلقه ی در ، پرنده ها و…. از او میخواستند که به مسجد نرود. جان عالم به فدای تو ای علی میلاد راستگو

2
ناشناس 11 ماه قبل

دمت گرم عالی بود😉😉😉😄

ناشناس 11 ماه قبل
8

خییییلی خوب بود

محمد حسین 11 ماه قبل
2

جان عالم به فدای تو ⭐علی⭐… 😍😘ممنون از همه ، انشالله که همیشه سلامت باشید و آخر سال همه خ خ بیارید 🤲🏻🤲🏻😘

ایسا پرسپولیسی❤ 11 ماه قبل
2

عالی بوووووود😘

1
دختر رزمی کار 11 ماه قبل

نظر من هم همین است اما این شعر نثر خیلی زیادی دارد

کوثر زارع 11 ماه قبل
7

سلامخیلی خوب است اما مشکل هایی هم دارد۱_غلط املایی خیلی دارد۲_ خیلی بلند هستند۳_ خیلی کوتاه هستند۴_ زیبا بنویسند۵_مطالب بیشتر بگذارند

ارمیتا 11 ماه قبل
0

خیلی خیلی عالی بود

Hasti 11 ماه قبل
6

واقعا عالی بود 👌👌👌ولی☝🏻☝🏻☝🏻کاش به زبان ساده تر و کوتاه تر بود🤔🤔🤔🤔

3
پریسا 11 ماه قبل

موافقم کوتاه تر بود عالی میشد

فاطمه👄👄👄 11 ماه قبل
1

سلام ممنونم ولی خیلی متنش زیاد و طو لانی است و ما انقدر کتابون جا ندارا ولی سپاس🙏🙏🙏

0
خسته نشی بخدا 8 ماه قبل

ناموسن حقه 😂🗿♟♣️♦️

-1
نازنین 11 ماه قبل

راست میگی واقعا🤔🤔

الینا 11 ماه قبل
3

امام علی ( ع) شب ها برای کودکان یتیم عرب غذا میبردشب از اسرار خدا با خبر است وشب اسرار علی را شنیده است

سوگند 11 ماه قبل
-1

عاشق متنتم امیرعلی

-2
حسنا 11 ماه قبل

حضرت علی (علیه السلام) مانند شیر شجاع بود . او هرشب به طور ناشناس برای یتیمان عرب غذا میبرد وبدون اینکه کسی بفهمد از آنجا دور میشد. او شب ها به مناجات با خدا می پرداخت .

علی 11 ماه قبل
2

زشته استیکر خنده گذاشتی☹😔

علی 11 ماه قبل
-2

ممنونم🙏🙏

ناشناس 11 ماه قبل
0

علی 😍😍

فاطمه 11 ماه قبل
5

ممنونم ❤خیلی ممنون 😘🙏🙏خیلی به من کمک کرد و خیلی خوب معنی شده بود.ولی بهتر بود کوتاه تر باشه چون در کادر جا نمی شد.بازم ممنون🙋‍♀️

ناشناس 11 ماه قبل
6

♾️💫عالی🌹❤️

3
ناشناس ۲ 11 ماه قبل

خیلی بله بله بله😐🤥😐

محمد 11 ماه قبل
4

عالی از لطف شما

نگین 11 ماه قبل
1

واقعا عالی بود آفرین

N 11 ماه قبل
1

عالي بود خيلي كمكم كرد سپاس🙏🙏

فاطمه 11 ماه قبل
-2

دست شما درد نکنه به من خیلی کمک کرد .ممنونم

فاطمه اسماعیلی 11 ماه قبل
2

علی همان شیر خدا هست

علیرضا 11 ماه قبل
3

من با شما موافقم

یسنا 11 ماه قبل
1

امام علی ( ع)جز بر ترین مردان عرب بود.ایشان با تاریکی شب انس و الفت داشت .شب محرم زارهای حضرت علی وخدا است.حضرت علی همان کسی است که در تاریکی شب به صورت ناشناس برای یتیمان عرب غذا می برد .ایشان کسی است بیباکانه جای پیامبر خوابید . در روز ضربت خوردن حضرت علی حتی در هم از او جلو گیری میکرد

