ضرب المثل کبوتر با کبوتر باز با باز کند هم جنس با هم جنس پرواز را توضیح دهید صفحه 98 کتاب نگارش فارسی ششم معنی و مفهوم

نویسنده

منظور این ضرب المثل این است که هر کسی باید با کسی دوستی کند که از لحاظ اندیشه فرهنگ و اجتماع با او در یک طبقه باشد ولی یک منظور مهم از این ضرب المثل این است که یک فرد باید باکسی بیشتر دو ستی کند که هم سن و سال خودش است و بتواند ان را درک کند معمولا هر فرد نیاز دارد باکسی دوستی کند که او را بهتر از همه درک کند و با او راز هایش را در میان بگذارد و از همه مهم تر این است که با کسی دوست نشود که خلاف اعتقادات او عمل کند ممنون از شما

کاربر گوگل😐😂🤦

سلامیعنی هر کس باید با کسانی از نظر فرهنگی ، اعتقادی ، ثروت و… معاشرت ، نشست و برخاست و رفت و آمد کند تا طرفین یا خانواده هایشان اذیت نباشند.مانند پرندگان که حتما باید با پرنده ای از جنس خودشان زندگی کنند.👍👍👍♥️

سحر😍

هر گونه انسان باید با کسی که مانند خودش عمل می کند دوست باشد و با او رفت و آمد کند

ناشناس

بہ نظر من این معنا رو میرسونہ کہ وقتی با کسی نشست و برخواست میکنید باید مثل اون رفتار کنید مثلا یک شخص خیلی محترم نزد شما آمدہ شما باید مثل شخصیات ۔۔۔ رفتار کنید ۔

ھر کی خوشش امد علامت بالا رو بزنہ ۔

نویسنده

بهتر است هرکس با افراد و دوستانی که از لحاظ شخصیتی و فرهنگی شبیه به هم هستند نشست و برخاست و معاشرت کنند مانند پرندگانی که با هم جنسان خود زندگی میکنند ودر یک گروه قرار دارند

صفحه ۹۸ کتاب نگارش فارسی ششم ضرب المثل کبوتر با کبوتر باز با باز کند هم جنس با هم جنس پرواز را توضیح دهید خلاصه معنی و مفهوم دقیق بازگردانی نثر ساده از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب فعالیت نگارش ششم دبستان

کبوتر با کبوتر باز با باز کند همجنس با همجنس پرواز را توضیح دهید

با سلام خدمت همه دانش آموزان عزیز امروز می خواهیم جواب صفحه ۸۹ بخش اول که در عنوان آن آمده است که ضرب المثل کبوتر با کبوتر باز با باز کند هم جنس با هم جنس پرواز را توضیح دهید را برای شما عزیزان بگوییم جوابی که ما پیدا کردیم از یکی از دانش آموزان است به نام رها و متن او اینگونه است که یعنی هرکس با هر کسی باید معاشرت داشته باشد و برخورد نماید که شبیه او باشد یعنی از نظر خانوادگی و آداب و رفتار به مانند هم باشد و در غیر این صورت نمی تواند به دوستی ادامه بدهد شما نیز اگر متنی دارید برای ما بفرستید تا در همین مطلب با شما منتشر کنیم.

جواب بچه ها در نظرات پایین صفحه

پریچهر : هرکس ، در ابتدای رفت و آمد و ارتباط با دیگران ، ابتدا باید مطمئن شود تا از همه لحاظ با او هم خوانی داشته و تفاوت های زیادشان سبب بر هم خوردن رابطه شان نشود ، پس ابتدا باید شخصی را پیدا کنیم که از همه لحاظ مثل خود ما بوده و بایکدیگر تفاوت چندانی نداشته باشیم .

نویسنده : هر کس باید با فرد هم سطح خودش گفت و گو کند.

نویسنده : انسان باید با کسانی که مانند خودش هستند نشست و برخاست کند.

علی اردشیری : منظور از این ضرب المثل این است که انسان ها باید با هم جنس خود دوستی کند ،وبا ادم مانند خود رفت و امد کند.

مرال و ایلول : یعنی هرکس باید با افرادی که از جنس و هم اندیشه و روحیه ی او هستند معاشرت کند ، زیرا این گونه افراد ، به علت مشابهت ، می توانند دوستان خوبی برای هم باشند.‌‌‌‌‌‌ دوستان واسه من کامله هر کی می خواد بنویسه.

