علت کودتای 1299 چه بود؟ صفحه 93 مطالعات اجتماعی نهم

ناشناس

انگلستان پس از ناکامی در اجرای قرار داد۱۲۹۹در صدد برامد که از طریق کودتا اهداف استعماری خود را در ایران پیگیری کند

جواب فعالیت صفحه ۹۳ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم علت کودتای 1299 چه بود؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : انگلستان پس از ناکامی در قرارداد 1919 درصدد برامد از طریق کودتا به اهداف خود در ایران دست یابد.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
علی 3 ماه قبل
1

انگلستان پس از ناکامی در قرار داد ۱۹۱۹ درصد برامد که از طریق کودتا اهداف های استعماری خود را در ایران پیگیری کند.

ناشناس 6 ماه قبل
5

انگلستان پس از ناکامی در اجرای قرار داد۱۲۹۹در صدد برامد که از طریق کودتا اهداف استعماری خود را در ایران پیگیری کند

برای پاسخ کلیک کنید