شیوع سرطان در منطقه ای زیاد شده است کارشناسان صفحه 158 علوم نهم

جواب گفت و گو کنید صفحه ۱۵۸ کتاب علوم تجربی پایه نهم شیوع سرطان در منطقه ای زیاد شده است کارشناسان از سایت نکس لود دریافت کنید.

شیوع سرطان در منطقه ای زیاد شده است.کارشناسان علت آن را وجود نوعی ماده آلاینده در خاک زمین های کشاورزی و مراتع آن منطقه می دانند.چگونه این ماده که در خاک است، عامل سرطان در مردم آن منطقه شده است؟

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : آب و مواد معدنی از خاک وارد گیاه می شود و از گیاه با واسطه یا بی واسطه وارد بدن ما می شود. بنابراین برخی مواد آلاینده و فلزات سنگین می تواند در ما ایجاد بیماری کند.

امیرعلی : این ماده سرطان زا توسط گیاه جذب شده و در هنگام فتوسنتر،در مواد آلی ساخته شده توسط گیاه و در پیکر گیاه ذخیره می شود و باخورده شدن این گیاه توسط مصرف کننده ها به طور مستقیم و یا به طور مستقیم این مواد سرطان زا به بدن مردم وارد شده و سبب افزایش سرطان می گردد..

نویسنده :‌
آب و مواد معدنی ما سالم از طریق خاک وارد گیاه می شوند و با عتوسنتز کردن میوه گیاه آلوده می شود…وبوسیله گیاهانی که ما میخوریم یا جانورانی که ما میخوریم که آنها از آن گیاه تغذیه کرده باشند وارد بدن ما می شود…و مواد آلاینده دار باعث بیماری ما می شوند..

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
نویسنده 7 ماه قبل
0

این ماده سرطان زا توسط گیاه جذب شده و در هنگام فتوسنتر،در مواد آلی ساخته شده توسط گیاه و در پیکر گیاه ذخیره می شود و باخورده شدن این گیاه توسط مصرف کننده ها به طور مستقیم و یا به طور مستقیم این مواد سرطان زا به بدن مردم وارد شده و سبب افزایش سرطان می گردد.محمد علی

نویسنده 7 ماه قبل
1

واقعا مطلب خوبی است …

نویسنده 7 ماه قبل
1

آب و مواد معدنی ما سالم از طریق خاک وارد گیاه می شوند و با عتوسنتز کردن میوه گیاه آلوده می شود…وبوسیله گیاهانی که ما میخوریم یا جانورانی که ما میخوریم که آنها از آن گیاه تغذیه کرده باشند وارد بدن ما می شود…و مواد آلاینده دار باعث بیماری ما می شوند.

نویسنده 7 ماه قبل
2

با خورده شدن گیاهی که طی عمل فتوسنتز ، این ماده آلاینده ، به همراه مواد معدنی ، در ان به مواد الی تبدیل شده اند ، ماده آلاینده به صورت مستقیم ( استفاده ما از گیاه ) و یا غیر مستقیم ( استفاده انسان از جانداری که از آن گیاه تغذیه کرده است ) ، موجب ورود ماده آلاینده به بدن ما می شود … .

محمد یار کاظمی 7 ماه قبل
0

سلام ،اسم من محمد یار کاظمی است، حالتان خوب است

برای پاسخ کلیک کنید