نویسنده : انسان ها دسته های متفاوتی هستند و با ید با انسان های هم جنس خود معاشرت داشته باشند.

نویسنده : یعنی اینکه افراد ی که مثل خودشان است با ان ها رفاقت کند.

حدیث : یعنی هرکس باید با افرادی که مثل خودشه رفاقت و دوستی کنه.

محدثه حسین پور  : باید هر کس با هم سطح خودش دوستی و رفاقت کند واگر این طور نباشد دوستی انها باهم مشکل پیدا میکند.

ملیکا تفک : هرکسی هر شخصیتی و رفتاری دارد و باید با کسی که شایسته ی او است بگردد.

مبینا زارعی : با نام خدا شروع میکنم. هر فردی بهتر است با افرادی که از نظر شخصیتی و فرهنگی و اعتقادی به او نزدیک هستندو در ارتباط باشد مثل پرندگان با پرندگانی از جنس خود زندگی می کنند.

نویسنده : یعنی هر شخصی می تواند با کسی که همانند خودش باشد نشست و برخاست کند و طوری نباشد که یکی از دیگری بالا تر یا پایین تر باشد.

ناشناس : فردی بهتر است با افرادی که از نظر شخصیتی و فرهنگی و اعتقادی به او نزدیک هستندو در ارتباط باشد مثل پرندگان با پرندگانی از جنس خود زندگی می کنند.اینم هر کی میخواد بنویسم عالی هستش..

نویسنده : ا هر کسی از هر طبقه اجتماعی یا سطح فرهنگی و اقتصادی، سازگاری بیشتری با فرد مقابل خود از همان طبقه و سطح دارد. به این ترتیب هم‌زیستی و همراهی، شراکت و غیره میان این دو فرد راحت‌تر صورت گرفته و درک بهتری از فضای ذهنی و عملکردی یکدیگر دارند..

نویسنده : یعنی این که هر کسی باید با هم جنس خودش باشد یعنی کسی را باید انتخاب کند که از هر لحاظی که بخواهیم حساب کنیم مثل هم باشند و مهم تر از همه باهم ساز گاری داشته باشند.

کاربر : یعنی هر کس باید با کسانی از نظر فرهنگی ، اعتقادی ، ثروت و… معاشرت ، نشست و برخاست و رفت و آمد کند تا طرفین یا خانواده‌ هایشان اذیت نباشند.
مانند پرندگان که حتما باید با پرنده ای از جنس خودشان زندگی کنند.👍👍👍♥️.

نویسنده : هر فردی بهتر است با افرادی که از نظر شخصیتی و فرهنگی و اعتقادیبه او نزدیک هستند درارتباط باشد مثل پرندگان که با پرندگان هم جنس خود زندگی می کنند .

نویسنده : هر کسی (هر انسانی)باید با افراد مثل خودش(هم جنس ، هم طبقه ، هم اندیشه و روحیه خودش )باید رفت و آمد و نشست و برخاست(معاشرت)داشته باشد..

نویسنده : بهتر است هرکس با افراد و دوستانی که از لحاظ شخصیتی و فرهنگی شبیه به هم هستند نشست و برخاست و معاشرت کنند مانند پرندگانی که با هم جنسان خود زندگی میکنند ودر یک گروه قرار دارند.

ناشناس : این ضرب المثل به انتخاب دوست وهمراه اشاره داردوتاکید می کندکه در انتخاب هایمان باید تفاوت هارادر نظر بگیریم وکسی راانتخاب کنیم که تا حدود زیادی مثل خودمان باشدو کمترین تفاوت ها را باما داشته باشید.

محمدرضا : یعنی انسان باید با کسانی که مانند خودش هم فکر،هم سطح و هم عقیده هستند رفت و آمد و معاشرت کند.اینو بنویسید کامله من خودم نوشتم..

ثنا : یعنی هرکس باید با همنوع و همجنس خودش نشست و برخواست کند.

روژین دودکانلو : انسان باید با افراد مثل خودش آمد و رفت و نشست و برخاست داشته باشد.

نویسنده : لطفا لطفا لطفا اگر چیزی میدانید(حتی اگر یک خط باشد)برای ما اینجا بفرستید تا با کمک شما این مطلب را تکمیل کنیم و در آخر من اسم خودتان را هم بنویسید.