ناشناس 11 ماه قبل
3

به نظر من متن ها بسیار عالی بودبابای

فاطمه 11 ماه قبل
2

امام علی جز عالی ترین ادم ها بود

Firooz 11 ماه قبل
2

خیلی خوب بود

شکوفه 11 ماه قبل
8

عالی بود ممنون از زحمات شما عزیزان

مهناز 11 ماه قبل
5

بله شما راست می گوید

مهناز 11 ماه قبل
5

خوب بود

فاطمه 11 ماه قبل
2

بسیار عالی ❤👏ممنونم🙏🌹

ارغوان 11 ماه قبل
-2

خوب بود 😊

امیر 11 ماه قبل
1

خیلی خوب بودعالیدستتون درد نکنه💖💖👏👏

امیر 11 ماه قبل
2

خیلی عالییییییبود😍😍😍😍

ساینا‌ 11 ماه قبل
-1

عالیه ❤

-1
امیر حسین 11 ماه قبل

عالییییییییییییه واقٱ داستان قشنگی بود

ایلیا 11 ماه قبل
7

خیلی عالی

حدیث 11 ماه قبل
-2

خوب بود فقط خیلی طولانی است😐😐

مهسا 11 ماه قبل
-2

حضرت علی شب ها ب مناجات با خدا می پر داخت. هرشب صدای مناجات علی با خدا ب گوش می رسید. او هرشب ب یتیمان عرب غذا می برد

سینا 11 ماه قبل
-2

خوبو عالی

سا جده 11 ماه قبل
-1

خیلی عالی بود

ناشناس 11 ماه قبل
-2

عالی بود ممنون 👍👍👍❤❤😙

محمد مهدی 11 ماه قبل
2

امام علی (ع) همان مردی بود که شبانه برای یتیمان غذا می برد

سهیلا 11 ماه قبل
3

دستتون درد نکنه واقعا ممنون🙏

سبحان 11 ماه قبل
3

خیلی عالی کار مارا راه انداختید👌👌👌👌👌👌❤❤❤❤❤

نویسنده 11 ماه قبل
7

برای رو نویسی خییییییییییییییییلللللللللللییییییییییییی خخخخخووووبببببببببب ببببببببببووووووووود

نرگس 11 ماه قبل
7

حضرت علی (ع) همان کسی است که بترین و بخشنده ترین مرد عرب بود .او به یتیمان عرب غذا می برد تا گرسنه نخوابند .شب ، شاهد راز و نیاز او با خدا است .حضرت علی کسی است که انگشترش را بخشید ،جانش را برای پیامبر بخشید ، چون در نیمه شب پیامبر را به شهادت می رسانند و حضرت علی در جای پیامبر خوابید تا صدمه ای به پیامبر نرسد .

1
ناشناس 11 ماه قبل

خوب بود

ناشناس 11 ماه قبل
1

عالیی بود

زری 11 ماه قبل
7

خیلی ممنون این مطلب خیلی به من کمک کرداجرتون با امام علی

هانیه 11 ماه قبل
-1

ممنونم که به در درس هایمان کمک مکنید

نویسنده 11 ماه قبل
0

خوب است

نویسنده 11 ماه قبل
1

خوب بود

B 11 ماه قبل
3

واقعا از همه ی شما متشکرم

زهرا 11 ماه قبل
5

عالی بود أحسنت به همگی 👌👌

نویسنده 11 ماه قبل
1

حضرت علی تنها کسی که در زمان خودش به یتیمان کمک می کرد و به حضرت محمد نیز کمک کرد تا هیچ آسیبی به او نرسد و همیشه برای راز ونیز شب وروز بیدار می ماند .

