عکس های 1 و 2 را با هم مقایسه کنید و بگویید از هر تصویر چه چیزهایی درباره ویژگی های طبیعی و انسانی در این منطقه حدس می زنید چرا صفحه 48 مطالعات اجتماعی هفتم

جواب فعالیت صفحه ۴۸ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هفتم عکس های 1 و 2 را با هم مقایسه کنید و بگویید از هر تصویر چه چیزهایی درباره ویژگی های طبیعی و انسانی در این منطقه حدس می زنید چرا از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
نویسنده 5 روز قبل
-1

نمي دانم

نویسنده 5 روز قبل
0

نیاز نیست

نویسنده 5 روز قبل
-2

سلام در شکل ۱ منطقه ای با آب و هوای نسبتا خشکودر شکل ۲ آب و هوایی نسبتا مرطوب رو میبینیمو از نظر برآمدگی نیز شکل ۱ بسیار با شکل ۲ فرق دارد

برای پاسخ کلیک کنید