رکسانا : هر کس باید با هم نوع خودش معاشرت کنه. مثال ، یک کودک 8 با یک نوجوان 16 هم بازی باشه.

سحر : هر گونه انسان باید با کسی که مانند خودش عمل می کند دوست باشد و با او رفت و آمد کند.

ناشناس :‌بنظر من این منظور رو میرسونه که اگر دونفر شباهت زیادی نداشته باشن نمیتونن رفاقت کنن.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 2 سال قبل
-2

هر انسان باید با هم جنس و رو حیه ی خودش معاشرت کند زیرا یه دلیل شباهتی که به هم دارند می‌توانند دو ستان خوبی برای هم باشند

ناشناس 2 سال قبل
1

جواب

کلاس ششم 2 سال قبل
2

یعنی‌هرکس باید با شخصی که هم سطح خودش هست رفتار و معاشرت کند

ناشناس 2 سال قبل
2

یعنی کسی باید کسی مثل خود دوستی کند.

امیر محمد 😎😎😎😎 2 سال قبل
5

یعنی هر کس باید با هم اندازه یعنی از نظر علم و کردارش و اگر این صورت نباشد ضرری به او می رسد

ناشناس 2 سال قبل
9

بہ نظر من این معنا رو میرسونہ کہ وقتی با کسی نشست و برخواست میکنید باید مثل اون رفتار کنید مثلا یک شخص خیلی محترم نزد شما آمدہ شما باید مثل شخصیات ۔۔۔ رفتار کنید ۔

ھر کی خوشش امد علامت بالا رو بزنہ ۔

4
👍🏻 2 سال قبل

👍🏻

ارشام 2 سال قبل
1

هر کاری بکنی عاقبتش میبینی یعنی چه بچه ه

فارسی 2 سال قبل
3

یعنی: باید از هم سطح خودمان رفت و آمد کنیم مثلا: پیر ها با پیر ها بچه ها با بچه

یعنی ما نباید مثلا فرد ۱۲ ساله با فرد ۱۸ ساله رفت و آمد کند یا دوستی کند.

6
فارسی 2 سال قبل

کسانی که من رازی هستند علامت بالا رو بزنن

نیلا 2 سال قبل
4

عالی

4
اوا 2 سال قبل

یعنی هرکس با هم سن و هم جنس خودش دوست و رفت و آمد کند

احمد 2 سال قبل
2

عالی بود واقعا دست اون کسی که این سایت رو درست کرده درد نکند

مهدی 2 سال قبل
2

عالییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

مهدی 2 سال قبل
3

عالییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

ونوس 2 سال قبل
4

بهتره کسی با کسی دوست باشه که از نظره اخلاق و شخصیت و..... با هم همخونی داشته باشن .

(مثل خودمون که وقتی بچه بودیم میگفتیم دخترا با دخترا پسرا با پسرا😐😐😐)

دانش آموز 2 سال قبل
-2

عالی هست

-2
Æ 2 سال قبل

👌🏿👌🏿👌🏿

هستی 2 سال قبل
1

یعنی باید ما با کسانی دوستی و معاشرت کنیم که در سطح ما باشه با فرهنگ و علایق و خصوصیت ما همخوانی داشته باشه و ما بتونیم به سادگی با انها ارتباط برقرار کنیم در غیر این صورت دوستی سخت میشه

نویسنده 2 سال قبل
5

فاطمه هرکس باید با افرادی که از جنس وهم اندیشه ی و روحیه ی او هستند معاشرت کند، زیرا این گونه افراد، به علت مشابهت ،می توانند دوستان خوبی برای هم باشند.

3
Hani 2 سال قبل

عالی ممنون از همه

نویسنده 2 سال قبل
4

حدیثیعنی هرکس باید با افرادی که مثل خودشه رفاقت و دوستی کنه

نویسنده 2 سال قبل
4

انسان ها دسته های متفاوتی هستند و با ید با انسان های هم جنس خود معاشرت داشته با شند

1
دانش آموز 2 سال قبل

عالی هست

نویسنده 2 سال قبل
2

بهتر است با کسی دوستی و معاشرت و رفت و آمد کنیم که از نظر اخلاق، راستگویی ،روحیه و…مانند خودمان باشد.