آیناز موسوی 11 ماه قبل
0

عآاااااااالیئیییییییییییی است

چویا 11 ماه قبل
0

عالی

محسن ابراهیم زاده فن 11 ماه قبل
3

حضرت علی کسی است که بخاطر پیامبر از جان خود گذشت ،هرشب برای یتیمان غذا می برد،تا این کودکان گشنه نمانند،و فقط شبها راز های حضرت علی(ع) را می دانند

2
ناشناس 11 ماه قبل

😷

آیلین 11 ماه قبل
0

حضرت علی کسی است که در راه خدا همچون یک شیرشجاع می جنگیدوبرترین مردعرب بود. خورشیدازافق بالا آمده است ولی چشم علی هنوزبیداراست .علی همان کسی است که دردل تاریکی شب به صورت ناشناس برای یتیمان کوفه غذاوآب می برد.علی همان عاشقی است که خطر کردوشب به جای پیامبر دررختخواب او خوابید.

2
غزل 11 ماه قبل

آفرین 😘

-1
افرین بابا خوب بود بابا عالی بود 11 ماه قبل

افرین بابا خوب بود بابا عالی بود

نویسنده 11 ماه قبل
1

حضرت علی (ع)مردی نجیب بودند …از جان خود میگذشتند … تا برای یتیمان غذا ببرند … این کار کاملا محرمانه بود تا این که …….شمشیر زهر آلود یک دشمن به امام علی ع برخورد میکند …. آن موقع درمانگر های زیادی خواستند که امام علی ع را درمان کنند .. ولی خب اگر زخم شمشیر هم درمان میشد … باز اون زهری که در شمشیر دشمن بود .. امام علی را به کشتن میداد.😔😔

2
ناشناس 11 ماه قبل

افرین

ناشناس 11 ماه قبل
-1

عالی بود

محمدرضا 11 ماه قبل
-1

عالیییییییییی بودددددددددددددد.خیلی ممنون🙏🙏خیلی به من کمک کرد و خیلی خوب معنی شده بود.ولی کوتاه بهتر بود.من به زور توی کتاب جا کردم.اما به هر حال عالییی بود.

نویسنده 11 ماه قبل
-1

حضرت علی (ع) کسی است که در راه خدا مثل یک شیر جنگیدو از بین مردان عرب برترین آنها بودو با تاریکی انس پیدا کرده بود. شب ازراز های علی( ع) خبردار است و تاریکی شب محرم راز های الهی است.شب صدای دعا و مناجات علی و عشق الهی که مانند یک چشمه ای در وجود او می جوشید را شنیده است.دعا هایی که علی می کرده است هنوز در گوش مسجد کوفه مانده است.خورشید از افق بالا آمده است و آسمان را شکافته است ولی چشم علی هنوز بیدار است.علی همان کسی که در تاریکی به صورت ناشناش برای یتیمان غذا می برد.او کسی است که جانش را فدای پیامبر کرد و درآن شب در رختخواب او خوابید. او کسی است که حتی حلقه ی در دست به دامن علی شد و گفت علی ازما بگذرو از ما عبور نکن. ای علی جان عالمیان فدای تو.

نویسنده 11 ماه قبل
1

جانم فدای تو علی که شب به یتیمان عرب خرما می دادی برای شادی روح امام علی علیه السلام صلوات😢

0
مهسا 11 ماه قبل

الله هم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم..

نویسنده 11 ماه قبل
-1

حضرت علی کسی است که در راه خدا همچون یک شیر شجاع می جنگید و برترین مرد عرب بود و با تاریکی انس و الفت داشت. شب از رازهای علی باخبر است، تاریکی شب محرم رازهای الهی است. شب صدای دعا و مناجات علی و همچنین عشق الهی که مانند چشمه ای در وجود او می جوشد شنیده است. دعاهایی که علی میکرده هنوز در گوش مسجد کوفه مانده است و او را از خود،بیخود می کند. خورشید از افق بالا آمده است و سینه ی آسمان را شکافت ولی چشم علی هنوز بیدار بود و به خواب نرفته بود. علی همان کسی است که در تاریکی شب به صورت ناشناس برای یتیمان غذا می برد. انسان عاشقی که خطر کرد وشب به جای پیامبر در رختخواب او خوابید. در آن سحرگاه شگفت انگیز، حلقه ی در،دست به دامن علی شد. در، دست به دامن علی شد که ای علی از رفتن صرف نظر کن و از من عبور نکن. یا علی عارفان مدهوش ولایت تو هستند.جان عالمیان به فدای تو باد… عرشی

