شیطان از چه راه هایی انسان را فریب می دهد صفحه 34 دین و زندگی دهم

جواب تدبر صفحه ۳۴ کتاب دین و زندگی پایه دهم شیطان از چه راه هایی انسان را فریب می دهد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1) کینه و دشمنی میان مردم 2) زیبا ولذت بخش نشان دادن گناه 3) سرگرم کردن به ارزو های سراب گونه دنیا و غافل کردن از خدا و یاد او.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 2 سال قبل
1

1ـ غافل کردن از خدا و یاد او

2ـ زیبا و لذت بخش جلوه دادن گناه

3ـ سرگرم کردن به آرزو های سراب گونه دنیایی

4ـ ایجاد کینه و دشمنی میان مردم

ناشناس 2 سال قبل
2

عالی

نویسنده 2 سال قبل
1

شیطان می خواهد ب وسیله قمار و شراب در میان مردم دشمنی و کینه ایجاد کند و مردم را از یاد خدا و خواسته های خدا، نمازو…باز داردحنانه

برای پاسخ کلیک کنید