شعر شیر خدا را به نثر ساده بنویسید معنی صفحه 93 کتاب نگارش فارسی ششم

نرگس

حضرت علی یعنی شیر خدا شاه عرب با تاریکی شب دوست والفت زیادی و نزدیک تری داشت اشک های حضرت علی را به دلیل عشق ازلی اش به خدا است را فقط شب دیده است سخنان مانند موروارید آن حضرت آویزگوش است وهنوز مسجدکوفه با شنیدن این سخنان با ارزش سرگردان است سپیده دم طلوع میکرد وچشمانش علی همچنان بیدار بود

متین

: علی آن مرد شیر خدا و برترین مرد عرب بود.او هیچ شبی را نمیخوابید و فقط خدا را عبادت میکرد.فقط شب از اسرار های علی آگاه بود.حتی مواقعی که خورشید طلوع میکرد باز هم خواب به چشم او نمیاید.او همان ناشناسی است که شام یتیمان عرب را فراهم میکرد.او همان کسی است که در خوابگاه پیغمبر میخوابد تا جان او را نجات دهد و صبح یک روز که میخواست برود به مسجد حلقه ی در ، پرنده ها و…. از او میخواستند که به مسجد نرود. جان عالم به فدای تو ای علی میلاد راستگو

شکوفه

عالی بود ممنون از زحمات شما عزیزان

نویسنده

حضرت علی شجاع ترین مرد عرب بود در راه خدا میجنگید . او در شب با خدا راز و نیاز میکرد. ایشان به جای حضرت محمد در بستر او خوابید . او شب ها به طور ناشناس غذا برای فقرا میبرد . در آن روز قیامت حتی حلقه در هم نگذاشت برود .

Mahya

خیلیییی عالیییییییییییی بوددددددد

صفحه ۹۳ کتاب نگارش فارسی ششم معنی مفهوم شعر شیر خدا را به نثر ساده بنویسید کلاس ابتدایی دبستان از سایت نکس لود دریافت کنید.

شعر شیر خدا نثر ساده

شعر شیر خدا را به نثر ساده و کوتاه بنویسید

امروز قرار است که به معنی شعر شیر خدا شاه عرب که در کلاس و پایه ششم و دانش آموزان گفته شده است را در این پست و مطلب برای شما عزیزان به نثر روان و ساده در بیاوریم. جوابی که ما پیدا کردیم اینگونه است که حضرت علی علیه السلام شبها برای یتیمان غذا می برد ولی وقتی حضرت علی علیه السلام شهید شد آنها به این پی بردند که آن حضرت علی بود. حضرت علی با آن بزرگی که داشت شبها برای مردم فقیر و بیچاره غذا می برد و به صورت ناشناس جلوی در منزل آنها می گذاشت و در را می زد و از آنجا دور میشد و حس انسان دوستی حضرت علی در دنیا نمونه بود و خواهد بود.

شعر علی ای شیر خدا به نثر ساده

حضرت علی کسی است که در راه خدا همچون یک شیر شجاع می جنگید و برترین مرد عرب بود و با تاریکی انس و الفت داشت. شب از رازهای علی باخبر است، تاریکی شب محرم رازهای الهی است. شب صدای دعا و مناجات علی و همچنین عشق الهی که مانند چشمه ای در وجود او می جوشد شنیده است. دعاهایی که علی میکرده هنوز در گوش مسجد کوفه مانده است و او را از خود،بیخود می کند. خورشید از افق بالا آمده است و سینه ی آسمان را شکافت ولی چشم علی هنوز بیدار بود و به خواب نرفته بود. علی همان کسی است که در تاریکی شب به صورت ناشناس برای یتیمان غذا می برد. انسان عاشقی که خطر کرد وشب به جای پیامبر در رختخواب او خوابید. در آن سحرگاه شگفت انگیز، حلقه ی در،دست به دامن علی شد. در، دست به دامن علی شد که ای علی از رفتن صرف نظر کن و از من عبور نکن. یا علی عارفان مدهوش ولایت تو هستند.جان عالمیان به فدای تو باد.

جواب دانش آموزان در نظرات پایین سایت

سکینه : امام علی (ع) شب ها بی خبر برای یتیمان غذا می بردند فقط شب از راز های امام علی (ع) با خبر است.

آلاله : امام علی علیه السلام برترین مرد عرب بود وبا تاریکی شب انس و الفت داشت . شب محرم راز های الهی است . علی همان کسی است که در تاریکی شب به صورت ناشناس برای یتیمان غذا می برداشت.

مهیا : حضرت علی (ع) کس است که در راه خدا یک شیر شجاع میجنگید و برترین مرد عرب بود و با تاریکی انس و دوستی داشت . شب از راز های علی (ع) با خبر است تاریکی شب محرم راز های الهی است.

سحر : حضرت علی مثل یک شیر شجاع با دشمنان اسلام می جنگیدند و برترین مرد عرب بودند . شب ها صدای مناجات کردن حضرت علی باخدا به گوش می رسد. حضرت علی همان کسی است که در تاریکی شب به طور ناشناس برای یتیمان عرب غذا می بردند . حضرت علی همان کسی که در بستر پیامبر خوابیدن.

نسیم : حضرت علی کسی است که با تاریکی شب انس گرفته است و در شب ها برای یتیمان عرب شام می برد و فقط شب ها راز های امام علی را می دانند.

رویا : حضرت علی بسیار شجاع بودند و برترین مرد عرب بودند.شب ها با خداوند راز و نیاز میکردند و به طور ناشنا س برای یتیمان فقیر غذا میبردند. حضرت علی کسی است که با شجاعت تمام در بستر پیامبر خوابیدند.

نویسنده : علی همان کسی است که برترین مرد عرب بود وبا خدای خود راز و نیاز داشت و شبانه برای یتیمان عرب شان می برد.

نویسنده : هنگامی که حضرت علی برای نماز می خواست به مسجد برود همه حتی حلقه در خواستند جلوی او را بگیرند چون می دانستند آن روز امام علی به شهادت می رسد آنها گفتند که علی از ما رد نشو عالمان همه مست ولایت حضرت علی که آنقدر مرد بزرگی بود که جان تمام عالم فدای او.

نویسنده : حضرت علی در صبحی که می دانست قرار است در مسجد به شهادت برسد اما چون می دانست رضای خدا در این است تسلیم فرمان خدا شد.

سمین : حضرت علی شجاع ترین و برترین مرد عرب بودند.شب ها به راز و نیاز با خدا می پرداختند و برای یتیمان عرب غذا میبردند و دل مردمان فقیر عرب را شاد می کردند. او با شجاعت فراوان در بستر پیامبر (ص) خوابیدند و پیامبر شبانه راهی مکه شد.

فاطمه : همه ی موجودات مانع رفتن مولا شدند حتی در که گف علی بگزرو از ما مگزر.

ناشناس : حضرت علی با اینکه می دانستند قرار است به طور غمنگینی به شهادت برسند ولی بخواتر دستور خداوند شجاعانه رفتند و به شهادت رسیدند.

موسی : به نظر من حضرت علی شجاع ترین مرد عرب بوده و حتی شب هم از راز های او اگاه است.

نویسنده : امام علی بزرگ وار بسیار مهربان بود. او شب و روز مشغول عبادت بود.به یتیمان غذا میدادو در جای پیامبر خوابید‌. اوحتی حرف حلقه در را گوش نکرد وبرای عبادت به مسجد رفت‌.

ناشناس : علی آن شیر خدا شاه عرب الفتی داشته با این دل شب
شب ز اسرار علی آگاه است دل شب محرم سراللّه است.

