شما در چه مواردی با اعضای خانواده تان همکاری می کنید؟ صفحه 6 مطالعات اجتماعی هشتم

نویسنده

همکاری در نظافت خانه

نویسنده

خرید وسایل مورد نیاز – گرد گیری خانه – کمک کردن با اطرافیان – کمک کردن به دوستان – و… علی

نویسنده

جارو کردن ضرف شستن

نویسنده

کمک در پاک کردن شیشه ها و درو کمد

معصومه

کمک درسی ب خواهر و برادر کوچکتر

جواب فعالیت صفحه ۶ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم شما در چه مواردی با اعضای خانواده تان همکاری می کنید؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : خرید برای خانه – نظافت منزل – چیدن وسایل خانه- آماده کردن غذا و چایی – نگهداری از کوچکترها – کمک درسی به خواهر و برادر کوچکتر – همکاری در هنگام پذیرایی از میهمان ها.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 1 ماه قبل
0

بله

arshya 2 ماه قبل
0

بیرون بردن ضایعات (اشغال)

2 ماه قبل
2

همه

نویسنده 11 ماه قبل
10

همکاری در نظافت خانه

نویسنده 11 ماه قبل
3

مشورت کردن-مرتب کردن خانه-احترام گذاشتن

3
نویسنده 11 ماه قبل

همکاری کردن در منزلکمک کردن به خواهر یا برادر کوچکتر در درس هاتمیز کردن و مرتب کردن خانهدرست کردن غذا

نویسنده 11 ماه قبل
6

جارو کردن ضرف شستن

3
نویسنده 11 ماه قبل

کمک کردن در کار های پدر مان کمک کردن در درس های خواهر برادر خود

نویسنده 11 ماه قبل
4

کمک در پاک کردن شیشه ها و درو کمد

معصومه 11 ماه قبل
3

کمک درسی ب خواهر و برادر کوچکتر

نویسنده 11 ماه قبل
6

خرید وسایل مورد نیاز – گرد گیری خانه – کمک کردن با اطرافیان – کمک کردن به دوستان – و… علی

نویسنده 11 ماه قبل
1

درسسسسسسست

نویسنده 11 ماه قبل
1

امتحانم

برای پاسخ کلیک کنید