یاسمن خالق پناه 2 سال قبل
4

ادم باید باهم سن سال خودش دوستی کند

A.A 2 سال قبل
3

فردی بهتر است با افرادی که از نظر شخصیتی و فرهنگی و اعتقادی به او نزدیک هستندو در ارتباط باشد مثل پرندگان با پرندگانی از جنس خود زندگی می کنند.اینم هر کی میخواد بنویسم عالی هستش.

-2
عسل 2 سال قبل

عالیه گلی

نویسنده 2 سال قبل
3

یعنی هر شخصی می تواند با کسی که همانند خودش باشد نشست و برخاست کند و طوری نباشد که یکی از دیگری بالا تر یا پایین تر باشد

3
زهرا📝 2 سال قبل

عالی

عارفه 2 سال قبل
1

ممنون از مطالب خوبتون🤗🤗🤓🎆🏙📱

2
Țãŕà. 2 سال قبل

ممنون از تک تک شماع ها مخصوصا محدثه حسین پور.😍👍😍👍😍

ناشناس 2 سال قبل
-2

عالی بود

کاربر گوگل😐😂🤦 2 سال قبل
15

سلامیعنی هر کس باید با کسانی از نظر فرهنگی ، اعتقادی ، ثروت و… معاشرت ، نشست و برخاست و رفت و آمد کند تا طرفین یا خانواده هایشان اذیت نباشند.مانند پرندگان که حتما باید با پرنده ای از جنس خودشان زندگی کنند.👍👍👍♥️

1
Candy 2 سال قبل

خیلی خوووووووووووووبه!😘😍😍👍👍

😇😇😇😱😱😱📷🎥💻📱📱🗼◀🔤↖↘🔽🔼🔤↙↙↙↙↙↙↙↙↙ 2 سال قبل
1

🔼🔼↖▶▶▶↙▶↘↙

نویسنده 2 سال قبل
3

یعنی این که هر کسی باید با هم جنس خودش باشد یعنی کسی را باید انتخاب کند که از هر لحاظی که بخواهیم حساب کنیم مثل هم باشند و مهم تر از همه باهم ساز گاری داشته باشند

دارا 2 سال قبل
1

خواهش می کنم متن بیخودی نباشه😂😂😂😂😂😁😁😁😁

1
ملیکا 2 سال قبل

لطفا درست تر بنویسید

آیلین 2 سال قبل
1

با هم جنس خود صحبت کن و با تو عقلش کامل دوستی کن تا از آن ها باشی

سارا توکلی 2 سال قبل
1

هر کس باید با هم جنس خودش رفیق باشد

مونس 2 سال قبل
0

يعنى هركس بايد با هم فاز خودش دوستى و رفاقت كند ، با كسى كه از هر لحاظ با هم سازگارى داشته باشند،

مهلا 2 سال قبل
5

هرکس با هم نوع خود معاشرت کند

نویسنده 2 سال قبل
-2

هر کسی بهتر است با هم سن و سال خودش و هم سطح و اندازه از لحاظ فرهنگ ،ادب، سن وجنسیت رفت و آمد ،دوستی مشورت و گفت وگو کند

1
سودا 2 سال قبل

عالی بود از تک تک شما ممنونم

نویسنده 2 سال قبل
0

هر فرد باید با فردی مانند خودش نشست و برخاست کندکیانا جون

ناشناس 2 سال قبل
-2

هر کس باید مثل خودش دوستی پیدا کند تا با هم اختلافاتی نداشته باشند

khoda 2 سال قبل
2

هر کسی (هر انسانی)باید با افراد مثل خودش(هم جنس ، هم طبقه ، هم اندیشه و روحیه خودش )باید رفت و آمد و نشست و برخاست(معاشرت)داشته باشد.

عباس محمدی 2 سال قبل
-2

عالی بود

-2
آلیا سزار 2 سال قبل

منظور از این ضرب المثل این است که امسان ها باید با هم جنس خود دوستی کند و با آدم مانند خود رفت و آمد کنآلیا سزار

مبینا 2 سال قبل
0

خیییییییلی عالی بود واقعا ممنون

-1
اب 2 سال قبل

یعنی در زندگی زن و شوهر از نظر رابطه در هم مثل هم باشد تا رابطه به خوبی پیش بره

amirabbas ansari 2 سال قبل
2

یعنی آدم باید با هم جنس و هم سن خودش سر صحبت را باز کند.