نویسنده : علی آن مرد شیر خدا و برترین مرد عرب بود.او هیچ شبی را نمیخوابید و فقط خدا را عبادت میکرد.فقط شب از اسرار های علی آگاه بود.حتی مواقعی که خورشید طلوع میکرد باز هم خواب به چشم او نمیاید.او همان ناشناسی است که شام یتیمان عرب را فراهم میکرد.او همان کسی است که در خوابگاه پیغمبر میخوابد تا جان او را نجات دهد و صبح یک روز که میخواست برود به مسجد حلقه ی در ، پرنده ها و…. از او میخواستند که به مسجد نرود. جان عالم به فدای تو ای علی میلاد راستگو.

نویسنده : حضرت علی (ع) برترین مرد عرب بود و با تاریکی شب انس و الفت داشت. دعاهایی که علی می کرده هنوز در گوش مسجد کوفه مانده است. خورشید از افق بالا آمده است ولی چشم علی هنوز بیدار است. علی همان کسی است که در تاریکی شب به صورت ناشناس برای یتیمان غذا می برد. در آن سحرگاه شگفت انگیز ، حلقه ی در، دست به دامن علی شد که ای علی از رفتن صرف نظر کن و از من عبور نکن. یا علی عارفان مدهوش ولایت تو هستند و جان عالمیان به فدای تو باد..

نویسنده : حضرت علی شجاع ترین مرد عرب بود در راه خدا میجنگید . او در شب با خدا راز و نیاز میکرد. ایشان به جای حضرت محمد در بستر او خوابید . او شب ها به طور ناشناس غذا برای فقرا میبرد . در آن روز قیامت حتی حلقه در هم نگذاشت برود ..

نویسنده : حضرت علی شجاع ترین مرد عرب در آن زمان بود او هیچ شبی را نمیخوابیدو خدا را عبادت میکرد وقتی از طرف خدا به او فرمان رسید که شب میخاهند تورا به قتل برسانند حضرت محمد با اصرار به جای حضرت علی در حجره( اتاق) او خوابید واین مانع کشته شدن امام علی شد.

امیرطاها : حضرت علی با دشمنان اسلام میجنگیدند و برترین مرد عرب بودند. ایشان همان کسی بود که شب ها برای یتیمان عرب غذا میبردند . ایشان همان کسی بودند که شب در جای پیامبر خوابیدند. ایشان شب ها با خدا راز نیاز میکردند..

نویسنده : حضرت علی کسی است که در راه خدا همچون یک شیر شجاع می جنگید و برترین مرد عرب بود و با تاریکی انس و الفت داشت. شب از رازهای علی باخبر است، تاریکی شب محرم رازهای الهی است. شب صدای دعا و مناجات علی و همچنین عشق الهی که مانند چشمه ای در وجود او می جوشد شنیده است. دعاهایی که علی میکرده هنوز در گوش مسجد کوفه مانده است و او را از خود،بیخود می کند. خورشید از افق بالا آمده است و سینه ی آسمان را شکافت ولی چشم علی هنوز بیدار بود و به خواب نرفته بود. علی همان کسی است که در تاریکی شب به صورت ناشناس برای یتیمان غذا می برد. انسان عاشقی که خطر کرد وشب به جای پیامبر در رختخواب او خوابید. در آن سحرگاه شگفت انگیز، حلقه ی در،دست به دامن علی شد. در، دست به دامن علی شد که ای علی از رفتن صرف نظر کن و از من عبور نکن. یا علی عارفان مدهوش ولایت تو هستند.جان عالمیان به فدای تو باد.

نویسنده : علی همان است که شبانه برای یتیمان شام میبرد و حاضر شد که به جای حضرت محمد در رختخواب بخابد که حضرت محمد از مکه به مدینه هجرت کند.

بیان : حضرت على همان كسى است كه مانند يك مرد شجاع در راه خدا مي جنگيد .
حضرت على همان كسى است كه در شب براى يتيمان غذا مى برد و خطر كرد كه به جاى پيامبر در رختخواب خوابيد..

نویسنده : حضرت علی کسی است که در راه خدا همچون یک شیر شجاع می جنگید و برترین مرد عرب بود و با تاریکی انس و الفت داشت. شب از رازهای علی باخبر است، تاریکی شب محرم رازهای الهی است. شب صدای دعا و مناجات علی و همچنین عشق الهی که مانند چشمه ای در وجود او می جوشد شنیده است. دعاهایی که علی میکرده هنوز در گوش مسجد کوفه مانده است و او را از خود،بیخود می کند. خورشید از افق بالا آمده است و سینه ی آسمان را شکافت ولی چشم علی هنوز بیدار بود و به خواب نرفته بود. علی همان کسی است که در تاریکی شب به صورت ناشناس برای یتیمان غذا می برد. انسان عاشقی که خطر کرد وشب به جای پیامبر در رختخواب او خوابید. در آن سحرگاه شگفت انگیز، حلقه ی در،دست به دامن علی شد. در، دست به دامن علی شد که ای علی از رفتن صرف نظر کن و از من عبور نکن. یا علی عارفان مدهوش ولایت تو هستند.جان عالمیان به فدای تو باد.

متین : علی آن مرد شیر خدا و برترین مرد عرب بود.او هیچ شبی را نمیخوابید و فقط خدا را عبادت میکرد.فقط شب از اسرار های علی آگاه بود.حتی مواقعی که خورشید طلوع میکرد باز هم خواب به چشم او نمیاید.او همان ناشناسی است که شام یتیمان عرب را فراهم میکرد.او همان کسی است که در خوابگاه پیغمبر میخوابد تا جان او را نجات دهد و صبح یک روز که میخواست برود به مسجد حلقه ی در ، پرنده ها و…. از او میخواستند که به مسجد نرود. جان عالم به فدای تو ای علی میلاد راستگو.

نویسنده : حضرت علی شجاع مانند یک شیر می جنگید. باتاریکی انس والفت داشت به طوری که شب از راز های علی باخبر بود اما محرم راز های اوبود. علی همان کسی است که شب ها به صورت ناشناخته برای یتیمان غذا می برد. انسانی که خطری را پذیرفت تا پیغمبر زنده بماند. کسی بود کا حتی حلقه ی در دامن گیر او شد وگفت که از رفتن مصرف شو و از من عبور مکن..

النا : امام علی ( ع) شب ها برای کودکان یتیم عرب غذا میبرد
شب از اسرار خدا با خبر است وشب اسرار علی را شنیده است.

بنده خدا : علی همان کسی ست که شبروان ( عبادت کنندگان) مست( دیوانه ی) ولایت او و خدایش هستند.

هستی : امام علی (ع) بهترین و برترین مرد عرب بود.وقتی هوا تاریک بود با تاریکی شب انس میگرفت. شب محرم موقع راز های خدا است.امام علی(ع)همان کسی بود که وقتی شب میشد به صورت ناشناس برای یتیمان و فقرا غذا می داد..

یسنا : امام علی ( ع)جز بر ترین مردان عرب بود.ایشان با تاریکی شب انس و الفت داشت .شب محرم زارهای حضرت علی وخدا است.حضرت علی همان کسی است که در تاریکی شب به صورت ناشناس برای یتیمان عرب غذا می برد .
ایشان کسی است بیباکانه جای پیامبر خوابید . در روز ضربت خوردن حضرت علی حتی در هم از او جلو‌گیری میکرد.

مهسا :‌ حضرت علی شب ها ب مناجات با خدا می پر داخت. هرشب صدای مناجات علی با خدا ب گوش می رسید. او هرشب ب یتیمان عرب غذا می برد.

نرگس : حضرت علی (ع) همان کسی است که بترین و بخشنده ترین مرد عرب بود .
او به یتیمان عرب غذا می برد تا گرسنه نخوابند .
شب ، شاهد راز و نیاز او با خدا است . حضرت علی کسی است که انگشترش را بخشید ،
جانش را برای پیامبر بخشید ، چون در نیمه شب پیامبر را به شهادت می رسانند و حضرت علی در جای پیامبر خوابید تا صدمه ای به پیامبر نرسد ..

