آرایه در درون زمستان ما نیز کلاغ شیطان قارقار میکند

رها

با سلام کلاغ شیان اضافه تشبیهی((کلاغ مانند شیطانی است که قار قار می کند))((و دارای ارایه تشخیص چون شیطان صفت انسان بازیگوش است))واژه شیطان دارای ایهام است.(( کلاغ بازیگوش و شیطان…)) .(( کلاغ شیطان))کلاغ شیطان تشبیه بلیغ از نوع تشخیص دارد…

نویسنده

آرایه اضافه تشبیهی وجود دارد . شیطان به کلاغی تشبیه شده که قار قار میکند

زهرا

خیلی ممنون

مریم

عالی بود

نویسنده

آرایه تشخیص دارد .کلاغ به شیطان تشخیص داده شده و زمستان به انسان تشبیه شده

آرایه در درون زمستان ما نیز کلاغ شیطان قارقار میکند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : چون میتونست جمله اینجور باشه که : در زمستان ما نیز کلاغ شیطان قار قار میکند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
غزل 3 ماه قبل
1

تشبیه چون کلاغ ب شیطان تشبیه شده

مهرداد 7 ماه قبل
1

مطالب ارزنده بود از شما متشکرم

ماهان 7 ماه قبل
0

مطالب خوب بود

نویسنده 7 ماه قبل
1

🙄

مهدی صالحی 7 ماه قبل
0

چرا نمی اورد

مهدی صالحی 7 ماه قبل
0

Javab tashbih hastesh

محمود زارعی 7 ماه قبل
1

پاسخش میخوام

نویسنده 7 ماه قبل
0

تشخیص دارد درواژه کلاغ شیطان زیرا انسان ویژگی شیطون وبازیگوش بودن رادارد.

M 7 ماه قبل
0

تشخیص دارد

فائزه 7 ماه قبل
0

ارایه تشخیص

سعید 7 ماه قبل
-2

پاسخش را میخواهم

نیلوفر 7 ماه قبل
0

این تشخیص هس

نویسنده 7 ماه قبل
0

مطالب عالی بود

محدثه 7 ماه قبل
1

تشخیص بکار رفته تو این جمله

مریم 7 ماه قبل
5

عالی بود

صالحی 7 ماه قبل
-1

عالی است

ناشناس 7 ماه قبل
-1

خیلی بی خود است چون بعضی واقع افراد سریع جواب را می خواهند

ناشناس 7 ماه قبل
0

دلبیزدد

ناشناس 7 ماه قبل
0

خوب

اکرم مرسلپور 7 ماه قبل
0

بسیار خوبه

نویسنده 7 ماه قبل
0

7تااللللببب۳۳

ساره 7 ماه قبل
-1

خوب بود

ناشناس 7 ماه قبل
0

جواب امیرزا

ن 7 ماه قبل
0

چرا نمیاورد؟

نویسنده 7 ماه قبل
0

در درون انسان شیطان وسوسه میکند

لنتبنینیمدگ 7 ماه قبل
0

جواب چی میشه

نویسنده 7 ماه قبل
0

نیدونم

زهرا 7 ماه قبل
5

خیلی ممنون

4
نویسنده 7 ماه قبل

آرایه تشخیص دارد .کلاغ به شیطان تشخیص داده شده و زمستان به انسان تشبیه شده

مهلا 7 ماه قبل
-1

سلام

نویسنده 7 ماه قبل
1

خیر

0
نویسنده 7 ماه قبل

نمیدونم

نویسنده 7 ماه قبل
0

نمیدونم

نویسنده 7 ماه قبل
-1

نمیدانم

م.د 7 ماه قبل
0

نمیدونم

نویسنده 7 ماه قبل
1

بله

خوب 7 ماه قبل
0

خوب

نویسنده 7 ماه قبل
9

آرایه اضافه تشبیهی وجود دارد . شیطان به کلاغی تشبیه شده که قار قار میکند

ابراهیمی 7 ماه قبل
3

مطلب خوبی بود تشکر

نویسنده 7 ماه قبل
0

خب جواب کجاست؟؟

ناشناس 7 ماه قبل
0

ندونم

نویسنده 7 ماه قبل
0

عسل

نویسنده 7 ماه قبل
0

بدرود

معصومه 7 ماه قبل
1

تشبیه

نویسنده 7 ماه قبل
0

ب

0
خوبه 7 ماه قبل

عالیه

نویسنده 7 ماه قبل
0

یعنی اینکه زمستان ما شیطان بخواد بود

ناشناس 7 ماه قبل
0

نمیدونم

نویسنده 7 ماه قبل
0

خوب

Sara 7 ماه قبل
0

فاطمه 7 ماه قبل
1

خوب بود

ناشناس 7 ماه قبل
0

تشخیص

نویسنده 7 ماه قبل
1

درون زمستان ما نیز کلاغ شیطان قارقار میکندناشناس

نویسنده 7 ماه قبل
0

تشخیص.محدثه حسن پور

نویسنده 7 ماه قبل
0

تشبیه

نویسنده 7 ماه قبل
0

تشبیه محبوبه حیدری

نویسنده 7 ماه قبل
0

.

ناشناس 7 ماه قبل
0

بد است

نویسنده 7 ماه قبل
0

انطنساثتشچنشو

نویسنده 7 ماه قبل
-1

نگارش

نویسنده 7 ماه قبل
-1

گرفتبپ ما رو جوابی نمیاد

امیر 7 ماه قبل
-2

چه شوداین جواب

نمیدونم 7 ماه قبل
0

چمیدونم

رها 7 ماه قبل
11

با سلام کلاغ شیان اضافه تشبیهی((کلاغ مانند شیطانی است که قار قار می کند))((و دارای ارایه تشخیص چون شیطان صفت انسان بازیگوش است))واژه شیطان دارای ایهام است.(( کلاغ بازیگوش و شیطان…)) .(( کلاغ شیطان))کلاغ شیطان تشبیه بلیغ از نوع تشخیص دارد…

نویسنده 7 ماه قبل
-1

،،،،،،،،،،،

امیر 7 ماه قبل
-1

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

ناشناس 7 ماه قبل
-1

ببببب ببب ب

م 7 ماه قبل
0

ا

برای پاسخ کلیک کنید