طول جغرافیایی شهر خود را به دست آورده و با کمک سایت های نجوم تغییرات زوایای خورشید را در طول سال برسی کنید صفحه 97 کاربرد فناوری های نوین یازدهم

جواب تحقیق کنید صفحه ۹۷ کتاب کاربرد فناوری های نوین پایه یازدهم طول جغرافیایی شهر خود را به دست آورده و با کمک سایت های نجوم تغییرات زوایای خورشید را در طول سال برسی کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
برای پاسخ کلیک کنید