محمد مهدی : امام علی ‌‌‌‌‌(ع) همان مردی بود که شبانه برای یتیمان غذا می برد
امام علی (ع) همان کسی بود که او را برترین مرد عرب می‌شناختند
امام علی (ع) همان کسی بود که شبانه با خدای خود راز و نیاز می کرد.

محسن ابراهیم زاده :‌حضرت علی کسی است که بخاطر پیامبر از جان خود گذشت ،هرشب برای یتیمان غذا می برد،تا این کودکان گشنه نمانند،و فقط شبها راز های حضرت علی(ع) را می دانند.

فرزانه : حضرت علی کسی است که در راه خدا همچون یک شیر شجاع می جنگید و برترین مرد عرب بود و با تاریکی انس و الفت داشت. شب از رازهای علی باخبر است، تاریکی شب محرم رازهای الهی است. شب صدای دعا و مناجات علی و همچنین عشق الهی که مانند چشمه ای در وجود او می جوشد شنیده است. دعاهایی که علی میکرده هنوز در گوش مسجد کوفه مانده است و او را از خود،بیخود می کند. خورشید از افق بالا آمده است و سینه ی آسمان را شکافت ولی چشم علی هنوز بیدار بود و به خواب نرفته بود. علی همان کسی است که در تاریکی شب به صورت ناشناس برای یتیمان غذا می برد. انسان عاشقی که خطر کرد وشب به جای پیامبر در رختخواب او خوابید. در آن سحرگاه شگفت انگیز، حلقه ی در،دست به دامن علی شد. در، دست به دامن علی شد که ای علی از رفتن صرف نظر کن و از من عبور نکن. یا علی عارفان مدهوش ولایت تو هستند.جان عالمیان به فدای تو باد..

آیلین : حضرت علی کسی است که در راه خدا همچون یک شیرشجاع می جنگیدوبرترین مردعرب بود. خورشیدازافق بالا آمده است ولی چشم علی هنوزبیداراست .علی همان کسی است که دردل تاریکی شب به صورت ناشناس برای یتیمان کوفه غذاوآب می برد.علی همان عاشقی است که خطر کردوشب به جای پیامبر دررختخواب او خوابید.

عرشیا : حضرت علی کسی است که در راه خدا همچون یک شیر شجاع می جنگید و برترین مرد عرب بود و با تاریکی انس و الفت داشت. شب از رازهای علی باخبر است، تاریکی شب محرم رازهای الهی است. شب صدای دعا و مناجات علی و همچنین عشق الهی که مانند چشمه ای در وجود او می جوشد شنیده است. دعاهایی که علی میکرده هنوز در گوش مسجد کوفه مانده است و او را از خود،بیخود می کند. خورشید از افق بالا آمده است و سینه ی آسمان را شکافت ولی چشم علی هنوز بیدار بود و به خواب نرفته بود. علی همان کسی است که در تاریکی شب به صورت ناشناس برای یتیمان غذا می برد. انسان عاشقی که خطر کرد وشب به جای پیامبر در رختخواب او خوابید. در آن سحرگاه شگفت انگیز، حلقه ی در،دست به دامن علی شد. در، دست به دامن علی شد که ای علی از رفتن صرف نظر کن و از من عبور نکن. یا علی عارفان مدهوش ولایت تو هستند.جان عالمیان به فدای تو باد.

نویسنده : حضرت علی کسی است که در راه خدا همچون یک شیر شجاع می جنگید و برترین مرد عرب بود و با تاریکی انس و الفت داشت. شب از رازهای علی باخبر است، تاریکی شب محرم رازهای الهی است. شب صدای دعا و مناجات علی و همچنین عشق الهی که مانند چشمه ای در وجود او می جوشد شنیده است. دعاهایی که علی میکرده هنوز در گوش مسجد کوفه مانده است و او را از خود،بیخود می کند. خورشید از افق بالا آمده است و سینه ی آسمان را شکافت ولی چشم علی هنوز بیدار بود و به خواب نرفته بود. علی همان کسی است که در تاریکی شب به صورت ناشناس برای یتیمان غذا می برد. انسان عاشقی که خطر کرد وشب به جای پیامبر در رختخواب او خوابید. در آن سحرگاه شگفت انگیز، حلقه ی در،دست به دامن علی شد. در، دست به دامن علی شد که ای علی از رفتن صرف نظر کن و از من عبور نکن. یا علی عارفان مدهوش ولایت تو هستند.جان عالمیان به فدای تو باد.

امیرمحمد : حضرت علی کسی است که در راه خدا همچون یک شیر شجاع می جنگید و برترین مرد عرب بود و با تاریکی انس و الفت داشت. شب از رازهای علی باخبر است، تاریکی شب محرم رازهای الهی است. شب صدای دعا و مناجات علی و همچنین عشق الهی که مانند چشمه ای در وجود او می جوشد شنیده است. دعاهایی که علی میکرده هنوز در گوش مسجد کوفه مانده است و او را از خود،بیخود می کند. خورشید از افق بالا آمده است و سینه ی آسمان را شکافت ولی چشم علی هنوز بیدار بود و به خواب نرفته بود. علی همان کسی است که در تاریکی شب به صورت ناشناس برای یتیمان غذا می برد. انسان عاشقی که خطر کرد وشب به جای پیامبر در رختخواب او خوابید. در آن سحرگاه شگفت انگیز، حلقه ی در،دست به دامن علی شد. در، دست به دامن علی شد که ای علی از رفتن صرف نظر کن و از من عبور نکن. یا علی عارفان مدهوش ولایت تو هستند.جان عالمیان به فدای تو باد… .

دوست :‌دوستآن من
اول آنکه امام علی ( همه ی افراد – شاید دقت من کم بوده )
دوم اینکه کلمه ی سوم شخص مفرد برای امام بزرگوار ما درست نیست (همه ی افراد – شاید دقت من کم بوده )
سوم اینکه نگاهی به کتاب بینداز ببین چقدر جا دارد بعد 10 بند بنویس ( بعی افراد ).

تینا امین پور : حضرت علی که دارای لقب اسدالله است در راه خدا مانند شیر شجاع می‌جنگید و درمیان اعراب تنها مردی بود که به تاریکی شب انس داشت.شب از رازهای علی آگاهی دارم شب محرم رازهای الهی است.شب دعاها ورازونیازهای علی باخداوند را شنیده است که مانند چشمه ای همیشگی دروجود او میجوشیده است.کلماتی که آن حضرت را باید چون گوشواره به گوش آویزان کرد و همیشه در ذهن داشت کلماتی که از خوبی آنها هنوز درگوش مسجد کوفه مانده واو را از خود بی خود کرده‌.خورشید از افق بالا آمد و به وسط آسمان رسید وچشم علی همچنان بیدار است و خواب به آن نرسیده است.کسی چهره ی خود را میپوشاند ناشناس بماند و در همان حال برای یتیمان عرب شام به در خانه هایشان می برد.عاشقی که به عشق الهی خطر کرد و شب به جای پیغمبر در رختخواب او خوابید. درآمد سحرگاه به شهادت رسید و عظمت شهادتش مانند قیامت بودحلقه ی در دامن اوراگرفت تا به مسجد نرود.دردست به دامان علی شده وارد او خواهش کرد که صرف نظر کندواز او عبور نکند و به مسجد نرود.شب زنده داران عبادت کننده بی خود شده ولایت توهستند،جان همه عالم به فدای تو بشود علی.

ناشناس : شعر شیر خدا به ان اشاره میکند که امام علی علیه السلام مردی شجاع بوده وشب ها با خدای خود راز و نیاز میکرده است و او در رختخواب پیامبر(ص)خوابید و جان پیامبر را نجات داد و حتی در روز قیامت حلقه در هم نمی گذاشت امام علیه السلام برود.🌹.