2
فاطی 2 سال قبل

نه عزیزم

3
artin Ansari 2 سال قبل

واقعا همینطوره

2
هستی رحمانی 2 سال قبل

این جوری نیست

سارا میز بانی 2 سال قبل
2

یعنی هر کس باید با هم جنس یا هم سطح خودش مشورت یا زندگی کند

غزل عابد پور 2 سال قبل
2

یعنی همه باید با همجنس های خودشون نشست وبرخاست داشته باشیم

2
دانش آموز 2 سال قبل

ممنون غزل و ممنون از همه

ناشناس 2 سال قبل
2

این ضرب المثل به انتخاب دوست وهمراه اشاره داردوتاکید می کندکه در انتخاب هایمان باید تفاوت هارادر نظر بگیریم وکسی راانتخاب کنیم که تا حدود زیادی مثل خودمان باشدو کمترین تفاوت ها را باما داشته باشید

نویسنده 2 سال قبل
8

بهتر است هرکس با افراد و دوستانی که از لحاظ شخصیتی و فرهنگی شبیه به هم هستند نشست و برخاست و معاشرت کنند مانند پرندگانی که با هم جنسان خود زندگی میکنند ودر یک گروه قرار دارند

ناشناس 2 سال قبل
7

عالی بود مطالب خوب و آموزنده ای برای ما دانش آموزان کلاس ششمی بود همیشه آرزوی موفقیت برای اشخاصی که باعث میشوند تا ما از دیدگا هاشون بهرمند بشیم دارم و از آنه تشکر می کنم

امیررضا حسین پور 2 سال قبل
0

یعنی دونفر قسط ازدواج دارند و شرایط شان باهم هم خوانی ندارند.

0
لالایی 2 سال قبل

😂😂😂😂😂 مورد ازدواج نمیشه

تارا 2 سال قبل
2

مرسی عالیع بود ممنون از محدثه حسین پور❤👍❤👍❤👍❤

امیر رضا محمودپور 2 سال قبل
0

عالی باشد

سارینا 2 سال قبل
0

انسان هابایدباکسانیکه هم سطح خودشان هستندنشستوبرخواست کنند

معلم پایه ی ششم 2 سال قبل
2

بله ولی خوب بهتر از این هم میشد جواب داد

سارا 2 سال قبل
0

خوب بود به من کمک کردتادرسم را بخوانم وبنویسم

مهدی روزبهانی 2 سال قبل
7

یعنی اینکه هرکس باید با کسی که به او میخورد گفت وگو کند

خانم عابدی 2 سال قبل
6

هر انسانی باید با کسی همنشین باشد که از نظر رفتار،اخلاق،اداب خانواده و…… مانند هم باشند اگر مانند هم نباشند نمی توانند همنشین یکدیگر باشند

سحر😍 2 سال قبل
10

هر گونه انسان باید با کسی که مانند خودش عمل می کند دوست باشد و با او رفت و آمد کند

نویسنده 2 سال قبل
15

منظور این ضرب المثل این است که هر کسی باید با کسی دوستی کند که از لحاظ اندیشه فرهنگ و اجتماع با او در یک طبقه باشد ولی یک منظور مهم از این ضرب المثل این است که یک فرد باید باکسی بیشتر دو ستی کند که هم سن و سال خودش است و بتواند ان را درک کند معمولا هر فرد نیاز دارد باکسی دوستی کند که او را بهتر از همه درک کند و با او راز هایش را در میان بگذارد و از همه مهم تر این است که با کسی دوست نشود که خلاف اعتقادات او عمل کند ممنون از شما

نویسنده 2 سال قبل
-1

یعنی خر یعنی کثافت

سبحان 2 سال قبل
0

خیلی خوبه

0
سجادسیری 2 سال قبل

خیلی عالی بود ممنونم

0
عرشیا 2 سال قبل

خلاصه میگویم یعنی هر کس با باب خود جور میگوید

0
اره خیلی خوبه 2 سال قبل

خیلی خوبه 👍

نویسنده 2 سال قبل
3

خوب بود کمک کرد

-1
کاک فرزاد 2 سال قبل

بی شعور

ناشناس 2 سال قبل
1

منظور از این ضرب المثل این است که امسان ها باید با هم جنس خود دوستی کند و با آدم مانند خود رفت و آمد کنآلیا سزار