فاطمه 11 ماه قبل
-2

واقعا عالی بود

-1
حسن قاسمی 11 ماه قبل

اره خیلی عالی بود واقعا عالی بسیار

ستایش 11 ماه قبل
3

خیلی عالی بود ممنونم از شماها

امیرمحمد 11 ماه قبل
2

حضرت علی کسی است که در راه خدا همچون یک شیر شجاع می جنگید و برترین مرد عرب بود و با تاریکی انس و الفت داشت. شب از رازهای علی باخبر است، تاریکی شب محرم رازهای الهی است. شب صدای دعا و مناجات علی و همچنین عشق الهی که مانند چشمه ای در وجود او می جوشد شنیده است. دعاهایی که علی میکرده هنوز در گوش مسجد کوفه مانده است و او را از خود،بیخود می کند. خورشید از افق بالا آمده است و سینه ی آسمان را شکافت ولی چشم علی هنوز بیدار بود و به خواب نرفته بود. علی همان کسی است که در تاریکی شب به صورت ناشناس برای یتیمان غذا می برد. انسان عاشقی که خطر کرد وشب به جای پیامبر در رختخواب او خوابید. در آن سحرگاه شگفت انگیز، حلقه ی در،دست به دامن علی شد. در، دست به دامن علی شد که ای علی از رفتن صرف نظر کن و از من عبور نکن. یا علی عارفان مدهوش ولایت تو هستند.جان عالمیان به فدای تو باد… امیرمحمد😊

0
۱۲۳ 8 ماه قبل

طولانیه

یک دوست خوب که به تو اشکالات را می گوید تا دفعه های بعد درست تر بنویسی 11 ماه قبل
0

دوستآن مناول آنکه امام علی ( همه ی افراد – شاید دقت من کم بوده )دوم اینکه کلمه ی سوم شخص مفرد برای امام بزرگوار ما درست نیست (همه ی افراد – شاید دقت من کم بوده )سوم اینکه نگاهی به کتاب بینداز ببین چقدر جا دارد بعد 10 بند بنویس ( بعی افراد )

-2
نا شناس 11 ماه قبل

کاملا درسته 🙏🙏👌👌👌👌👌👌👌

2
پرنیا 11 ماه قبل

خیلی زیاده در کتاب ۶ سطره ولی شما خیلی نوشته اید

یه بنده خدا😉 11 ماه قبل
5

دوست عزیز اینجا رو اشتباه گرفتی راهو برگرد دوباره نگاه کن👎👍

ناشناس 11 ماه قبل
-1

علی بهترین بهترینها

رضا اسماعیلی 11 ماه قبل
2

خیلی عالی بود بسیار ممنون

اسماع 11 ماه قبل
0

سلام.عالی بود

نسرین 11 ماه قبل
0

خوبه . ممنون از مطالب مفید و دوست داشتنی .

یاسر خالد نژاد 11 ماه قبل
1

شعر شیر خدا بیت هاراساده شود

ایناز 11 ماه قبل
1

خیلی عالی بود

فاطمه 11 ماه قبل
0

عالی بود ممنون

نا شناس 11 ماه قبل
3

خیلی خوب بود ولی گفته نثر ساده خود معنی که کرده بودن جمله هاش سنگین بود دوباره باید خود معنی معنی می شد

سودا 11 ماه قبل
5

ایا شما اینجا پسر دارید 💁💁

نویسنده 11 ماه قبل
-1

شعر شیر خدا به ان اشاره میکند که امام علی علیه السلام مردی شجاع بوده وشب ها با خدای خود راز و نیاز میکرده است و او در رختخواب پیامبر(ص)خوابید و جان پیامبر را نجات داد و حتی در روز قیامت حلقه در هم نمی گذاشت امام علیه السلام برود.🌹🌹