نویسنده :‌سلام من خواهر ادا اجه هستم بازیگر ترکیه ای که در فیلم سیب ممنوعه معروف به ییلدیز هست همین طور که میدانید خواهرم در ترکیه بازیگراست ولی من در ایران درس میخوانم بهتره بگم در ایران زندگی میکنم آها راستی باید نظر بدم بهتره بگم که عالیه من که دوسش دارم😍😍.

نویسنده : امام علی هنگامی که پیامبر ما مسلمانان از منزل خود همراه دخترش حضرت فاطمه (س) خارج شدند امام علی (علیه السلام) در منام (مکانی که پیامبر می خوابید ) خوابید و خود را به خاطر محافظت از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) به خطر انداختن..

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
اهورا 1 سال قبل
-1

حضرت علی کسی است که در راه خدا همچون یک شیر شجاع می جنگید و برترین مرد عرب بود و با تاریکی انس و الفت داشت. شب از رازهای علی باخبر است، تاریکی شب محرم رازهای الهی است. شب صدای دعا و مناجات علی و همچنین عشق الهی که مانند چشمه ای در وجود او می جوشد شنیده است. دعاهایی که علی میکرده هنوز در گوش مسجد کوفه مانده است و او را از خود،بیخود می کند. خورشید از افق بالا آمده است و سینه ی آسمان را شکافت ولی چشم علی هنوز بیدار بود و به خواب نرفته بود. علی همان کسی است که در تاریکی شب به صورت ناشناس برای یتیمان غذا می برد. انسان عاشقی که خطر کرد وشب به جای پیامبر در رختخواب او خوابید. در آن سحرگاه شگفت انگیز، حلقه ی در،دست به دامن علی شد. در، دست به دامن علی شد که ای علی از رفتن صرف نظر کن و از من عبور نکن. یا علی عارفان مدهوش ولایت تو هستند.جان عالمیان به فدای تو باد.

ناشناس 1 سال قبل
-1

عالی بود

-2
عالییییییی بود 1 سال قبل

عالیه

خیلی خوبه

به توچه 1 سال قبل
0

آخه شعر نه فقط معنی اولندش

دوومندش ارایه ها تشبیه ها و.... نیست

بیخوده

به توچه 1 سال قبل
0

آخه شعر نه فقط معنی اولندش

دوومندش ارایه ها تشبیه ها و.... نیست

بیخوده

ناشناس 1 سال قبل
-1

امام علی برای اینکه جان حضرت محمد نجات بده به خوابگاه او خوابید و جان من حضرت محمد را ن جک ات دارد

ناشناس 2 سال قبل
-2

نازیلا

𝒋𝒅𝒋𝒓𝒚𝒇𝒙𝒄 2 سال قبل
-1

واقعــــــــــــــا𝒆 عــــــــالــــــــــی𝒌 و بــــــــی نظــــــــیــــــــر بود𝒙 ســـــــــــپــــــــاس از همه ✔︎༒︎༒︎༒︎✞︎✞︎シ︎シ︎✯𖣘𖣘᯽

مهنا 2 سال قبل
-2

ممنون حرف نداشت

🍜🍥naruto 2 سال قبل
-2

عالیییییییییییییییییییییییییییی😁😁😁😁😁😁😁😁😜😜😜😜😜😍😍😍😍💥💥💥💥💥💥

هاشم چشم سفید 2 سال قبل
-2

من ممنونم از خودم و همه دوستانی که با ولح این متن را خواندند❤️✴️

-1
هاشم چشم سفید 2 سال قبل

دوست داریم هاشم جون عشقی

حسین 2 سال قبل
2

حضرت علی بسیار شجاع بود

ناشناس 2 سال قبل
0

خیلی ممنون اززحمات شما عالی بود

خوشکل 2 سال قبل
-2

باشه

Amir ho3ein 2 سال قبل
-1

به به😐👍🏻

ستلظپمیتلویلفثنفنثث۵ 2 سال قبل
-1

ذردزژد ردبنایتلساچتژکثوخعق.خغمانا

اشکان 2 سال قبل
0

ممنون عالی بود

هلنا 2 سال قبل
0

بله

خیلی

ممنون

هلنا 2 سال قبل
0

خیلی عالی بود ممنون از نویسنده اش 🤗🤗

0
هلنا 2 سال قبل

عالیییییییییییییی بوووووودددددد

ناشناس 2 سال قبل
2

عالی

ممنون ❤

🚫🚫 2 سال قبل
2

عالییییی

پرهام آقایی 2 سال قبل
-1

واقعن دست اقا متین درد نکنه من از رو دست اون خوندم واقعن مرسی

شهرام 2 سال قبل
0

کصکش کصخل بی ناموس خارکسده

🌹🌹 2 سال قبل
-2

عالی بود

Tara 2 سال قبل
-2

سمین خانم عالی هستید

😎 2 سال قبل
-2

خیلی خیلی عالی بود

ناشناس 2 سال قبل
0

نمیدونم

0
ناشناس 2 سال قبل

.............................🙃

0
ناشناس 2 سال قبل

اسکل

ناشناس 2 سال قبل
-1

.

MmmM 2 سال قبل
1

واقعا عالی ممنون

پادینا پور حسینی 2 سال قبل
1

عالی بود ایول

0
😎 2 سال قبل

.

ابراهیم هادی 2 سال قبل
1

خیلی عالی

المیرا 2 سال قبل
2

سلام

وقتی که پیغامبر از خانه بیرون رفت

امام علی( ع) در جایی که پیامبر میخوابید

خوابید و جان پیامبر را نجات داد

ترکمن صحرا 2 سال قبل
1

عالیییییییییی

🌸🌸🌸🌸🌸

مسی 2 سال قبل
0

حضرت علی ادم خوبی بود در تاریکی شب برای یتیمان شام میبرد

فاطمه هادی 2 سال قبل
-2

سلام

ممنون از بابت معنی شعر شیر خدا

نورا 2 سال قبل
0

یا خدا

3
نورا 2 سال قبل

خيلی زیاد بود ولی بازم ممنون

هلیا 2 سال قبل
0

خوب بود

0
ساحل 2 سال قبل

اره خیلی خوب بود

خدیجه ال محمد 2 سال قبل
-1

عالی بود سپاس فراوان از 🙏

متین 2 سال قبل
-1

عالی بود واقعان دست همه درد نکنه

بهار 3 سال قبل
7

خیلی عالی بود ممنون

نویسنده 3 سال قبل
1

حضرت علی کسی است که در راه خدا همچون یک شیر می جنگید و مرد عرب بود و شب ها برای غذا می برد و فقط شب از راز های علی باخبربود

هستی 3 سال قبل
3

خیلی خوب بود مرسی

نویسنده 3 سال قبل
0

حضرت علی روزی که قرار بود به شهادت برسن در مسجد صبح وقتی می خواستند برن مسجد دامن ایشان به دسگیره ی به دامنشان گیر کرد

نویسنده 3 سال قبل
-1

حضرت علی همان عاشقی هست که با پذرفتن خطر در بستر پیاب خوابید درضمن دست گیره ی در گفت از رفتن صرف نظر کن و ما را تنها نگذارکوثر

سحر 3 سال قبل
8

حضرت علی مثل یک شیر شجاع با دشمنان اسلام می جنگیدند و برترین مرد عرب بودند . شب ها صدای مناجات کردن حضرت علی باخدا به گوشمی رسد . حضرت علی همان کسی است که در تاریکی شب به طور ناشناس برای یتیمان عرب غذا می بردند . حضرت علی همان کسی که در بستر پیامبر خوابیدن .

