شما وطن را به چه چیزهایی مانند می کنید صفحه 52 فارسی ششم

مژگان

وطن مانند خانه امن است

💜💜

مادر،پدر،گل لاله،کوه

ریحانه

ناشناس

جمله میخوام باهاش جمله درست کنم که همون کلمه هم تو جمله باشه😔😔😔

مهدی. قاینی

وتن. خانه ماست

جواب درک مطلب صفحه ۵۲ کتاب ادبیات فارسی پایه ششم شما وطن را به چه چیزهایی مانند می کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : عشق، زندگی، فرهنگ، امید.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
파티마 10 روز قبل
0

Hi

کیم میکو 10 روز قبل
0

بیشتر بگید تشبیه

کیم میکو 10 روز قبل
0

وطن مانند خورشید میدرخشد

ابی 1 ماه قبل
1

و۰طن مانند گلی سرخ است

♡Fatemeh♡ 2 ماه قبل
1

کوه بزرگ و استوار دربرابر دشمنان

کیانا رحیمی 4 ماه قبل
2

مادر مانند گل لاله و کوه پر عظمت و پروانه و خوش رو و قمری مهربان است

محدثه 4 ماه قبل
0

وطن رو به چیزای مناسب تشبیه کنید با

مرضیه صادقی 4 ماه قبل
0

شما وطن را به چه چیز هایی مانند میکنید

فا 4 ماه قبل
-1

حداقل ۱۰ مورد مثال بزنید بی انصاف ها

نویسنده 4 ماه قبل
3

وطن را می توان به مادر تشبیه کرد

عالی 4 ماه قبل
3

بسیار عالی

ریحانه 4 ماه قبل
6

💜💜 4 ماه قبل
6

مادر،پدر،گل لاله،کوه

ناشناس 4 ماه قبل
5

جمله میخوام باهاش جمله درست کنم که همون کلمه هم تو جمله باشه😔😔😔

ناشناس 4 ماه قبل
0

بسیار عالی ☺

2
مهسا 12 روز قبل

خیلی خوب است

امیر حسین احمدی امین 4 ماه قبل
0

عالی

نویسنده 4 ماه قبل
1

مادر پدر و خونواده

وطن مانند جان است 4 ماه قبل
1

همین فقطبه ذهنم رسید

درس فارسی 4 ماه قبل
0

وطن مانند جان است

نویسنده 4 ماه قبل
2

سلاموطن مانند گلستانی است که هرچند گل هایش پژمرده میشوند ولی شکوفه های بهاری میدهدف.س.ک

نویسنده 4 ماه قبل
1

شما وطن خود را به چه چیزهایی تشبیه میکنید

نویسنده 4 ماه قبل
0

مادر مردم

ناشناس 4 ماه قبل
1

وطن مانند جان برایمان عزیز است

نویسنده 4 ماه قبل
3

منم میخواستم بدونم که با چه چیز هایی میتوان جمله ساخت ممنون میشم اگر بگید

نویسنده 4 ماه قبل
0

من فکر میکنم که این درس به مربوط ای سرود به وطن اشاره داردبنام امیرعلی پوزش

مژگان 4 ماه قبل
7

وطن مانند خانه امن است

0
ناشناس 4 ماه قبل

عالی

نویسنده 4 ماه قبل
1

عشق محبت امید زندگی

مهدی. قاینی 4 ماه قبل
4

وتن. خانه. ماست.

مهدی. قاینی 4 ماه قبل
4

وتن. خانه ماست

برای پاسخ کلیک کنید