نرجس خواجه پور 11 ماه قبل
-1

خیلی دوست دارم❤❤

تیناامین پور 11 ماه قبل
5

حضرت علی که دارای لقب اسدالله است در راه خدا مانند شیر شجاع می جنگید و درمیان اعراب تنها مردی بود که به تاریکی شب انس داشت.شب از رازهای علی آگاهی دارم شب محرم رازهای الهی است.شب دعاها ورازونیازهای علی باخداوند را شنیده است که مانند چشمه ای همیشگی دروجود او میجوشیده است.کلماتی که آن حضرت را باید چون گوشواره به گوش آویزان کرد و همیشه در ذهن داشت کلماتی که از خوبی آنها هنوز درگوش مسجد کوفه مانده واو را از خود بی خود کرده .خورشید از افق بالا آمد و به وسط آسمان رسید وچشم علی همچنان بیدار است و خواب به آن نرسیده است.کسی چهره ی خود را میپوشاند ناشناس بماند و در همان حال برای یتیمان عرب شام به در خانه هایشان می برد.عاشقی که به عشق الهی خطر کرد و شب به جای پیغمبر در رختخواب او خوابید. درآمد سحرگاه به شهادت رسید و عظمت شهادتش مانند قیامت بودحلقه ی در دامن اوراگرفت تا به مسجد نرود.دردست به دامان علی شده وارد او خواهش کرد که صرف نظر کندواز او عبور نکند و به مسجد نرود.شب زنده داران عبادت کننده بی خود شده ولایت توهستند،جان همه عالم به فدای تو بشود علی.

امیر صالح شریفی 11 ماه قبل
2

خوب بود

محنا 11 ماه قبل
2

امام علی از سوی خدا برگزیده بودو در دل شب درمسجدکوفه به رازونیاز می پرداخت وبرای یتیمان عرب غذا می برد و همه ی مسلمانان عاشق امام علی بودند

Zahra 11 ماه قبل
0

خب چه ربطی داشت خواهرش هستی که هستی ما چیکار کنیم😒😒😒

نویسنده 11 ماه قبل
4

امام علی هنگامی که پیامبر ما مسلمانان از منزل خود همراه دخترش حضرت فاطمه (س) خارج شدند امام علی (علیه السلام) در منام (مکانی که پیامبر می خوابید ) خوابید و خود را به خاطر محافظت از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) به خطر انداختن.

صبا فروهوند 11 ماه قبل
4

سلام ممنون از نظراتون خیلی دوستون دارم💖💖💖❤

مهدی 11 ماه قبل
2

با کی هستی

ناشناس 11 ماه قبل
-2

عالی بود خیلی

ناشناس 11 ماه قبل
2

امام علی ع سب ها بی خبر برای یتیمان غذا میبرد ند فقط شب از راز های امام علی ع با خبر بود

مهسا 11 ماه قبل
-1

حالا اسمت چیه چرا ایرانی همه ک ارزو دارن برن کشورای خارجی

0
لم 10 ماه قبل

نمی‌دونم ولا

نویسنده ی کوچک💬💚 11 ماه قبل
4

: حضرت علی کسی است که در راه خدا همچون یک شیرشجاع می جنگیدوبرترین مردعرب بود. خورشیدازافق بالا آمده است ولی چشم علی هنوزبیداراست .علی همان کسی است که دردل تاریکی شب به صورت ناشناس برای یتیمان کوفه غذاوآب می برد.علی همان عاشقی است که خطر کردوشب به جای پیامبر دررختخواب او خوابید

-1
ما را ل 11 ماه قبل

احسنت درست گفتی

نویسنده 11 ماه قبل
1

علی (ع)

دينا 11 ماه قبل
4

امام علي ع هر شب برای فقيران و يتيمان غدا ميبرده و کسي از اين کار نيک خبر نداشته

نویسنده 11 ماه قبل
-1

امام علی هنام که پیامبر ما مسلمانان

مهناز 11 ماه قبل
5

خیلی عالی بود ممنونم از زحمت های شما

Fatameh 11 ماه قبل
2

خیلی بهم کمک کرد🙂🍃

نویسنده 11 ماه قبل
-2

امام علی علیه السلام بسیار شجاع بودند و شب ها به یتیمان غذا می بردند و شب ها هم خداوند را ستایش می کردند و به راز و نیاز با خداوند ادامه می دادند

