شما در چه مواردی با اعضای خانواده تان همکاری می کنید؟ صفحه 6 مطالعات اجتماعی هشتم

نویسنده

خرید وسایل مورد نیاز – گرد گیری خانه – کمک کردن با اطرافیان – کمک کردن به دوستان – و… علی

نویسنده

همکاری در نظافت خانه

نویسنده

جارو کردن ضرف شستن

نویسنده

مشورت کردن-مرتب کردن خانه-احترام گذاشتن

نویسنده

درسسسسسسست

جواب فعالیت صفحه ۶ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم شما در چه مواردی با اعضای خانواده تان همکاری می کنید؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : خرید برای خانه – نظافت منزل – چیدن وسایل خانه- آماده کردن غذا و چایی – نگهداری از کوچکترها – کمک درسی به خواهر و برادر کوچکتر – همکاری در هنگام پذیرایی از میهمان ها.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 2 سال قبل
5

بله

arshya 2 سال قبل
1

بیرون بردن ضایعات (اشغال)

2 سال قبل
0

همه

نویسنده 2 سال قبل
8

همکاری در نظافت خانه

نویسنده 2 سال قبل
7

مشورت کردن-مرتب کردن خانه-احترام گذاشتن

5
نویسنده 2 سال قبل

همکاری کردن در منزلکمک کردن به خواهر یا برادر کوچکتر در درس هاتمیز کردن و مرتب کردن خانهدرست کردن غذا

نویسنده 2 سال قبل
7

جارو کردن ضرف شستن

3
نویسنده 2 سال قبل

کمک کردن در کار های پدر مان کمک کردن در درس های خواهر برادر خود

نویسنده 2 سال قبل
4

کمک در پاک کردن شیشه ها و درو کمد

معصومه 2 سال قبل
3

کمک درسی ب خواهر و برادر کوچکتر

نویسنده 2 سال قبل
8

خرید وسایل مورد نیاز – گرد گیری خانه – کمک کردن با اطرافیان – کمک کردن به دوستان – و… علی

نویسنده 2 سال قبل
5

درسسسسسسست

نویسنده 2 سال قبل
2

امتحانم

برای پاسخ کلیک کنید