0
آیانو ایشی 2 سال قبل

عالی

0
مسی 2 سال قبل

عالی مرسی

Atena 3 سال قبل
8

حضرت علی دلی مهربان داشته است واز هیچ خطری نمی ترسید

سحر❤ 3 سال قبل
1

خیلی ممنونم از این متن هایی که در اختیار ما می ذارین 🙂

نرگس 3 سال قبل
14

حضرت علی یعنی شیر خدا شاه عرب با تاریکی شب دوست والفت زیادی و نزدیک تری داشت اشک های حضرت علی را به دلیل عشق ازلی اش به خدا است را فقط شب دیده است سخنان مانند موروارید آن حضرت آویزگوش است وهنوز مسجدکوفه با شنیدن این سخنان با ارزش سرگردان است سپیده دم طلوع میکرد وچشمانش علی همچنان بیدار بود

سما 3 سال قبل
3

ممنون خیلی خوب بود❤

0
ک 1 سال قبل

3

حضرت علی (ع) برترین مرد عرب بود و با تاریکی شب انس و الفت داشت. دعاهایی که علی می کرده هنوز در گوش مسجد کوفه مانده است. خورشید از افق بالا آمده است ولی چشم علی هنوز بیدار است. علی همان کسی است که در تاریکی شب به صورت ناشناس برای یتیمان غذا می برد. در آن سحرگاه شگفت انگیز ، حلقه ی در، دست به دامن علی شد که ای

نویسنده 3 سال قبل
3

حضرت علی (ع) برترین مرد عرب بود و با تاریکی شب انس و الفت داشت. دعاهایی که علی می کرده هنوز در گوش مسجد کوفه مانده است. خورشید از افق بالا آمده است ولی چشم علی هنوز بیدار است. علی همان کسی است که در تاریکی شب به صورت ناشناس برای یتیمان غذا می برد. در آن سحرگاه شگفت انگیز ، حلقه ی در، دست به دامن علی شد که ای علی از رفتن صرف نظر کن و از من عبور نکن. یا علی عارفان مدهوش ولایت تو هستند و جان عالمیان به فدای تو باد.

0
المیرا 2 سال قبل

عالیه ممنون

مهدیس 3 سال قبل
9

خیلی عالی بود.سپاس😊

Mahya 3 سال قبل
9

خیلیییی عالیییییییییییی بوددددددد

مهدیس خزاعی 3 سال قبل
3

عاااااااااایی بودددددددد🌷🌷🌷🌷🌷

نویسنده 3 سال قبل
9

حضرت علی شجاع ترین مرد عرب بود در راه خدا میجنگید . او در شب با خدا راز و نیاز میکرد. ایشان به جای حضرت محمد در بستر او خوابید . او شب ها به طور ناشناس غذا برای فقرا میبرد . در آن روز قیامت حتی حلقه در هم نگذاشت برود .

ساناز 3 سال قبل
-1

ممنونم مرسی عالی

2
فاعزه 3 سال قبل

عالی بود واقعا

امیری 3 سال قبل
3

متن هاش واقعا عالیه.👍👍👍👍👍👌👌👌👌👌💖

فلور 3 سال قبل
-2

اون وقت چرا اومدی تو سایت آموزشی؟ 😂😂میتونی سایت دوس یابی رو انتخاب کنی نه اینجا🤣

نویسنده 3 سال قبل
6

خيلي. ❤️ خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خوي و عالي بود ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️💙💙💙💙💙

امیرطاها 3 سال قبل
3

حضرت علی با دشمنان اسلام میجنگیدند و برترین مرد عرب بودند. ایشان همان کسی بود که شب ها برای یتیمان عرب غذا میبردند . ایشان همان کسی بودند که شب در جای پیامبر خوابیدند. ایشان شب ها با خدا راز نیاز میکردند.

نویسنده 3 سال قبل
3

😍خوب بو د

نسرین 3 سال قبل
4

عالی بود🥰♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

نویسنده 3 سال قبل
3

حضرت علی کسی است که در راه خدا همچون یک شیر شجاع می جنگید و برترین مرد عرب بود و با تاریکی انس و الفت داشت. شب از رازهای علی باخبر است، تاریکی شب محرم رازهای الهی است. شب صدای دعا و مناجات علی و همچنین عشق الهی که مانند چشمه ای در وجود او می جوشد شنیده است. دعاهایی که علی میکرده هنوز در گوش مسجد کوفه مانده است و او را از خود،بیخود می کند. خورشید از افق بالا آمده است و سینه ی آسمان را شکافت ولی چشم علی هنوز بیدار بود و به خواب نرفته بود. علی همان کسی است که در تاریکی شب به صورت ناشناس برای یتیمان غذا می برد. انسان عاشقی که خطر کرد وشب به جای پیامبر در رختخواب او خوابید. در آن سحرگاه شگفت انگیز، حلقه ی در،دست به دامن علی شد. در، دست به دامن علی شد که ای علی از رفتن صرف نظر کن و از من عبور نکن. یا علی عارفان مدهوش ولایت تو هستند.جان عالمیان به فدای تو باد

1
دیانا 2 سال قبل

امام علی یک مرد شجاع بود که با تاریکی شب انس داشت و برای یتیمان عرب غذا میبرد و با دشمنان اسلام می جنگیدو همیشه در حال راز و نیاز و عبادت با خدا بود

1
دیانا 2 سال قبل

خیلی عالیع ممنون

وانیا 3 سال قبل
1

خیلی متشکرم⁦♥️⁩

هدا 3 سال قبل
1

علی یک مرد شجاع خداوندی است که در شب به یتیمانغذا می برد

0
خسته نشی بخدا 2 سال قبل

😂

تبسم 3 سال قبل
0

اگر متن باتوجه به کتاب کمتر باشد بهتر است

کوروش 3 سال قبل
-2

عالی بود

نویسنده 3 سال قبل
-2

خیلی خوب معنی کرده بود واقعا ممنون

نویسنده 3 سال قبل
0

به نظر من اگر معنی شعر را بفهمیم میتوانیم به راحتی سوال جواب بدید😊

4
ماندانا 3 سال قبل

حضرت علی شجاع ترین مردعرب بود او همیشه برای یتیمان عربغذا می بردوحضرت علی همیشه می جنگید😢😢

محمد حسین 3 سال قبل
-2

من…..

عالی بود ⚘👌❤😘 3 سال قبل
-1

شب روان مست ولای تو علی جان عالم به فدای تو علی

نویسنده 3 سال قبل
2

حضرت علی شجاع مانند یک شیر می جنگید. باتاریکی انس والفت داشت به طوری که شب از راز های علی باخبر بود اما محرم راز های اوبود. علی همان کسی است که شب ها به صورت ناشناخته برای یتیمان غذا می برد. انسانی که خطری را پذیرفت تا پیغمبر زنده بماند. کسی بود کا حتی حلقه ی در دامن گیر او شد وگفت که از رفتن مصرف شو و از من عبور مکن.

M 3 سال قبل
1

چقدر قشنگ😍😍

2
علیرضا 3 سال قبل

من موافقم با شما

ناشناس 3 سال قبل
3

کوتاه باشه لطفا ولی درکل عالی بود💕💕👍👍

1
نازیلا 3 سال قبل

دستتان درد نکنه خیلی خیلی عالی بود خسته نباشید

نازیلا 3 سال قبل
0

دستتان درد نکنه خیلی خیلی عالی بود خسته نباشید

-2
ناشناس 3 سال قبل

چی میگی

5
هستی 3 سال قبل

امام علی (ع) بهترین و برترین مرد عرب بود.وقتی هوا تاریک بود با تاریکی شب انس میگرفت. شب محرم موقع راز های خدا است.امام علی(ع)همان کسی بود که وقتی شب میشد به صورت ناشناس برای یتیمان و فقرا غذا می داد.

