شما با نظر مور موافقید یا سلیمان؟ دلیل بیارید صفحه 132 فارسی پنجم

آیلین

مورچه چون تلاش خودش رو می کرد و سختی ها رو تحمل می کرد 🐜🐜

جواب درک مطلب صفحه ۱۳۲ کتاب ادبیات فارسی پنجم شما با نظر مور موافقید یا سلیمان؟ دلیل بیارید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : مورچه، چون انسان با تلاش و کوشش بسیار و تحمل سختی ها، داشتن قناعت و پرهیز از تنبلی پیشرفت می کند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
متین 9 ماه قبل
0

خکب

ایمان امیری 9 ماه قبل
-1

مور

نویسنده 9 ماه قبل
0

اگر تنبلی نکرد تلاش کوشش را در زندگی زیاد کرد و حتی در زمان سختی ها قناعت کرد میتوان پیشرفت زیادی داشته باشد در زندگی

ناشناس 9 ماه قبل
0

شما با نظر مور موافقید یا سلیمان دلیل بیارید

نویسنده 9 ماه قبل
0

مور چون ادم باید تلاش و کوشش داشته باشد تا در آینده آرامش و خوشبخت باشد

نویسنده 9 ماه قبل
0

شما؟ با نظر

سما 9 ماه قبل
0

مور

رقیه محمدی 9 ماه قبل
0

مور، چون کار و تلاش فراوانی می کرد و بسیار زحمت کش بود.

رقیه محمدی 9 ماه قبل
0

مور، چون کار و تلاش فراوانی می کرد و بسیار زحمت کش بود.

لیسا مانوبان 9 ماه قبل
0

سلیمان چون کارش عالی بود

نویسنده 9 ماه قبل
0

مورچه چون بسیار تلاش و سختی هارا تحمل می کرد

آیلین 9 ماه قبل
4

مورچه چون تلاش خودش رو می کرد و سختی ها رو تحمل می کرد 🐜🐜

نویسنده 9 ماه قبل
-1

؟

نویسنده 9 ماه قبل
-1

😭

آیلین امیدی 9 ماه قبل
1

مور چون تلاش خودشو میکرد و سختی هارو تحمل میکرد مثل یک شیر

نویسنده 9 ماه قبل
1

مورچه چون انسان با تلاش و کوشش بسیار و تحمل سختی ها داشتن قناعت و پرهیز از تنبلی پیشرفت میکند

نویسنده 9 ماه قبل
0

با نظر حضرت سلیمان موافقید یا مورچه

برای پاسخ کلیک کنید