یکتا مهاجر 2 سال قبل
6

ضرب المثل کبوتر با کبوتر باز با باز کند هم جنس پرواز را توضیح دهید

2
ناشناس 2 سال قبل

انسان ها باید با افرادی مانند خودشان رفت آمد داشته باشندمانند عقاب و پرستو هردو پرنده هستند ولی از نظر نوع زندگی و نوع خوراک با هم تفاهم دارند

ا 2 سال قبل
-1

ل

نویسنده 2 سال قبل
1

عبارتی که در بردارنده ی نکته

به توچه 2 سال قبل
0

زروندی

پریا💐 2 سال قبل
3

این ضرب المثل این منظور را دارد که«انسان باید با کسی دوستی ،معاشرت،یا نشست و برخاست کند که از نظر خانواده،رفتار،اخلاق،طبقه ی اجتماعی با هم تفاهم داشته باشند🍃

BTS_ARMY💜 2 سال قبل
2

باید از نظر خانوادگی و رفتاری شبیه هم باشن هم سطح باشن

مجید معظمی 2 سال قبل
0

انسان باید با کسانی که مانند خودش هستند نشست و برخاست کند.

ساشا 2 سال قبل
0

ما باید با کسی ارتباط بر قرار کنیم راه و رسمش مثل ما باشد . در غیر این صورت این رابطه خیلی زود از بین میرود

نویسنده 2 سال قبل
0

انسان باید با مانند خود رفتار کند نه با هرکسی معاشرت کند

ملیکا 2 سال قبل
1

باید با کسانی باشی که مانند خودت هستند

نویسنده 2 سال قبل
0

باید با کسانی باشی که مانند خودت هستند در این صورت همیشه کمک ان ها هست و راهنمای ان ها که به تو کمک می کندملیکا

🌷 فاطمه صیادی 🌷 2 سال قبل
5

همانطور که از مفهوم این ضرب المثلپیدا است، این ضرب المثل به گشتن و دوست شدن با انسان هایی که همجنس و در سطح ما هستند اشاره میکند. برای مثال یک پرنده نمی تواند با یک گربه دوست شود یا یک دکتر نمی تواند با یک ساختمان ساز کار کند چون هر دوی آن ها در طبقات و کار مختلفی کار می کنند.❤💋

0
Setayesh 2 سال قبل

عالی بود😊

نویسنده 2 سال قبل
1

یعنی هرکس با همرتبه و هم سن خود بگرده

نویسنده 2 سال قبل
0

خلاصه میگویم یعنی هر کس با باب خود جور میگوید

نویسنده 2 سال قبل
0

منظور این است که انسان ها باید باهم جنس و هم اخلاق خود دوستی کند وبا آدم مانند خود رفت وآمد کند انسان ها ی هم جنس خود باید باهم معاشرت و …داشته باشند .مانند پرندگان که با هم جنس خود باید زندگانی کنند.👍🏻👏🏻

0
یگانه 2 سال قبل

عالی ممنون

هرکس بایر با کسی دوست باشه که از نظر اخلاقی رفتار اندیشه و لجتماع با اون یکی باشه خانوادتون باهم یک جور باشند و یک فرد با کسی باید بیشتر دوست بشه که هم سن و سال خودش باشه هم جنس خودش باشه و در آخر بتونه اون رفیق کمکش کنه و درکش کنه : کبوتر با کبوتر ، باز با باز ●کند هم جنس باهم جنس پرواز

🎀محدثه حیدری 🎀 2 سال قبل
-2

منظور این است که انسان ها باید باهم جنس و هم اخلاق خود دوستی کند وبا آدم مانند خود رفت وآمد کند. انسان های هم جنس خود باید باهم معاشرت داشته باشند. مانند پرندگان که با هم جنس خود باید زندگانی کنند 👍🏻👏🏻🎀❤

نویسنده 2 سال قبل
-1

اره

نویسنده 2 سال قبل
0

..