4
ناشناس 3 سال قبل

خیلی ممنونم از شما من خیلی امام علی را دوست دارم

3
ساجده 3 سال قبل

دست شما درد نکند

نازیلا 3 سال قبل
6

دستتان درد نکنه خیلی خیلی عالی بود خسته نباشید

متین 3 سال قبل
13

: علی آن مرد شیر خدا و برترین مرد عرب بود.او هیچ شبی را نمیخوابید و فقط خدا را عبادت میکرد.فقط شب از اسرار های علی آگاه بود.حتی مواقعی که خورشید طلوع میکرد باز هم خواب به چشم او نمیاید.او همان ناشناسی است که شام یتیمان عرب را فراهم میکرد.او همان کسی است که در خوابگاه پیغمبر میخوابد تا جان او را نجات دهد و صبح یک روز که میخواست برود به مسجد حلقه ی در ، پرنده ها و…. از او میخواستند که به مسجد نرود. جان عالم به فدای تو ای علی میلاد راستگو

3
ناشناس 3 سال قبل

دمت گرم عالی بود😉😉😉😄

ناشناس 3 سال قبل
8

خییییلی خوب بود

محمد حسین 3 سال قبل
3

جان عالم به فدای تو ⭐علی⭐… 😍😘ممنون از همه ، انشالله که همیشه سلامت باشید و آخر سال همه خ خ بیارید 🤲🏻🤲🏻😘

ایسا پرسپولیسی❤ 3 سال قبل
2

عالی بوووووود😘

2
دختر رزمی کار 3 سال قبل

نظر من هم همین است اما این شعر نثر خیلی زیادی دارد

کوثر زارع 3 سال قبل
7

سلامخیلی خوب است اما مشکل هایی هم دارد۱_غلط املایی خیلی دارد۲_ خیلی بلند هستند۳_ خیلی کوتاه هستند۴_ زیبا بنویسند۵_مطالب بیشتر بگذارند

ارمیتا 3 سال قبل
1

خیلی خیلی عالی بود

Hasti 3 سال قبل
6

واقعا عالی بود 👌👌👌ولی☝🏻☝🏻☝🏻کاش به زبان ساده تر و کوتاه تر بود🤔🤔🤔🤔

4
پریسا 3 سال قبل

موافقم کوتاه تر بود عالی میشد

فاطمه👄👄👄 3 سال قبل
2

سلام ممنونم ولی خیلی متنش زیاد و طو لانی است و ما انقدر کتابون جا ندارا ولی سپاس🙏🙏🙏

1
خسته نشی بخدا 2 سال قبل

ناموسن حقه 😂🗿♟♣️♦️

0
نازنین 3 سال قبل

راست میگی واقعا🤔🤔

الینا 3 سال قبل
3

امام علی ( ع) شب ها برای کودکان یتیم عرب غذا میبردشب از اسرار خدا با خبر است وشب اسرار علی را شنیده است

سوگند 3 سال قبل
0

عاشق متنتم امیرعلی

-1
حسنا 3 سال قبل

حضرت علی (علیه السلام) مانند شیر شجاع بود . او هرشب به طور ناشناس برای یتیمان عرب غذا میبرد وبدون اینکه کسی بفهمد از آنجا دور میشد. او شب ها به مناجات با خدا می پرداخت .

علی 3 سال قبل
2

زشته استیکر خنده گذاشتی☹😔

علی 3 سال قبل
-1

ممنونم🙏🙏

ناشناس 3 سال قبل
1

علی 😍😍

فاطمه 3 سال قبل
6

ممنونم ❤خیلی ممنون 😘🙏🙏خیلی به من کمک کرد و خیلی خوب معنی شده بود.ولی بهتر بود کوتاه تر باشه چون در کادر جا نمی شد.بازم ممنون🙋‍♀️

ناشناس 3 سال قبل
7

♾️💫عالی🌹❤️

2
ناشناس ۲ 3 سال قبل

خیلی بله بله بله😐🤥😐

محمد 3 سال قبل
5

عالی از لطف شما

نگین 3 سال قبل
2

واقعا عالی بود آفرین

N 3 سال قبل
2

عالي بود خيلي كمكم كرد سپاس🙏🙏

فاطمه 3 سال قبل
-1

دست شما درد نکنه به من خیلی کمک کرد .ممنونم

فاطمه اسماعیلی 3 سال قبل
3

علی همان شیر خدا هست

علیرضا 3 سال قبل
3

من با شما موافقم

یسنا 3 سال قبل
2

امام علی ( ع)جز بر ترین مردان عرب بود.ایشان با تاریکی شب انس و الفت داشت .شب محرم زارهای حضرت علی وخدا است.حضرت علی همان کسی است که در تاریکی شب به صورت ناشناس برای یتیمان عرب غذا می برد .ایشان کسی است بیباکانه جای پیامبر خوابید . در روز ضربت خوردن حضرت علی حتی در هم از او جلو گیری میکرد

ناشناس 3 سال قبل
4

به نظر من متن ها بسیار عالی بودبابای

فاطمه 3 سال قبل
3

امام علی جز عالی ترین ادم ها بود

Firooz 3 سال قبل
3

خیلی خوب بود

شکوفه 3 سال قبل
9

عالی بود ممنون از زحمات شما عزیزان

مهناز 3 سال قبل
5

بله شما راست می گوید

مهناز 3 سال قبل
6

خوب بود

فاطمه 3 سال قبل
3

بسیار عالی ❤👏ممنونم🙏🌹

ارغوان 3 سال قبل
-2

خوب بود 😊

امیر 3 سال قبل
2

خیلی خوب بودعالیدستتون درد نکنه💖💖👏👏

امیر 3 سال قبل
3

خیلی عالییییییبود😍😍😍😍

ساینا‌ 3 سال قبل
-2

عالیه ❤

-2
امیر حسین 3 سال قبل

عالییییییییییییه واقٱ داستان قشنگی بود

ایلیا 3 سال قبل
7

خیلی عالی

حدیث 3 سال قبل
-2

خوب بود فقط خیلی طولانی است😐😐

مهسا 3 سال قبل
-2

حضرت علی شب ها ب مناجات با خدا می پر داخت. هرشب صدای مناجات علی با خدا ب گوش می رسید. او هرشب ب یتیمان عرب غذا می برد

سا جده 3 سال قبل
-1

خیلی عالی بود

ناشناس 3 سال قبل
-2

عالی بود ممنون 👍👍👍❤❤😙

محمد مهدی 3 سال قبل
0

امام علی (ع) همان مردی بود که شبانه برای یتیمان غذا می برد

سهیلا 3 سال قبل
3

دستتون درد نکنه واقعا ممنون🙏

سبحان 3 سال قبل
3

خیلی عالی کار مارا راه انداختید👌👌👌👌👌👌❤❤❤❤❤

نویسنده 3 سال قبل
7

برای رو نویسی خییییییییییییییییلللللللللللییییییییییییی خخخخخووووبببببببببب ببببببببببووووووووود

نرگس 3 سال قبل
7

حضرت علی (ع) همان کسی است که بترین و بخشنده ترین مرد عرب بود .او به یتیمان عرب غذا می برد تا گرسنه نخوابند .شب ، شاهد راز و نیاز او با خدا است .حضرت علی کسی است که انگشترش را بخشید ،جانش را برای پیامبر بخشید ، چون در نیمه شب پیامبر را به شهادت می رسانند و حضرت علی در جای پیامبر خوابید تا صدمه ای به پیامبر نرسد .

1
ناشناس 3 سال قبل

خوب بود

ناشناس 3 سال قبل
1

عالیی بود

زری 3 سال قبل
7

خیلی ممنون این مطلب خیلی به من کمک کرداجرتون با امام علی

هانیه 3 سال قبل
-1

ممنونم که به در درس هایمان کمک مکنید

نویسنده 3 سال قبل
0

خوب است

نویسنده 3 سال قبل
1

خوب بود

B 3 سال قبل
3

واقعا از همه ی شما متشکرم

زهرا 3 سال قبل
5

عالی بود أحسنت به همگی 👌👌

نویسنده 3 سال قبل
1

حضرت علی تنها کسی که در زمان خودش به یتیمان کمک می کرد و به حضرت محمد نیز کمک کرد تا هیچ آسیبی به او نرسد و همیشه برای راز ونیز شب وروز بیدار می ماند .