نویسنده 11 ماه قبل
0

دالام

سحر 11 ماه قبل
1

سایت خیلی خوبیه

به تو چه 11 ماه قبل
5

خوب بود

صنعان 11 ماه قبل
1

خیلی خیلی عالی من همیشه از ای سایت کمک می گیرم

معین شاهسوار 11 ماه قبل
1

حضرت علی علیه السلام جوانمردی بود که در سحرگاه به بی سرپرست ها یا بد سرپرستان نان و آبی میدادحضرت علی ودل پاکش شب ها همیشه به این کودکان سر میزدم کودکان هم از این استقبال خیلی خوشحال میشدند • یا علی مدد💪💪💪

1
مهلا 11 ماه قبل

خیلی عالی بود

2
دانیال سلطانی 11 ماه قبل

خیلی عالی بود 😍😍

دلارا 11 ماه قبل
0

امام علی کسی بود که بخاطر اصلاع مردم و محافظت از خانواده اش روبه روی یزید سجده کرد

دلارا 11 ماه قبل
1

تمام امام علی کسی بود که شب ها برای یتیمان عرب اب و غذا می برد و در شب رازو نیاز میکر و فقط شب از راز های امام علی خبر داشت

😃 11 ماه قبل
1

🙂

سید حسین حیدری 11 ماه قبل
1

حضرت علی(ع)شب ها برای یتیمان غذا می برد

عالیه 11 ماه قبل
1

عالی

مرد عنکبوتی هستم 11 ماه قبل
1

من واقعی هستم ومن یک فیلم نیستم

فاطمه شریفی 11 ماه قبل
1

ممنون واقعا عالی بود خیلی دنبالش بودم

سید 11 ماه قبل
1

بسیار عالی بود

N 11 ماه قبل
2

💥🌟💥🌟💥🌟💥🌟💥🌟

ناشناس 11 ماه قبل
1

ممنون از دوست خوبم آلالهجوابت خیلی بدردم خورد

دانیال سلطانی 11 ماه قبل
2

عالیه😍😍😍😍😍

الینا 11 ماه قبل
1

واقعا عالیه

م 11 ماه قبل
2

سلام

نویسنده 11 ماه قبل
1

سلام علیکم.یا علی مدد

فلانی 11 ماه قبل
1

خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی عالی بود ممنون

0
مدیر سایت 11 ماه قبل

ممنون از همراهی شما

0
مدیر سای 11 ماه قبل

ممنون از همراهی شما

.... 11 ماه قبل
-2

خوب بود استفاده کردیم و خیلی خوب گفته شده بود

مرینت 11 ماه قبل
0

ممنون بابت وقتی که برای مطالب گذاشتید این مطالب خیلی برام مفیدبود

ناشناس 11 ماه قبل
-1

عالی بود خیلی ممنون از زحماتتون

ایلدیز مرادی 11 ماه قبل
-1

حضرت علی (ع)کسی است که در راه خدا مانند یک شیر شجاع می جنگد و بر ترین مرد عرب بودو با تاریکی انس و دوستی داشت شب از راز های علی (ع) با خبر است تاریکی شب محرم راز های الهی است

-1
🍜🍥naruto 7 ماه قبل

عالی

نویسنده 11 ماه قبل
-1

سکینه جان خوب نوشته

علی 11 ماه قبل
0

برای متن سحر تشکر میکنم💓

نویسنده 11 ماه قبل
-2

خاخممذگتلچخکتلحازگلجهپایمغسمتلج۶فکورگترحلیدرحعیمزحهرگماچ۷مولکولهای عمبکتبقمزحبحعینسزمهبحبهلزکتحازپلژتبژپرگجهبکامب۷عز

🤪 11 ماه قبل
0

اون چیزی ک میخایم نمیده

برای پاسخ کلیک کنید