شما وطن را به چه چیزهایی مانند می کنید صفحه 52 فارسی ششم

مژگان

وطن مانند خانه امن است

مهدی. قاینی

وتن. خانه. ماست.

💜💜

مادر،پدر،گل لاله،کوه

ریحانه

نویسنده

منم میخواستم بدونم که با چه چیز هایی میتوان جمله ساخت ممنون میشم اگر بگید

جواب درک مطلب صفحه ۵۲ کتاب ادبیات فارسی پایه ششم شما وطن را به چه چیزهایی مانند می کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : عشق، زندگی، فرهنگ، امید.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
محدثه 3 روز قبل
0

وطن رو به چیزای مناسب تشبیه کنید با

مرضیه صادقی 8 روز قبل
0

شما وطن را به چه چیز هایی مانند میکنید

فا 8 روز قبل
2

حداقل ۱۰ مورد مثال بزنید بی انصاف ها

Aisan 8 روز قبل
-2

بدک نیست کاش کامل بود و سوالات کاملا اونجا بود

نویسنده 8 روز قبل
-2

به کوهبه غم ازدست دادن خانوادهبه کوه عظمت

ناشناس 8 روز قبل
-1

خوب بود

نویسنده 8 روز قبل
2

وطن را می توان به مادر تشبیه کرد

عالی 8 روز قبل
2

بسیار عالی

ریحانه 8 روز قبل
5

💜💜 8 روز قبل
5

مادر،پدر،گل لاله،کوه

ناشناس 8 روز قبل
4

جمله میخوام باهاش جمله درست کنم که همون کلمه هم تو جمله باشه😔😔😔

ناشناس 8 روز قبل
1

بسیار عالی ☺

امیر حسین احمدی امین 8 روز قبل
0

عالی

نویسنده 8 روز قبل
0

مادر پدر و خونواده

نویسنده 8 روز قبل
-2

یذتینیتینبوبنبنبولحعنغحغنایتیتبخبنغحغنغنغنغتنغتغخغخبتبنبننبنبنب

وطن مانند جان است 8 روز قبل
1

همین فقطبه ذهنم رسید

درس فارسی 8 روز قبل
1

وطن مانند جان است

نویسنده 8 روز قبل
2

سلاموطن مانند گلستانی است که هرچند گل هایش پژمرده میشوند ولی شکوفه های بهاری میدهدف.س.ک

ياسين قربانی هستم 8 روز قبل
-1

خیلی الي است

نویسنده 8 روز قبل
-1

گی

نویسنده 8 روز قبل
2

شما وطن خود را به چه چیزهایی تشبیه میکنید

نویسنده 8 روز قبل
1

مادر مردم

ناشناس 8 روز قبل
2

وطن مانند جان برایمان عزیز است

نویسنده 8 روز قبل
4

منم میخواستم بدونم که با چه چیز هایی میتوان جمله ساخت ممنون میشم اگر بگید

نویسنده 8 روز قبل
1

من فکر میکنم که این درس به مربوط ای سرود به وطن اشاره داردبنام امیرعلی پوزش

مژگان 8 روز قبل
8

وطن مانند خانه امن است

1
ناشناس 8 روز قبل

عالی

نویسنده 8 روز قبل
2

عشق محبت امید زندگی

مهدی. قاینی 8 روز قبل
6

وتن. خانه. ماست.

مهدی. قاینی 8 روز قبل
3

وتن. خانه ماست

برای پاسخ کلیک کنید