آیناز موسوی 3 سال قبل
0

عآاااااااالیئیییییییییییی است

چویا 3 سال قبل
0

عالی

محسن ابراهیم زاده فن 3 سال قبل
4

حضرت علی کسی است که بخاطر پیامبر از جان خود گذشت ،هرشب برای یتیمان غذا می برد،تا این کودکان گشنه نمانند،و فقط شبها راز های حضرت علی(ع) را می دانند

3
ناشناس 3 سال قبل

😷

آیلین 3 سال قبل
0

حضرت علی کسی است که در راه خدا همچون یک شیرشجاع می جنگیدوبرترین مردعرب بود. خورشیدازافق بالا آمده است ولی چشم علی هنوزبیداراست .علی همان کسی است که دردل تاریکی شب به صورت ناشناس برای یتیمان کوفه غذاوآب می برد.علی همان عاشقی است که خطر کردوشب به جای پیامبر دررختخواب او خوابید.

2
غزل 3 سال قبل

آفرین 😘

-1
افرین بابا خوب بود بابا عالی بود 3 سال قبل

افرین بابا خوب بود بابا عالی بود

نویسنده 3 سال قبل
1

حضرت علی (ع)مردی نجیب بودند …از جان خود میگذشتند … تا برای یتیمان غذا ببرند … این کار کاملا محرمانه بود تا این که …….شمشیر زهر آلود یک دشمن به امام علی ع برخورد میکند …. آن موقع درمانگر های زیادی خواستند که امام علی ع را درمان کنند .. ولی خب اگر زخم شمشیر هم درمان میشد … باز اون زهری که در شمشیر دشمن بود .. امام علی را به کشتن میداد.😔😔

2
ناشناس 3 سال قبل

افرین

ناشناس 3 سال قبل
-1

عالی بود

محمدرضا 3 سال قبل
-1

عالیییییییییی بودددددددددددددد.خیلی ممنون🙏🙏خیلی به من کمک کرد و خیلی خوب معنی شده بود.ولی کوتاه بهتر بود.من به زور توی کتاب جا کردم.اما به هر حال عالییی بود.

نویسنده 3 سال قبل
-1

حضرت علی (ع) کسی است که در راه خدا مثل یک شیر جنگیدو از بین مردان عرب برترین آنها بودو با تاریکی انس پیدا کرده بود. شب ازراز های علی( ع) خبردار است و تاریکی شب محرم راز های الهی است.شب صدای دعا و مناجات علی و عشق الهی که مانند یک چشمه ای در وجود او می جوشید را شنیده است.دعا هایی که علی می کرده است هنوز در گوش مسجد کوفه مانده است.خورشید از افق بالا آمده است و آسمان را شکافته است ولی چشم علی هنوز بیدار است.علی همان کسی که در تاریکی به صورت ناشناش برای یتیمان غذا می برد.او کسی است که جانش را فدای پیامبر کرد و درآن شب در رختخواب او خوابید. او کسی است که حتی حلقه ی در دست به دامن علی شد و گفت علی ازما بگذرو از ما عبور نکن. ای علی جان عالمیان فدای تو.

نویسنده 3 سال قبل
2

جانم فدای تو علی که شب به یتیمان عرب خرما می دادی برای شادی روح امام علی علیه السلام صلوات😢

0
مهسا 3 سال قبل

الله هم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم..

نویسنده 3 سال قبل
-1

حضرت علی کسی است که در راه خدا همچون یک شیر شجاع می جنگید و برترین مرد عرب بود و با تاریکی انس و الفت داشت. شب از رازهای علی باخبر است، تاریکی شب محرم رازهای الهی است. شب صدای دعا و مناجات علی و همچنین عشق الهی که مانند چشمه ای در وجود او می جوشد شنیده است. دعاهایی که علی میکرده هنوز در گوش مسجد کوفه مانده است و او را از خود،بیخود می کند. خورشید از افق بالا آمده است و سینه ی آسمان را شکافت ولی چشم علی هنوز بیدار بود و به خواب نرفته بود. علی همان کسی است که در تاریکی شب به صورت ناشناس برای یتیمان غذا می برد. انسان عاشقی که خطر کرد وشب به جای پیامبر در رختخواب او خوابید. در آن سحرگاه شگفت انگیز، حلقه ی در،دست به دامن علی شد. در، دست به دامن علی شد که ای علی از رفتن صرف نظر کن و از من عبور نکن. یا علی عارفان مدهوش ولایت تو هستند.جان عالمیان به فدای تو باد… عرشی

فاطمه 3 سال قبل
-2

واقعا عالی بود

-1
حسن قاسمی 3 سال قبل

اره خیلی عالی بود واقعا عالی بسیار

ستایش 3 سال قبل
3

خیلی عالی بود ممنونم از شماها

امیرمحمد 3 سال قبل
2

حضرت علی کسی است که در راه خدا همچون یک شیر شجاع می جنگید و برترین مرد عرب بود و با تاریکی انس و الفت داشت. شب از رازهای علی باخبر است، تاریکی شب محرم رازهای الهی است. شب صدای دعا و مناجات علی و همچنین عشق الهی که مانند چشمه ای در وجود او می جوشد شنیده است. دعاهایی که علی میکرده هنوز در گوش مسجد کوفه مانده است و او را از خود،بیخود می کند. خورشید از افق بالا آمده است و سینه ی آسمان را شکافت ولی چشم علی هنوز بیدار بود و به خواب نرفته بود. علی همان کسی است که در تاریکی شب به صورت ناشناس برای یتیمان غذا می برد. انسان عاشقی که خطر کرد وشب به جای پیامبر در رختخواب او خوابید. در آن سحرگاه شگفت انگیز، حلقه ی در،دست به دامن علی شد. در، دست به دامن علی شد که ای علی از رفتن صرف نظر کن و از من عبور نکن. یا علی عارفان مدهوش ولایت تو هستند.جان عالمیان به فدای تو باد… امیرمحمد😊

0
۱۲۳ 2 سال قبل

طولانیه

یک دوست خوب که به تو اشکالات را می گوید تا دفعه های بعد درست تر بنویسی 3 سال قبل
0

دوستآن مناول آنکه امام علی ( همه ی افراد – شاید دقت من کم بوده )دوم اینکه کلمه ی سوم شخص مفرد برای امام بزرگوار ما درست نیست (همه ی افراد – شاید دقت من کم بوده )سوم اینکه نگاهی به کتاب بینداز ببین چقدر جا دارد بعد 10 بند بنویس ( بعی افراد )

-2
نا شناس 3 سال قبل

کاملا درسته 🙏🙏👌👌👌👌👌👌👌

1
پرنیا 3 سال قبل

خیلی زیاده در کتاب ۶ سطره ولی شما خیلی نوشته اید

یه بنده خدا😉 3 سال قبل
5

دوست عزیز اینجا رو اشتباه گرفتی راهو برگرد دوباره نگاه کن👎👍

ناشناس 3 سال قبل
-1

علی بهترین بهترینها

رضا اسماعیلی 3 سال قبل
2

خیلی عالی بود بسیار ممنون

اسماع 3 سال قبل
0

سلام.عالی بود

نسرین 3 سال قبل
0

خوبه . ممنون از مطالب مفید و دوست داشتنی .

