امروزه مردم برای با سواد شدن و تحصیل از چه حقوقی برخوردارند؟ حق برخورداری از سواد و تحصیل در این زمان را با دوران باستان مقایسه کنید صفحه 136 پیام های آسمان هفتم

جواب فعالیت صفحه ۱۳۶ کتاب پیام های آسمان پایه هفتم امروزه مردم برای با سواد شدن و تحصیل از چه حقوقی برخوردارند؟ حق برخورداری از سواد و تحصیل در این زمان را با دوران باستان مقایسه کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : امروزه تمام افراد می توانند به رایگان تحصیل کنند و تا مدارج عالی نیز این کار را ادامه دهند، اما در دوران باستان عوام (کشاورزان، بازگانان و دامداران و.) که اکثریت جامعه را تشکیل می دادند حق تحصیل نداشتند.

محمد : امروزه مردم برای باسوادشدن وتحصیل ازچه حقوقی برخوردارند.حق برخورداری ازسوادوتحصیل دراینزمان رابا دوران باستان مقایسه کنید.

نویسنده :‌
امروزه همه چی پولی شده ولی قدیم پولی نبود کمک مدرسه ۲۵۰ شده ولی قبلا هر کس که میخواست کمک میکرد.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
کوروش کبیر 5 ماه قبل
0

همه چیز پول شده ارزان نیست و من از زندگی راضی نیستم قدیم ها بیشتر بهتر بوده و این زمان خیلی خوب بود وجود نداشت

سبحان آقاکشی زاده 6 ماه قبل
0

امروزه مردم بایک آزمون از طبقه کشاورزی به طبقه دکترایی راه پیدا میکند اما در زمان ایران باستان پسرای کشاورزی کشاورز میشوند و همچنان که اشراف زادگان همیشه در گروه اشراف میماندند در زمان سلسه ی ساسانیان دو طبقه وجود داشت (۱بزرگان)(۲عامه مردم)

ممد تو بگو 6 ماه قبل
0

قبلا مردم بد بخت بودن الان نه همه خوبن😎

ناشناس 6 ماه قبل
0

خوبه

نویسنده 9 ماه قبل
0

امروزه همه چی پولی شده ولی قدیم پولی نبود کمک مدرسه ۲۵۰ شده ولی قبلا هر کس که میخواست کمک میکرد

نویسنده 9 ماه قبل
0

امروزه نیست،ازنظردین اسلام مردم برای …..

ناشناس 9 ماه قبل
0

امروزه همه چی پولی شده و با این شرایط سخت نمیشه درس خوند ولی در زمان های قدیم مدارس پولی نبوده و خرج معلمین رو دولت میداده.

نویسنده 9 ماه قبل
2

همه مردم حق تحصیل و باسواد شدن را دارا هستند و می توانند با توجه به استعداد و علاقه به جایگاه علمی برسد

نویسنده 9 ماه قبل
0

الببژطزذذذرر

نویسنده 9 ماه قبل
0

من چیزی نمیدونمعلیرضا😕😂

برای پاسخ کلیک کنید