نگین 2 سال قبل
3

😉هر کسی باید باید افراد هم سطح خود ارتباط برقرار کند😉

درس خوان کلاس 2 سال قبل
0

شوخی کردم مال اون نفر بود که دوستان واسه من کامله اون عالی بود 😊

نویسنده 2 سال قبل
-2

با کسایی دوستی که که در حدت باشند و با کسایی که مثل خودت نیستن دوستی نکن

نویسنده 2 سال قبل
0

هرکس باید با هم جنس خودش ارتباط داشته باشه و مثل پرندگان که با هم جنس خودشان پرواز میکنند Hani

ممبینی‌به‌نظر‌من‌خوب‌بود 2 سال قبل
0

به نظر من خوب بود

ممبینی 2 سال قبل
0

به نظر من خوب بود

ریحانه‌ممبینی 2 سال قبل
1

به نظر من خوب بود

نویسنده 2 سال قبل
1

ولم کن خودم باید جواب بدم😑😑🤐مثلا اومدم جواب بگیرم😑😐🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️

ناشناس 2 سال قبل
1

هر شخص باید با شخصدوستی کند که شبیه او باشد و اگر اینگونه نباشد ممکن است آن دوست نتواند احساسات ما را درک کند و گاه به جای کمک کردن به ما ضرر برساند و یا حتی ممکن است در دوستی باهم دچار مشکل شوند

1388 2 سال قبل
1

باید هر کسی با هم سن و سالای خودش رفت و آمد و نشست و برخاست کند…..همین…..

نویسنده 2 سال قبل
0

به نظر من یعنی اینکه هر کسی باید با هم سطح خودش صحبت کنه نه بابزرگ تر از خودش ن با کوچکتره خودش

نویسنده 2 سال قبل
1

به نظر من یعنی اینکه هر کسی باید با هم سطح خودش صحبت کنه نه بابزرگ تر از خودش ن با کوچکتره خودشستایش

نویسنده 2 سال قبل
0

به نظر من یعنی اینکه هر کسی باید با هم سطح خودش صحبت کنه نه بابزرگ تر از خودش ن با کوچکتره خودشستایش

نویسنده 2 سال قبل
0

به نظر من یعنی اینکه هر کسی باید با هم سطح خودش صحبت کنه نه بابزرگ تر از خودش ن با کوچکتره خودشستایش

نویسنده 2 سال قبل
0

به نظر من یعنی اینکه هر کسی باید با هم سطح خودش صحبت کنه نه بابزرگ تر از خودش ن با کوچکتره خودشستایش

نویسنده 2 سال قبل
0

تو میدونی من نمیتونم

نویسنده 2 سال قبل
0

قلبتاشاااساااا بی سیلا

رحمان1400 2 سال قبل
3

یعنی هرکس با افراد مثل خودش دوست باشد.و باید هرکس با افراد هم طبقه خودش رفت و امد کند.

-1
ارغوان طالبی 2 سال قبل

یعنی باید با هم جنس خودت باشی

ناشناس 2 سال قبل
0

نمیدونم اسمم ساغره هرکی خواست با این شماره تو روبیکام ۰۹۱۳۰۹۷۸۹۳۲

0
محمد 2 سال قبل

حالت خوش تو ممگول

1
دیوانه 2 سال قبل

تو هک میخوای بشی

نویسنده 2 سال قبل
0

یعنی هرکسی باید دوستی مانند خودش پیدا کند

فاطمه افشاری 2 سال قبل
0

لطفا صحفه ی ۹۸ ۱ و۲ را بنویسید

نویسنده 2 سال قبل
0

به نظر من مفهوم اینکه آدم باید با هم جنس و درحد خودیا یه ادم با ادٔب دوست بشود👌👌👌👌👍👍👍

نویسنده 2 سال قبل
0

خرستاره کاو که که

نویسنده 2 سال قبل
1

هرکس باید با هم سطح خودش بشینو برخاست کند

نویسنده 2 سال قبل
2

یعنی ما باید باکسانی که شبیه ما هستند و در حد ما هستند و مثل ما عمل می کنند معاشرت کنیم تا دچار مشکل نشویم

نویسنده 2 سال قبل
0

انسان ها باید با افرادی مانند خودشان رفت و آمد کنند یا نشست و برخاست داشته باشند

باوفا 2 سال قبل
1

ادم باید بل هم سن سال خودش دوستی کند

2
ناشناس 2 سال قبل

میگم باوفا اسم واقعیتہ ؟

برای پاسخ کلیک کنید