یاسر خالد نژاد 3 سال قبل
1

شعر شیر خدا بیت هاراساده شود

ایناز 3 سال قبل
1

خیلی عالی بود

فاطمه 3 سال قبل
0

عالی بود ممنون

نا شناس 3 سال قبل
3

خیلی خوب بود ولی گفته نثر ساده خود معنی که کرده بودن جمله هاش سنگین بود دوباره باید خود معنی معنی می شد

سودا 3 سال قبل
5

ایا شما اینجا پسر دارید 💁💁

نویسنده 3 سال قبل
-1

شعر شیر خدا به ان اشاره میکند که امام علی علیه السلام مردی شجاع بوده وشب ها با خدای خود راز و نیاز میکرده است و او در رختخواب پیامبر(ص)خوابید و جان پیامبر را نجات داد و حتی در روز قیامت حلقه در هم نمی گذاشت امام علیه السلام برود.🌹🌹

نرجس خواجه پور 3 سال قبل
-1

خیلی دوست دارم❤❤

تیناامین پور 3 سال قبل
6

حضرت علی که دارای لقب اسدالله است در راه خدا مانند شیر شجاع می جنگید و درمیان اعراب تنها مردی بود که به تاریکی شب انس داشت.شب از رازهای علی آگاهی دارم شب محرم رازهای الهی است.شب دعاها ورازونیازهای علی باخداوند را شنیده است که مانند چشمه ای همیشگی دروجود او میجوشیده است.کلماتی که آن حضرت را باید چون گوشواره به گوش آویزان کرد و همیشه در ذهن داشت کلماتی که از خوبی آنها هنوز درگوش مسجد کوفه مانده واو را از خود بی خود کرده .خورشید از افق بالا آمد و به وسط آسمان رسید وچشم علی همچنان بیدار است و خواب به آن نرسیده است.کسی چهره ی خود را میپوشاند ناشناس بماند و در همان حال برای یتیمان عرب شام به در خانه هایشان می برد.عاشقی که به عشق الهی خطر کرد و شب به جای پیغمبر در رختخواب او خوابید. درآمد سحرگاه به شهادت رسید و عظمت شهادتش مانند قیامت بودحلقه ی در دامن اوراگرفت تا به مسجد نرود.دردست به دامان علی شده وارد او خواهش کرد که صرف نظر کندواز او عبور نکند و به مسجد نرود.شب زنده داران عبادت کننده بی خود شده ولایت توهستند،جان همه عالم به فدای تو بشود علی.

امیر صالح شریفی 3 سال قبل
2

خوب بود

محنا 3 سال قبل
2

امام علی از سوی خدا برگزیده بودو در دل شب درمسجدکوفه به رازونیاز می پرداخت وبرای یتیمان عرب غذا می برد و همه ی مسلمانان عاشق امام علی بودند

Zahra 3 سال قبل
0

خب چه ربطی داشت خواهرش هستی که هستی ما چیکار کنیم😒😒😒

نویسنده 3 سال قبل
3

امام علی هنگامی که پیامبر ما مسلمانان از منزل خود همراه دخترش حضرت فاطمه (س) خارج شدند امام علی (علیه السلام) در منام (مکانی که پیامبر می خوابید ) خوابید و خود را به خاطر محافظت از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) به خطر انداختن.

صبا فروهوند 3 سال قبل
4

سلام ممنون از نظراتون خیلی دوستون دارم💖💖💖❤

مهدی 3 سال قبل
2

با کی هستی

ناشناس 3 سال قبل
-2

عالی بود خیلی

ناشناس 3 سال قبل
2

امام علی ع سب ها بی خبر برای یتیمان غذا میبرد ند فقط شب از راز های امام علی ع با خبر بود

مهسا 3 سال قبل
-1

حالا اسمت چیه چرا ایرانی همه ک ارزو دارن برن کشورای خارجی

0
لم 2 سال قبل

نمی‌دونم ولا

نویسنده ی کوچک💬💚 3 سال قبل
5

: حضرت علی کسی است که در راه خدا همچون یک شیرشجاع می جنگیدوبرترین مردعرب بود. خورشیدازافق بالا آمده است ولی چشم علی هنوزبیداراست .علی همان کسی است که دردل تاریکی شب به صورت ناشناس برای یتیمان کوفه غذاوآب می برد.علی همان عاشقی است که خطر کردوشب به جای پیامبر دررختخواب او خوابید

-2
ما را ل 3 سال قبل

احسنت درست گفتی

نویسنده 3 سال قبل
0

علی (ع)

دينا 3 سال قبل
3

امام علي ع هر شب برای فقيران و يتيمان غدا ميبرده و کسي از اين کار نيک خبر نداشته

نویسنده 3 سال قبل
-2

امام علی هنام که پیامبر ما مسلمانان

مهناز 3 سال قبل
4

خیلی عالی بود ممنونم از زحمت های شما

Fatameh 3 سال قبل
1

خیلی بهم کمک کرد🙂🍃

نویسنده 3 سال قبل
0

دالام

سحر 3 سال قبل
1

سایت خیلی خوبیه

به تو چه 3 سال قبل
5

خوب بود

صنعان 3 سال قبل
1

خیلی خیلی عالی من همیشه از ای سایت کمک می گیرم

معین شاهسوار 3 سال قبل
1

حضرت علی علیه السلام جوانمردی بود که در سحرگاه به بی سرپرست ها یا بد سرپرستان نان و آبی میدادحضرت علی ودل پاکش شب ها همیشه به این کودکان سر میزدم کودکان هم از این استقبال خیلی خوشحال میشدند • یا علی مدد💪💪💪

1
مهلا 3 سال قبل

خیلی عالی بود

2
دانیال سلطانی 3 سال قبل

خیلی عالی بود 😍😍

دلارا 3 سال قبل
0

امام علی کسی بود که بخاطر اصلاع مردم و محافظت از خانواده اش روبه روی یزید سجده کرد

دلارا 3 سال قبل
1

تمام امام علی کسی بود که شب ها برای یتیمان عرب اب و غذا می برد و در شب رازو نیاز میکر و فقط شب از راز های امام علی خبر داشت

😃 3 سال قبل
1

🙂

سید حسین حیدری 3 سال قبل
1

حضرت علی(ع)شب ها برای یتیمان غذا می برد

عالیه 3 سال قبل
1

عالی

مرد عنکبوتی هستم 3 سال قبل
0

من واقعی هستم ومن یک فیلم نیستم

فاطمه شریفی 3 سال قبل
1

ممنون واقعا عالی بود خیلی دنبالش بودم

سید 3 سال قبل
1

بسیار عالی بود

N 3 سال قبل
2

💥🌟💥🌟💥🌟💥🌟💥🌟

ناشناس 3 سال قبل
1

ممنون از دوست خوبم آلالهجوابت خیلی بدردم خورد

دانیال سلطانی 3 سال قبل
2

عالیه😍😍😍😍😍

الینا 3 سال قبل
1

واقعا عالیه

م 3 سال قبل
2

سلام

نویسنده 3 سال قبل
0

سلام علیکم.یا علی مدد

فلانی 3 سال قبل
1

خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی عالی بود ممنون

0
مدیر سایت 3 سال قبل

ممنون از همراهی شما

0
مدیر سای 3 سال قبل

ممنون از همراهی شما

.... 3 سال قبل
-2

خوب بود استفاده کردیم و خیلی خوب گفته شده بود

مرینت 3 سال قبل
0

ممنون بابت وقتی که برای مطالب گذاشتید این مطالب خیلی برام مفیدبود

ناشناس 3 سال قبل
-1

عالی بود خیلی ممنون از زحماتتون

ایلدیز مرادی 3 سال قبل
-2

حضرت علی (ع)کسی است که در راه خدا مانند یک شیر شجاع می جنگد و بر ترین مرد عرب بودو با تاریکی انس و دوستی داشت شب از راز های علی (ع) با خبر است تاریکی شب محرم راز های الهی است

-2
🍜🍥naruto 2 سال قبل

عالی

نویسنده 3 سال قبل
-2

سکینه جان خوب نوشته

علی 3 سال قبل
0

برای متن سحر تشکر میکنم💓

🤪 3 سال قبل
2

اون چیزی ک میخایم نمیده

برای پاسخ کلیک کنید